Facebook noscript imageDEBATT: Justitieministerns långa syndaregister
Debatt
DEBATT: Justitieministerns långa syndaregister
Dagens debattör Claes Sjölin listar justitieministerns tillkortakommanden. Foto: Anna-Lena Lundqvist / Ali Lorestani/TT
Dagens debattör Claes Sjölin listar justitieministerns tillkortakommanden. Foto: Anna-Lena Lundqvist / Ali Lorestani/TT

Morgan Johansson bör nog räkna med att få gå efter valet. Med tanke på hans meritlista lär han dock få förlita sig på partiet för framtida anställning. Dagens debattör Claes Sjölin tar en titt på ministerns många tillkortakommanden.

När vår justitieminister efter valet, om han inte avgår innan dess, förhoppningsvis söker ny sysselsättning kan han nog behöva rörelsens hjälp. Med sina ”meriter” lär han nämligen få svårt att hitta ett vanligt arbete, eller vad sägs om nedanstående?

Läs även: Kritiken mot Morgan Johansson – paragraf förhindrar hårdare straff

 • Att Johansson inte ens efter löften och lång ”beredning” inom justitiedepartementet förmått föreslå ändringar i hyreslagen (Jordabalkens 12 kap.) så att gängkriminell verksamhet kan bli avhysningsgrund träffar rakt in i Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • De överfulla häktena tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • De överfulla fängelserna tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • De internationellt tungt kritiserade handläggningstiderna för miljöfrågor tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • De uteblivna ersättningarna till skogsägare vars skogar grundlöst blivit ”nyckelbiotopsregistrerade” tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att staten inte lever upp till skydden för äganderätten enligt vare sig Regeringsformen eller Europakonventionen tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att strandskyddsägare lämnats utan den ersättning de har rätt till tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att Sverige rasar i Fraser Institute’s internationella ranking tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att Sverige inte rättar sig efter Europadomstolens domar tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att domstolarna inte ges makten över straffmätningen tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Att särskilt förvaltningsdomstolarnas oberoende ifrågasätts tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Balanserna i landets allmänna domstolar för såväl brottmål som civilmål (det skall rakt inte behöva ta tre år eller mer att få en lagakraftvunnen dom i en vanlig civilrättslig tvist) tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

 • Polisens oförmåga att hantera gängkriminaliteten tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarområde.

 • Att dömda våldsverkare går fria på våra gator att fortsätta sin verksamhet för att fängelserna är överfulla tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.
 • Att utvisningsdömda inte utvisas tillhör minsann Johanssons rättsliga ansvarsområde.

Läs även: Skogkär: För Morgan Johansson (S) finns inget ansvar som är hans

Apropå Sveriges nyligen ingångna överenskommelse med Turkiet skulle det vara intressant att få ta del av justitieministerns rättsliga analys av de tio avtalspunkter överenskommelsen sägs innehålla. Inom en regering förutsätts en justitieminister och hans departement ju upplysa övriga regeringsledamöter om den rättsliga betydelsen av bland annat överenskommelser regeringen avser ingå med främmande makt.

Jag kan ha glömt ytterligare några allvarliga tillkortakommanden. Aj då, vinterns passkaos hos Polismyndigheten kom inte med.

Claes Sjölin
Affärsjurist med mångårig erfarenhet av tvistlösning, domstolsprocesser, skiljeförfaranden och medling.

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu