Facebook noscript imageDEBATT: Ungdomsförbund och kriminella gäng liknar varandra
Debatt
DEBATT: Ungdomsförbund och kriminella gäng liknar varandra
Dagens debattör Per-Gunnar Larsson – och blivande ungdomsförbundare? Foto: Helena Landstedt/TT
Dagens debattör Per-Gunnar Larsson – och blivande ungdomsförbundare? Foto: Helena Landstedt/TT

Såväl kriminella gäng som partiernas ungdomsförbund socialiserar formbara unga in i hierarkier och lojalitet och tar ifrån dem deras självständighet under överinseende av äldre medlemmar. Hög tid att avveckla dem, skriver Per-Gunnar Larsson.

Likheten är slående mellan de kriminella gängen och de politiska ungdomsförbunden. Tidig rekrytering, ofta i 13-årsåldern och ibland ännu tidigare, till både gängen och ungdomsförbunden.

Läs även: Hjort: Botkyrkabråket klyver Aftonbladet och rörelsen i två

De politiska partierna har inrättat de politiska ungdomsförbunden och driver dem, åtminstone indirekt, som en plantskola eller rekryteringsbas för framtida lojala politiker som vet att lyda dem i toppen av näringskedjan.

I ungdomsförbunden finns ingen nedre åldersgräns för medlemskap och man får märkligt nog vara medlem i ungdomsförbunden till 30-års åldern, alltså vara ungdom långt efter man har passerat ungdomsåren. Med detta utstuderade system kan de äldre ”ungdomarna” hålla full koll på de yngre så att inga snedsteg tas och att de alltså inte börjar tänka för mycket själva.

De yngre får lära sig att rösta rätt på politiska möten enligt ledarnas anvisningar. Agerar de yngre på rätt sätt så finns synnerligen goda förutsättningar att så småningom få ett lukrativt förtroendeuppdrag eller tjänstemannauppdrag. Hierarkierna har liknande uppbyggnad i den kriminella världen, vilket de flesta är varse via exempelvis olika maffiafilmer som skildrar kriminell gängmiljö.

Ungdomarna inom båda grupperna enligt ovan får alltså lära sig ”hantverket”, politik eller kriminalitet, av äldre ”kollegor”, men också av jämnåriga som är särskilt företagsamma. Stark lojalitet gäller till en eller flera av de vuxna ledarna, som styr hur ungdomarna socialiseras in i hierarkin.

Nyrekrytering av vuxna personer till kriminalitet eller politik är synnerligen begränsad, sannolikt till följd av osäkerhet rörande lojaliteten till den befintliga hierarkin, och att vederbörande inte är upplärd sedan barnsben.

Läs även: Hjort: När informerades Magdalena Andersson om Botkyrka?

Precis som för kriminell verksamhet så behöver inte politikerna vanlig hederlig yrkeserfarenhet utan det är vanligtvis tillfyllest med ungdomsförbunden, att jämföra med ungdomsvårdsskolorna för kriminella.

För att komma till rätta med både skendemokrati och kriminalitet så måste nyrekrytering av lättledda ungdomar till respektive verksamhetsområde stoppas. Vad gäller politiken bör politisk indoktrinering av barn förbjudas och därmed bör alltså alla ungdomsförbund avvecklas.

Idag lever ungdomsförbunden huvudsakligen på statliga partistöd precis som moderpartierna. Partistöden är en avart som urvattnar demokratin och som måste avskaffas.

Per-Gunnar Larsson
Företagsläkare
Medlem i Kristdemokraterna
Medlem i Medborgarperspektiv.se

Läs även: Sandström: Föregångslandet som försvann och inte kommer åter

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu