Facebook noscript imageGustavsson: Skattepengar har alltid gått till privata vinster
John Gustavsson
Krönikörer
Gustavsson: Skattepengar har alltid gått till privata vinster
Dina skattepengar har alltid gått till bland annat privata vinster skriver John Gustavsson. Foto: Claudio Bresciani/TT
Dina skattepengar har alltid gått till bland annat privata vinster skriver John Gustavsson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vad är det som gör så kallade välfärdstjänster så speciella? Dina skatter har alltid gått till privata vinster. Vare sig stat, region eller kommun köper in mediciner, betalar för lokalhyror, läromedel eller vägunderhåll, så går skatter till aktiebolag och ofta vinstutdelning, skriver John Gustavsson.

Frågan om vinster i välfärden är en av inte alltför många frågor där vänstersidans position – att sådana vinster bör förbjudas – har en majoritet med sig i folkopinionen. Det är därför inte överraskande att man lyfter frågan så ofta man kan nu i valrörelsens slutskede. På ytan är argumentet att ”skattepengar ska gå till välfärden, inte till privata vinster” mycket övertygande. Det finns bara ett litet, grundläggande problem: Skattepengar har alltid gått till privata vinster.

Läs även: Socialdemokraterna: Förbjud vinstuttag i skolan

Detta beror i grund och botten på att den offentliga sektorn inte är och aldrig har varit något slutet ekosystem. Sjukvården har i alla tider köpt och använt mediciner som producerats och sålts av privata läkemedelsbolag. Eftersom sjukvården är skattefinansierad så innebär det i praktiken att skattepengar gått till privata läkemedelsbolag, som sedan behållit en del av skattepengarna i vinst, pengar som sedan antingen återinvesterats eller – hemska tanke – betalats ut till aktieägare.

Sjukvården är såklart inte ensam. Svenska skolor köper varje år in tusentals böcker från de privata, vinstdrivande Bonnierförlagen, och privata företag anlitas såklart också för att bygga och renovera skolbyggnader. Återigen blir våra skattepengar till någon annans vinstpengar. Och vad är det för problem med det? Vare sig vi pratar om Bonnier, Pfizer eller en lokal byggfirma så handlar det om privata näringsidkare som tillhandahåller en vara eller tjänst, i utbyte mot en på förväg uppgjord ersättning. Så länge varan eller tjänsten tillhandahålls, så bryr sig inte staten, kommunen eller regionen om hur mycket av ersättningen som sedermera delades ut i vinst till aktieägare.

Och varför skulle de göra det? Tänk om sjukvården skulle välja leverantörer på det sättet som Socialdemokraterna vill att skolans leverantörer ska väljas: Efter vilka som gör lägst vinst, istället för bäst kvalité. Tänk om sjukvården skulle tacka nej till en prisvärd, mer effektiv medicin mot cancer, med motiveringen att läkemedelsbolagets vinstmarginal för medicinen var för hög? Skattepengar får ju inte gå till privata vinster, eller hur? Det skulle bli ramaskri.

Att prioritera vänsterideologisk renlärighet över att ge patienter bästa möjliga vård skulle aldrig accepteras. Av någon anledning accepteras det dock när det kommer till våra barns skolgång, som enligt vänstern måste erbjudas vinstfritt, helt oavsett om det leder till att kvalitén på undervisningen blir sämre.

Läs även: V ska driva totalförbud mot välfärdsvinst

Mot detta invänder naturligtvis kritiker av vinster i välfärden att ett vinstförbud per automatik skulle innebära mer resurser per elev, eller per brukare inom omsorgen. Det är minst sagt naivt att tro att den svenska kommunala skolan är så oerhört effektiv att inga kostnadsbesparande effektiviseringar kan ske som ger utrymme för vinster utan att kvalitén äventyras. Att man får gå med vinst är det som motiverar privata aktörer att vara så effektiva så möjligt, röja upp i byråkratin, och anpassa sitt utbud efter vad föräldrarna vill ha.

Om man på fullt allvar tror att vinst leder till lägre kvalité, så borde man logiskt sätt vilja förbjuda vinst i största allmänhet – alla varor och tjänster skulle ju egentligen bli billigare om försäljarna inte skulle tillåtas ta ut någon vinst. Precis som friskolekoncernerna ”stjäl” pengar från det offentliga när de går med vinst, så ”stjäl” ICA en femkrona från dig när du köper ett paket varmkorv för 20 kronor som ICA köpte in för 15. Sådant tänkande är grundläggande inom den marxistiska ideologin.

Det spelar knappast någon roll för dig att ICA går med vinst. Du köper de varor du vill ha, för priser du anser rimliga, och utan hänsyn till eller ens kunskap om ICA-handlarens vinstmarginal. Det viktiga är kvalitén på varan i förhållande till varans pris, och det gäller oavsett om vi pratar om när du handlar varmkorv från ICA, när regioner köper in cytostatika från Pfizer eller när kommuner ger skolpengen åt, och därmed köper utbildning från, vinstdrivande friskolor som föräldrar valt att placera sina barn i. Något som föräldrarna valt eftersom skolorna ifråga erbjuder utbildning av minst lika hög kvalité som den deras barn kan få i kommunala skolor.

Läs även: Gustavsson: En konservativ miljö- och klimatpolitik: Genmodifierade grödor

Svenska skattepengar har alltid gått till privata vinster, och det är hög tid att detta avdramatiseras och accepteras. Debatten om framtidens välfärd är alldeles för viktig för att vi ska kunna tillåta att den domineras av bolsjevistiskt vinsthat.

John Gustavsson

Filosofie doktor i nationalekonomi, konservativ debattör och f.d. politisk rådgivare i Europaparlamentet. Twitter: @Nationstatist