Facebook noscript imageDanmark visar vägen!
Mattias  Lindberg
Krönikörer
Danmark visar vägen!
Foto: Mathieu Willcocks/MOAS/Redux
Foto: Mathieu Willcocks/MOAS/Redux

Danmarks migrationsminister intervjuades av SVTs Aktuellt igår. Han anser att det europeiska asylsystemet, med stora resurser som läggs på att utreda asyl för de som kommer till Europa har brutit samman moraliskt och politiskt. Han har rätt.

– Fler än hälften av de som kommer till Europa och söker asyl får avslag – efteråt har vi stora problem med att skicka hem dem till ursprungsländerna. Vi använder enorma resurser och pengar på advokater, tolkar och allt möjligt annat – för människor som inte behöver asyl. Det är inte humant... Idag är det framförallt unga män som sitter i båtarna på väg över Medelhavet. Hälften av dem har inget skyddsbehov. Det är dem vi lägger pengarna på.

Orden är från den danske invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S). Och han har rätt. Antalet migranter som lockas av löften om bättre ekonomiska möjligheter i Europa och som dör på Medelhavet som en konsekvens av detta har visserligen minskat kraftigt sedan flyktingkrisen, men visar ändå med all tydlighet ett av de nuvarande asylsystemets bittra konsekvenser.

EU försöker i praktiken numera hindra migranter från att ta sig till Europa. Bland annat sker detta genom ett avtal med Turkiet i syfte att begränsa irreguljära flyktingar att ta sig från Turkiet till Europa. Detta sker samtidigt som många upprätthåller en hycklande fasad om att Europa och Sverige fortfarande står bakom rätten att ta sig till hit och söka asyl här.

Asylsystemet som det ser ut idag är byggt på tanken att asylrätten gäller först när man tagit sig till landet i vilket man vill söka asyl. Det finns ingen logik som försvarar detta. En konsekvens av detta är att migranter måste ge sig ut på livsfarliga resor över Medelhavet innan de kan söka asyl här. En annan konsekvens är att detta hindrar flera miljoner människor som annars skulle söka asyl i Europa varje år.

Hela asylsystemet idag är alltså uppbyggt på hyckleri. Politiker godhetssignalerar till väljarna genom att låtsas stå bakom asylrätten, samtidigt som de upprätthåller metoder som tvingar ut en ansenlig mängd migranter ut på farliga resor.

Dessutom leder migrationen från tredje världen till svåra konsekvenser för länder som tagit emot många. Sverige är ett tydligt exempel på detta. Framtiden ser nattsvart ut för asylinvandrare på den svenska arbetsmarknaden, enligt professorn i nationalekonomi Sven-Olov Daunfeldt.

Sverige har också som en konsekvens av migrationen haft särskilda problem med integrationen, vilket bland annat lett till att Sverige gått från botten till toppen i Europa i skjutvapenvåld. Vissa förorter plågas dessutom av förtryck av klaner, som pressar butiksägare på pengar, och upprätthåller en tystnadskultur gentemot polis och andra myndigheter.

Asylsystemet som det ser ut idag är helt enkelt inte långsiktigt hållbart. Europa drunknar i resurskrävande arbete kring utredning av asylansökningar från sådana som inte behöver vår hjälp allra mest. Samtidigt så lyckas vi inte ge invandrare en tillfredsställande nivå av meningsfull tillvaro i form av arbete och tryggt familjeliv i våra svenska förorter.

Något måste göras, och Danmark visar vägen. Vi behöver sätta stopp för irreguljära flyktingar att ta sig till Europa genom att inte ge asyl till migranter som kommer hit utan inresetillstånd. Vi kan istället öka insatserna för de mest behövande flyktingarna i flyktinglägren, med skydd, mat, vatten, husrum, utbildning och i vissa fall arbete.

Vi kan även ta emot en bestämd kvot varje år från flyktinglägren av de som har mest behov av att komma till Europa. Storleken på kvoten ska bestämmas av mottagande lands integrationsförmåga. I Sverige behöver denna kvot vara väldigt låg under lång tid framöver.

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg är krönikör i Bulletin. Han är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik, och arbetar som programmerare och leder en grupp programmerare i Stockholm. Lindberg är en borgerlig debattör som bland annat skrivit debattartiklar för Expressen Debatt och GP Debatt.