Facebook noscript imageDEBATT: Jonas Gardell och nya könslagens verkliga problem
Debatt
DEBATT: Jonas Gardell och nya könslagens verkliga problem
Dagens debattör Fredrik Thool tycker att Jonas Gardell blandar äpplen och päron. Foto: Privat / Jonas Ekströmer/TT
Dagens debattör Fredrik Thool tycker att Jonas Gardell blandar äpplen och päron. Foto: Privat / Jonas Ekströmer/TT

När Jonas Gardell inför den nya könsbyteslagen jämförde med gayrörelsens landvinningar, så jämförde han äpplen och päron. Vem du tänder på är något helt annat än vilket kön du tror dig ha, skriver dagens debattör Fredrik Thool.

Jonas Gardell uppmanade i Expressen, innan den nya könslagen hade beslutats om, kritikerna av den nya lagen att “lugna ner er!”. Han gjorde detta med utgångspunkt i argument om hur det stormat kring tidigare historiska reformer, primärt i relation till utökade friheter för homosexuella.

The ”bottom line var således att eftersom det har stormat tidigare kring liknande lagändringar som sedermera har fallit väl ut, så är också detta en på samma sätt obefogad och hysterisk storm skapad av personer med bakåtsträvande, anti-HBTQ och allmänt suspekta motiv.

Läs även: Gästkrönika: Icke-binär könskirurgi och den nya könslagen

I detta fall gjorde dock Gardell – medvetet eller omedvetet - en intellektuell tankevurpa så det heter duga, sannolikt motiverad av hans till synes evigt svurna lojalitet mot HBTQ-rörelsen. Han drar med andra ord en omedelbar parallell mellan homosexualitet och könsbyte (könsdysfori/transsexualitet), och implicerar därmed att kampen för rätten att ligga med vem man vill har något gemensamt med rätten att få byta kön.

Anledningen till att han kunde göra detta är eftersom dessa ”grupper” på något sätt under de senaste decennierna klumpats samman under samma flagga, trots att de egentligen inte har något med varandra göra, utöver just att de buntats ihop under det minst sagt spretiga HBTQ-epitetet.

Homosexualitet och könsdysfori är inte samma sak

Hursomhelst, att vara homosexuell (som jag själv är) har ingenting att göra med transsexualitet eller könsidentitet. Det är två helt olika saker, och därmed kan den historiska kampen för homosexuellas rättigheter heller inte rakt av jämföras med densamma för transsexuellas rättigheter. Det är som att jämföra äpplen och päron.

Den mest fundamentala skillnaden, bortsett från att sexualitet och könsidentitet i sak är två helt olika ting, är de implikationer en anpassning av lagstiftningen får för resten av befolkningen. Att bevilja homosexuella rätt att utöva sin sexualitet utan straff eller att låta homosexuella gifta sig (borgerligt eller i kyrkan, mig kvittar det...) får egentligen inga som helst konsekvenser för någon annan.

Att ge vem som helst den juridiska rätten att identifiera sig med det ur biologiskt hänseende motsatta könet, får dock helt andra och betydligt mer långtgående konsekvenser, särskilt för den gemensamma förståelse av vad kön är för något. Följden av den nya lagen är alltså att den ytterligare – och kraftigt – förstärker idén om könet som en social konstruktion i kontrast till något som i grunden är biologiskt rotat.

Detta trots att denna idé fortfarande går stick i stäv med, vågar jag påstå, gemene mans generella förståelse för vad kön är; alltså något som i första hand styrs av huruvida du har en snopp eller snippa, och endast i andra hand av vad du ”känner dig som”.

Läs även: Opinionsundersökning: Bara 5 procent av M-väljarna stödjer Kristerssons könslag

Vad är en kvinna?

Den konservative opinionsbildaren Matt Walsh gjorde för ett par år sedan en dokumentär som heter ”What is a woman?”, och oavsett vad man tycker om Matt Walsh som person, så ställer han genom denna fråga hela debatten kring den nya könslagen på sin spets. Han gav sig ut på en turné bland personer som hävdar att könet är en social konstruktion för att få ett svar på frågan om vad en kvinna egentligen är, och det bästa svar han fick var: ”A woman is a person who identifies as a woman”.

Det vill säga ett cirkulärt argument, utan någon förankring i något konkret. En kvinna är en person som identifierar sig som kvinna; en man är en person som identifierar sig som man. Alla kan vara kvinnor, alla kan vara män.

Känslor och cirkelresonemang

Men hur ska man veta vad man ska identifiera sig med om det man identifierar sig med inte är definierat?

De som hävdar att den nya könslagen är oproblematisk har inte förstått hur komplex frågan om könsidentitet är, och att man de facto omdefinierar hela könsbegreppet från något begripligt, alltså något som är hänförligt till biologi, till något ganska obegripligt för hela befolkningen. Inte bara för den lilla minoritet som direkt träffas av lagen.

Läs även: von Seth: M sköt sig i foten med den nya könslagen

Fredrik Thool

Jurist och oberoende debattör

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu