Facebook noscript imageDEBATT: Ylva Johansson är vår tids sanningsminister
Debatt
DEBATT: Ylva Johansson är vår tids sanningsminister
Daniel Sonesson och Pia Rundkvist (MED) varnar för ett storebrorssamhälle. Foto: Pressbilder / Frederic Guimont Free Art License 1.3
Daniel Sonesson och Pia Rundkvist (MED) varnar för ett storebrorssamhälle. Foto: Pressbilder / Frederic Guimont Free Art License 1.3

Den föreslagna EU-lagstiftningen Chat Control 2.0 för tankarna till Orwells 1984, till DDR och till Nordkorea, inte till ett demokratiskt och fritt Europa, skriver dagens debattörer från Medborgerlig Samling, Daniel Sonesson och Pia Rundkvist.

1949 publicerades George Orwells dystopiska roman 1984. Orwell målade upp en totalitär framtid i landet Oceanien som ständigt är i krig med andra totalitära stater. Medborgarna övervakas minutiöst genom bland annat en teleskärm som finns i varje hem. Teleskärmen överöser ständigt medborgarna med propaganda men lyssnar och ser samtidigt också allt. Sanningsministeriet har till uppgift att kontrollera medborgarnas utrymme för fria tankar.

I Oceanien är individen alltid underordnad staten.

Det Orwell författade i skuggan av andra världskriget och i begynnelsen av det kalla kriget kan i vår samtid framstå som fjärran. Tyvärr är de totalitära tendenserna ständigt närvarande i politiken. Oftast under förespegling av goda intentioner. Så förhåller det sig med EU-kommissionären Ylva Johanssons lagförslag om massövervakning som döpts till Chat Control 2.0.

Läs även: Gustavsson: Nej, Sverige bör fortfarande inte gå med i euron

Lagförslaget innebär i praktiken att alla ständigt ska övervakas. Det är ett förslag som hade varit värdigt den forne DDR-diktatorn Erich Honecker. All digital kommunikation ska buggas i realtid. Det omfattar alla telefonsamtal, alla videosamtal, alla sms som skickas och tas emot, vartenda meddelande i olika meddelande-appar, all e-post. I princip allt som en medborgare gör med sin enhet omfattas. Kort sagt så ska allas privatliv vara tillgängligt för myndigheter att titta in i. Precis som i Orwells Oceanien.

Allt detta föreslås ske med det vällovliga syftet att motarbeta pedofili. När den personliga integriteten naggas i kanten motiveras det ofta med kamp mot barnpornografi, terrorism eller organiserad brottslighet. Det är ett effektivt knep, då det gör det obekvämt att kritisera. Tekniskt kunniga vet emellertid att förslaget försöker döda en mygga med atomvapen. Alla med grundläggande kunskap om digital kommunikation inser att förslaget trots sin drakoniska karaktär inte kommer att uppnå syftet, då pedofiler föredrar att kommunicera via nätets undervegetation och darknet, som kommer att förbli mer eller mindre opåverkat av förslaget. Allas personliga integritet offras till ingen nytta för medborgarna.

Det här är ett förslag som öppnar upp för storskalig övervakning av medborgarna. Det är ett intrång i individens integritet på en skala vi tidigare bara sett i odemokratiska stater som Kina och Nordkorea. Men här är det en svensk EU-kommissionär som lägger fram ett lagförslag och som en förment borgerlig regering med Moderaterna i spetsen, tillsammans med Socialdemokraterna, ställer sig bakom. Det hela är bisarrt. Självklart borde alla säga nej till sådana här intrång i den personliga integriteten. Det är ett symtom på hur en allt större överstatlighet sprider sig i korridorerna i Bryssel, långt bortom medborgarna.

Därför uppmanar vi alla att kontakta sina politiska representanter och fråga hur de ställer sig i frågan och konsekvensen av att ha en tankepolis i våra datorer, mobiler, paddor och digitala armbandsur.

Vi behöver agera nu, annars är risken att det går med detta förslag som med EU:s så kallade coronafond. Med svansen mellan benen böjde sig borgerliga riksdagspolitiker för Bryssel-byråkraterna och lade ner sina röster. Vips försvann 150 miljarder kronor av våra barns framtida löner till andra EU-länder.

Låt inte våra barns integritet falla offer för samma ryggradslöshet. Vi måste stoppa EU:s utveckling mot en orwellsk överstatlig polisstat, vi måste säga nej till Chat Control 2.0.

I vårt Sverige är individen alltid överordnad staten.

Läs även: Ahmed: Regeringen vill införa lite fascism

Daniel Sonesson

VD Lovorda
Medlem i Medborgerlig Samling (MED)

Pia Rundkvist
EU-politisk talesperson
Medborgerlig Samling (MED)

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu