Facebook noscript imagePeter Springare: Om Löfven talar sanning är polisen kriminell
Peter Springare
Krönikörer
Peter Springare: Om Löfven talar sanning är polisen kriminell
Foto: Australian Federal Police/TT
Foto: Australian Federal Police/TT

Om det vore sant att svensk polis spelat en avgörande roll under Trojan Shield skulle visserligen bevisningen hålla i svensk domstol, men det skulle innebära att polisen själv skulle bli föremål för polisutredning. Men givetvis är Löfvens och Dambergs påståenden om den svenska polisens stora betydelse sagor, skriver Peter Springare.

Har svensk polis gjort ett rejält juridiskt magplask, vad gäller sin inblandning i operation ”Trojan Shields”.

Efter att fortlöpande ha tagit del av både journalisters slutsatser och euforiska kommentarer från både höga politiker och polischefer, blir jag bekymrad. Jag kan konstatera att vår statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg inte har någon som helst nyansering i sina uttalanden kring den svensk polisinblandningen i operation ”Trojan Shield”. En del polischefer har en lite med modest framtoning när ämnet kommer på tal.

Om vi nu ska tro på Mikael Dambergs och Stefan Löfvens uppspelta analyser, om att svensk polis kontaktats av FBI på grund av någon form av internationellt förtroende och uppfattning om dokumenterad skicklighet när det gäller brottsbekämpning, uppkommer enligt min bedömning ett juridiskt problem. Dessutom att svensk polis, till följd av denna kompetens och skicklighet, tillåtits att spela en avgörande roll i operationen, genom att inta en ledande position i arbetet med den konstruerade appen som i sin tur lett fram till det internationella tillslaget. Detta är i alla fall helt klart det narrativ som dessa två helt förblindade herrar vill framhålla kring detta spektakel.

Läs även: Peter Springare om polisens problem: Många ”ja-sägare”

Visserligen brukar inte den svenska polismyndigheten ha viljan att följa lagar och förordningar när det gäller att sköta sin förvaltning, men när det gäller den brottsutredande verksamheten är det svårare att fuska. Det finns lagar och förordningar för hur svensk polis skall förhålla sig när det gäller utredande av brott.

I Sverige har vi ett system när det gäller bevisvärdering i domstol, som i dagligt tal benämns ”fri bevisprövning”. Detta innebär i korthet, att när ett sakförhållande (bevis) presenteras i domstolen av exempelvis åklagare, hanteras det och bedöms av domstolen, utan att domstolen generellt sett efterfrågar hur detta sakförhållande sett dagens ljus. Det kan finnas undantag om det exempelvis rör sig om vittnesuppgifter som kan misstänkas framkommit genom tortyr eller liknande. Detta innebär att kritiker inte torde ha någon större framgång i att klaga på att bevisningen inom Trojan Shields kommit fram på ”olagligt” sätt. Därför kommer med största sannolikhet bevisningen i form av avlyssnade utsagor från FBI:s app, inte att ogillas av domstolen.

Problemet är emellertid, om svenska polisen – som det påstås i det här fallet – på något sätt skulle ha agerat eller, än värre, haft en ledande funktion i själva operationen kring FBI:s konstruerade app. Då kan det bli fråga om utredning av exempelvis tjänstefel eller annan relevant brottsmisstanke gällande operativa poliser eller ledande polischefer. Lagstiftningen är helt klar på den punkten. Jag har själv haft ärenden av mycket grov karaktär, exempelvis mord, där jag samarbetat med FBI i USA och ärenden i andra länder. Det svensk polis då får göra är att med hjälp av åklagare, begära rättshjälp och möjligtvis åka över till respektive land som observatör.

Läs även: Springare: Varning för entusiasmen över polistillslaget

För att förtydliga ovan nämnda regler kan jag ge ett hypotetiskt exempel. Om en polis vet att det i ett kassaskåp hos en misstänkt person finns avgörande bevisning mot denne, i exempelvis ett grovt brott, och att det inte finns någon laglig grund att göra en husrannsakan i skåpet, bestämmer sig polisen för att göra inbrott i skåpet för att komma åt bevisningen.

Den ”olagligt” åtkomna bevisningen kommer att kunna användas för att fälla gärningsmannen. Detta kommer att gälla trots att det var ett inbrott som plockade fram bevisningen. Dock om det uppdagas vem som gjort detta ”olagliga” inbrott, kommer denne att få plikta för detta enligt därför relevant lagstiftning.

Så i detta fall – om vi ska tro på Stefan Löfvens och Mikael Dambergs euforiska och målande beskrivningar om svensk polis förträfflighet – så borde flera höga polischefers agerande bli föremål för granskning och möjligen brottsutredning.

Men lugn, bara lugn. Jag tror inte ett smack på den dynamiska duon Damberg och Löfven. De är bara offer för en stressad och ångestdriven regering, som ser nästa val närma sig som ett skenande tåg, med sikte rakt mot deras miserabla självbilder.

Sanningen är den att svensk polis i det här fallet fått allt serverat i knät av FBI och de har åkt med i baksätet. Det svensk polis sedan har haft ledande ställning i, är att i det egna landet organisera ett samtidigt tillslag, vilket på intet sätt är något unikt eller revolutionerande. Vidare att kontakta polisen i Spanien med en begäran om handräckning för att plocka in några misstänkta där. Det ägnar man sig åt regelbundet inom ramen för daglig brottsutredande verksamhet hos den svenska polisen. Inget som någon gör vågen över precis.

Peter Springare

Peter Springare

Författare och fritidspolitiker i Örebro. Tidigare jobbat 43 år som polis.