Facebook noscript imageRiksbanken förlänger period med nollränta
Ekonomi
Riksbanken förlänger period med nollränta
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Riksbanken fortsätter med låg räntenivå och expansiv penningpolitik. Syftet är att öka kreditgivningen och därmed öka inflationen till målnivån på 2 procent. 

Återhämtningen i den svenska ekonomin är på god väg men att det krävs en expansiv penningpolitik för att ge stöd åt ekonomin och nå inflationsmålen, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Trots att konjunkturutsikterna ser mer lovande ut än i februari är pandemin inte över och inflationstrycket fortsatt lågt. Därför kommer man fortsätta att ”köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats”, enligt tidigare pressmeddelande. 

Läs även: Toppekonomen om Riksbankens politik: ”Målat in sig i ett hörn”

Riksbanken räknar med att man är klar med tillgångsköpen i slutet av 2021 och att man därefter upprätthåller nivån på portföljen genom återinvesteringar när obligationer och certifikat som man har köpt löper ut.

Bankledningen, med Riksbankschefen Stefan Ingves i spetsen, utesluter heller inte en räntesänkning.

”Det är också fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat”, skriver man.

Högre BNP-prognos

Tabell: Riksbanken

Prognosen för KPIF-inflationen – konsumentprisindex med fast ränta –lämnas oförändrad på 1,5 procent i år, men höjs marginellt till 1,4 procent 2022. Tidigare låg den på 1,3 procent 2022. Till andra kvartalet 2024 räknar Riksbanken med att KPIF-inflationen ska ha nått målnivån på 2 procent.

Läs även: Bolåneräntan stiger i USA och Sverige

Tillväxtprognosen för 2021 höjs till 3,7 procent, mot tidigare 3,0 procent, medan nästa års tillväxtprognos justeras ned något till 3,6 procent, mot tidigare 3,9 procent. BNP-tillväxten väntas därefter ligga på 2 procent 2023 och 2024.

Arbetslösheten väntas toppa 2021 på 8,6 procent för att stegvis sjunka till 7,2 procent i andra kvartalet 2024. 

Text: Nyhetsredaktionen/TT

Nyhetsredaktionen