Facebook noscript imageDEBATT: Islamiseringens aktörer i Sverige måste stoppas
Debatt
DEBATT: Islamiseringens aktörer i Sverige måste stoppas
Nima Gholam Ali Pour (SD) undrar varför Malmö ska bekosta Eid-firande. Foto: Pressbild / Skärmavbild Youtube
Nima Gholam Ali Pour (SD) undrar varför Malmö ska bekosta Eid-firande. Foto: Pressbild / Skärmavbild Youtube

Att försöka ta reda på vilka som ligger bakom de nebulösa organisationer som arrangerar olika islamiska manifestationer i det offentliga är ofta omöjligt, trots att det handlar om organisationer med statliga bidrag. Det är hög tid att våra politiker tar ställning mot skattefinansierad islamisering, skriver riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD).

Förra året anordnades det i Malmö både en marsch till minne av profeten Muhammeds födelse samt ett Ashuratåg till minne av Imam Husseins död. Vem är Imam Hussein? Egentligen borde det vara helt irrelevant eftersom Sverige inte är ett islamiskt land. Men islam har blivit relevant i Sverige på grund av att muslimska aktivister tar allt mer plats i det offentliga rummet. De gör inte detta som enskilda individer, utan som en del av kollektivet muslimer. Ett kollektiv vars teologi utgår från stater i Mellanöstern med denna regions värderingar som en grund.

Läs även: Ahmed: Ett samtal med mina ofödda barn om islamiseringen

Vilka som ligger bakom denna islamisering av Sverige är ofta okänt. Muhammed-marschen i Malmö anordnades av Islamiska Fatwabyrån. Det enda man får veta rent konkret efter att ha läst Islamiska Fatwabyråns hemsida är att deras verksamhet utgår ifrån Al-Hoda-moskén i Malmö. Även Ashuratåget i Malmö är lika anonymt. På Ashuratågets hemsida kan man läsa att Ashuratåget representerar de ”shiamuslimska församlingarna i Malmö”.

Även om allmänheten inte får veta vilka som ligger bakom Islamiska Fatwabyrån så verkar Myndigheten för stöd till trossamfund veta mer eftersom Islamiska Fatwabyrån mottog 636 490 kronor från denna myndighet år 2022. På Islamiska Fatwabyråns Youtube-kanal och Facebook-grupp så talar alla arabiska.

Jag kan tycka att det är rätt märkligt att en organisation ger så lite information till allmänheten och ändå har fått rätt mycket pengar från en svensk myndighet. Ärligt talat, vilka är de här människorna som marscherar på Malmös gator och vilka representerar de? Tänk om dessa organisationer är bulvaner för en främmande makt med intresse att sprida sin version av islam i Sverige? Vi vet ju inte. Vi har ingen aning om vilka värderingar dessa organisationer representerar. Plötsligt är de där och marscherar på gatorna för att hylla någon Muhammed som levde i Mellanöstern på 600-talet.

Vad vi däremot vet är att muslimska organisationer gärna vill synas och höras i det offentliga rummet. De vill ha politiskt inflytande. De vill gärna att politiker pratar om islamofobi som omfattar all kritik mot islam.

Dessa muslimska organisationer är framgångsrika i sin lobbyism. Trots skandalerna omkring Ibn Rushd så beslutade Malmö stads kommunstyrelse i december att bevilja ett bidrag till Ibn Rushd på sammanlagt 1,8 miljoner kr för att de ska anordna en årlig Eid-festival. Det är en islamisk festival som ska finansieras av kommunen. Malmö stads kommunstyrelse tog detta beslut efter att en av Ibn Rushds medarbetare hotat Malmö stad med kravaller ifall pengarna inte betalades ut.

Läs även: DEBATT: Islams religionsfrihet – att välja helvetet

När skattemedel går till att finansiera högtidlighållandet av islamiska högtider, då islamiseras Sverige. Det här handlar inte om religionsfrihet. Det handlar om ett det offentliga börjar stödja islam. Intressant är vad Moderaterna i Malmö samt Centerpartiet tycker i denna fråga. De skriver i sin reservation:

Moderaterna och Centerpartiet ser det som angeläget att kulturella högtider som engagerar många Malmöbor uppmärksammas, oavsett om det rör sig om Eid eller midsommar. För att säkerställa att det blir ett firande för alla malmöbor ser vi det som lämpligt att Malmö stad och inte organisationer med kopplingar till vissa specifika samfund står som arrangörer i det fall att Malmö stad ska finansiera arrangemanget, vilket vi alltså ställer oss bakom.

För det första är jämförelsen mellan midsommar och Eid grotesk och säger rätt mycket om hur Moderaternas och Centerpartiets politiker i Malmö ser på Sverige. För det andra råder det alltså nästan konsensus om att kommunen ska finansiera de muslimska högtiderna i Malmö. Det var bara Sverigedemokraterna som röstade emot. Men den politiska normen i Malmö idag är att muslimska högtider ska finansieras av skattebetalarna. Hur kan man kalla detta något annat än islamisering av det svenska samhället?

Hur politiker förhåller sig till islam och islamiseringen av Sverige kommer vara en mycket relevant fråga framöver. Rätt många muslimer nöjer sig inte med religionsfrihet. Utan de vill ha mer, bland annat att du som skattebetalare finansierar muslimska högtider och att islam får en större plats i samhället, även på bekostnad av våra mest grundläggande friheter. Då är det viktigt att politikerna berättar var de står.

Sedan är det viktigt att strypa den muslimska invandringen till Sverige. Det är mycket märkligt att muslimer överhuvudtaget ska söka skydd i norra Europa med tanke på att de muslimska länderna ligger långt från Sverige. Men det är också viktigt att stoppa islamiseringen av Sverige genom att politiker vågar betona att islam är främmande i detta land.

Eid kan inte jämföras med midsommar. Islam är främmande i detta land. Det är ett faktum. Svenskar i allmänhet känner inte till muslimska traditioner för att det är en främmande religion. Det behövs fler politiker som säger denna sanning och slutar kröka rygg inför muslimska organisationer.

Läs även: DEBATT: Socialdemokraternas samarbete med islamismen

Nima Gholam Ali Pour

Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu