Facebook noscript imageIntervju med Tomas Tobé (M): Tiggeriet inte EU:s ansvar
Fokus
Intervju med Tomas Tobé (M): Tiggeriet inte EU:s ansvar
Moderaten Tomas Tobé i EU-parlamentet. Foto: Fredrik Persson/TT
Moderaten Tomas Tobé i EU-parlamentet. Foto: Fredrik Persson/TT

Idag finns det tusentals tiggare på Sveriges gator, majoriteten av dessa är romer från Rumänien. Trots mångmiljardbelopp till Rumänien fortsätter tiggarna att ta sig till andra länder, många av dem till Sverige. Bulletin har träffat europaparlamentarikern Tomas Tobé för att diskutera EU:s roll i detta.

Rumänien är ett av de länder som mottar allra störst ekonomiskt stöd av EU. Bara det senaste decenniet har miljarder satsats på att hjälpa Rumäniens fattiga. Mellan 2014 och 2020 gav EU ett stöd till Rumänien på 31 miljarder euro, närmare 350 miljarder svenska kronor.

Det är känt sedan tidigare att Rumänien bara använder en bråkdel av pengarna till att hjälpa landets utsatta romer.

Idag finns det ingen exakt siffra på hur många tiggare från Rumänien som tagit sig till Sverige, men Polismyndigheten bedömde 2018 att cirka 4 800 utsatta EU/EES-medborgare befann sig i Sverige, majoriteten av dessa från Rumänien. Länsstyrelsen i Stockholm har haft det nationella samordningsansvaret för utsatta EU/EES-medborgare och de har tidigare konstaterat att det saknas förutsättningar för att kunna få en helhetsbild av omfattningen.

Kritik mot EU:s agerande i frågan har riktats från flera olika håll i Sverige. Miljardbeloppen i bidrag till Rumänien har inte inneburit att inflödet av tiggare till Sverige har avstannat.

Bulletin fick chansen att prata med Moderaternas europaparlamentariker Tomas Tobé i frågan och han var väldigt kritisk till EU:s angreppssätt.

– För det första tror jag att dela ut EU-medel för att man har utanförskap och fattigdom i EU-länder, det tror jag generellt sett väldigt lite på, det ska man ha klart för sig.

– Med Rumänien så har vi påpekat ett antal gånger att det är orimligt att medborgare från Rumänien och Bulgarien försöker lösa sin försörjning på gator och torg i Sverige.

Det finns för närvarande ingen särskild uppföljning från EU:s håll av hur stödet till Rumänien används, trots att det är allmänt känt att merparten inte verkar gå till stöd till landets romer.

Inte EU:s problem

Enligt Tobé är det inte heller ett problem för EU utan snarare ett problem för den rumänska regeringen. Han tror inte att EU-bidragen kan lösa den interna situationen i Rumänien.

– Personligen tror jag inga EU-medel i världen kan lösa denna fråga, förklarar han.

Istället menar Tobé att problemet är romernas utsatthet i Rumänien. Romerna i landet lever i utanförskap, med väsentligt sämre förutsättningar än resten av medborgarna i landet:

– Jag tror personligen att det handlar om hur den romska situationen är i dessa länder och det totala utanförskap som finns där, barn och ungdomar som inte har en ordentlig skolgång, föräldrar som inte har tillträde till den normala arbetsmarknaden.

På frågan om hur man kan lösa det utanförskap som ligger till grund för romernas utsatta situation och därmed migrerande till Sverige svarar Tobé att detta snarare är en fråga för Rumänien än EU:

– Jag tycker i grunden att de är ett ansvar för den rumänska regeringen att lösa, säger Tobé.

Läs även: Lidström: Tiggeri är en form av emotionell utpressning som bör förbjudas

Gabriella Mait

Statsvetare med inriktning på krishantering och säkerhet. Insatt i Mellanösternpolitik och svensk samt spansk utrikespolitik. Tips mottages via gabriella@bulletin.nu.