Facebook noscript imageKritik av svenska coronastrategin – allvarligt hot mot demokratin
Mattias  Lindberg
Krönikörer
Kritik av svenska coronastrategin – allvarligt hot mot demokratin
Foto t v: Christine Olsson, TT.
Foto t v: Christine Olsson, TT.

Sveriges Radio har identifierat en grupp medborgare som kritiserar såväl expertmyndigheter som regering. Bulletins krönikör Mattias Lindberg är djupt, djupt oroad.

Sveriges Radios program ”Vetenskapsradion På djupet” (9/2) rapporterar om hur privatpersoner i Sverige dristar sig till att kritisera högt uppsatta tjänstemän på den svenska expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten i syfte att ifrågasätta den svenska coronastrategin. Det berättas om hur dessa personer skickar privata meddelanden till varandra, deltar i en gemensam dold grupp på Facebook och använder sig av debattartiklar som slägga för att påverka opinionen i landet. 

Vad värre är, i den hemliga gruppen finns inte bara outbildade personer. Tvärtom verkar det som att där finns många läkare och andra akademiker. Eftersom medlemmarna inte uttalar sig om sådant de helt saknar kunskaper om kan kritiken inte enkelt avfärdas som nonsens, vilket gör den framförda kritiken så mycket värre. Det är synnerligen allvarligt att flera av medlemmarna är forskare och högt utbildade, och dessutom uppger vilken utbildning de har i sin opinionsbildning och kommunikation. 

Gruppen drar sig inte ens för att förmedla sin kritik till media och myndigheter i andra länder, och på så sätt riskera att påverka Sverigebilden utomlands negativt. Gruppens medlemmar verkar inte ha förstått att den svenska strategin mot covid-19 är överlägsen andra länders strategier. Man tycks dessutom sakna respekt för högt uppsatta politiker och ifrågasätter regeringens agerande. Det är väldigt oroande hur internationella medier har tagit intryck av denna grupps åsikter. Oroväckande nog kritiserar gruppen även hur media har granskat regeringens och svenska myndigheters agerande under pandemin, en kritik som förstås är helt uppåt väggarna. Svenska medier har självklart gjort ett ypperligt jobb i att granska expertmyndigheten och ansvariga ministrar. 

Dessa privatpersoner drar sig inte ens för att kritisera Sveriges agerande under pandemin utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Tänka sig, ifrågasätta Den humanitära stormakten Sverige, som om Sverige inte skulle sätta mänskliga rättigheter främst i alla lägen. 

Forskaren Emma Frans, som till skillnad från gruppen oftast varit positiv till expertmyndighetens agerande, är en av de personer som reagerat med entusiasm på Sveriges Radios viktiga reportage. Hon skriver upprört på Twitter: ”Denna typ av grupper är ett hot mot demokratin.” Det är bara att stämma in. 

Frågan är vad som kan göras för att hindra privatpersoner från att uttala sig negativt om den svenska regeringen, om public service och om annan media? En viktig sak torde vara att sätta ökad press på Facebook att ta bort inlägg som innehåller kritik mot den svenska vänsterregeringen, svenska myndigheter och svenska medier. Förmodligen kan det även vara bra att öka budgeten för public service för att tränga ut eventuell kritik av den svenska hanteringen av pandemin, då aktivistgruppen använder sig av s k debattartiklar för att påverka opinionen i Sverige. 

Frågan är dock om detta räcker. Gruppens medlemmar skickar nämligen även privata meddelanden inbördes och utbyter sålunda information med varandra. Det kan behövas långtgående övervakningsåtgärder för att helt komma åt det här allvarliga problemet. Risken måste dessutom anses överhängande att systemkritiker möts och utbyter information även fysiskt, trots de restriktioner av mötes- och föreningsfriheten som redan har implementerats. Det är inte omöjligt att vi behöver snegla på metoder tidigare använda i östblocket för att helt stoppa all privat spridning av kritik mot landets myndigheter och statligt finansierade medier.

 

TEXT: Mattias Lindberg
Krönikör i Bulletin

Detta är en krönika i Bulletins nyhetsdel. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg är krönikör i Bulletin. Han är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik, och arbetar som programmerare och leder en grupp programmerare i Stockholm. Lindberg är en borgerlig debattör som bland annat skrivit debattartiklar för Expressen Debatt och GP Debatt.