Facebook noscript imageMorgan Johanssons vändning om att utvisa kriminella utlänningar
Politik
Morgan Johanssons vändning om att utvisa kriminella utlänningar
Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Claudio Bresciani/TT
Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Claudio Bresciani/TT

Justitie- och dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) har lagt fram förslag på regelskärpningar som ska innebära att fler kriminella utlänningar utvisas. Men Johansson har tidigare motsatt sig skärpningar, kallat den nuvarande ordningen ”ändamålsenlig”, och har jämfört politiska motståndare som föreslagit skärpningar med nazister.

Just nu är ett lagförslag från regeringen ute på remiss om att skärpa reglerna för utvisning av dömda utlänningar.

– Med skärpta regler är inriktningen att fler personer än i dag ska kunna utvisas, sade justitie- och dåvarande migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande våren 2020.

Några av de föreslagna förändringarna som enligt plan ska träda i kraft vid årskiftet 2022/2023:
• Gränsen för utvisning av brottsdömda utlänningar sänks från tolv till sex månaders fängelse.
• Regeln om att det ställs högre krav för utvisning av utlänningar som vistats länge i Sverige ska tas bort.
• Domstolar ska inte längre ta hänsyn till de negativa konsekvenser som en utvisning kan leda till.

Men Morgan Johansson har tidigare motsatt sig att de nuvarande reglerna för utvisning av dömda utlänningar skärps.

– Den ordning vi har i dag är väl avvägd och säkerställer just en rimlig proportionalitet mellan brott, påföljd och särskild rättsverkan i form av utvisning, svarade Morgan Johansson i en interpellationsdebatt den 8 mars 2016.

Det var den tidigare sverigedemokratiske riksdagsledamoten, numera skribenten och reportern, Kent Ekeroth, som hade frågat Morgan Johansson om han hade några planer på att skärpa lagarna för utvisning av dömda utländska brottslingar.

– Det är rimligt att man kräver ett mer allvarligt brott eller en risk för fortsatt brottslighet för att utvisa en utlänning, i synnerhet i fall som rör tidigare ostraffade personer, sade Johansson och fortsatte:

– Mot denna bakgrund bedömer jag att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig. Jag avser därför inte att ta några initiativ i linje med Kent Ekeroths fråga.

Morgan Johansson var mycket kritisk till Kent Ekeroth under debatten. Efter att Ekeroth gett exempel på en rad olika utländska brottslingar som dömts för våldtäkter men sluppit utvisning som påföljd gick Johansson till häftig attack. Han jämförde retoriken från Ekeroth – som har judisk börd – med nazisternas retorik mot judarna.

– Detta är en klassisk högerextrem retorik som är ämnad att peka ut en särskild grupp och utmåla den som särskilt brottsbenägen, som farlig och som ett hot mot samhället. Detta har förekommit historiskt vid många tillfällen. Exakt så gjorde nazisterna mot judarna, sade Morgan Johansson som senare under debatten menade att han inte hade några problem med att utvisa dömda brottslingar.

Bulletin söker Morgan Johansson för en kommentar.

Pelle Zackrisson