Facebook noscript imageSkogkär: Två hål i väggen men ingen ström
Mats Skogkär
Ledare
Skogkär: Två hål i väggen men ingen ström
Energiminister Khashayar Farmanbar (S) lovar inte guld och gröna skogar, han lovar billig el i överflöd. Skillnaden är obetydlig. Foto: Claudio Bresciani/TT
Energiminister Khashayar Farmanbar (S) lovar inte guld och gröna skogar, han lovar billig el i överflöd. Skillnaden är obetydlig. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kommuner går miste om nyetableringar. Företag vågar inte expandera. Och människors privatekonomi slås sönder. Den rödgröna energipolitiken skördar offer.

Det finns många anledningar att byta regering men frågan är om inte de rödgrönas vanskötsel av landets energiförsörjning är den främsta.

På torsdagen rapporterade Ekot att minst 24 av landets kommuner gått miste om företagsetableringar på grund av elbrist.

“Den senaste förfrågan var om en batterifabrik som hade gett 4 500 nya arbetstillfällen. Vi kan inte tillhandahålla den mängden el som fanns med i förfrågan”, säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun, till radion.

I några fall rör det sig om elintensiva företag som just batterifabriker och serverhallar. Men det handlar oftast om verksamheter som inte alls är särskilt elslukande – mindre företag och tillverkningsindustrier.

“Om inte vi också kan växa när vi har möjlighet på grund av att vi inte får el så är det förödande”, säger Bo Häggroth, näringslivsstrateg i Överkalix kommun, som på grund av för låg kapacitet i elnätet gått miste om dels ett datacenter, dels en fiskodling, och därmed ett 40-tal jobb.

I P1-morgon framhöll Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt att uteblivna nyetableringar är den mindre delen av problemet. “Det här påverkar framför allt befintliga företag.”

En tredjedel av alla företag i södra Sverige planerar att genomföra investeringar som kräver mer elanvändning, fortsatte Daunfeldt. Ofta för att göra produktionsprocessen klimatvänligare. Men två tredjedelar av dessa företag är i dag tveksamma till om det kommer att finnas tillgång till el till rimliga priser för att sådana investeringar ska vara möjliga, enligt Svenskt Näringsliv.

På detta replikerade regeringens egen Herr Papphammar, energiminister Khashayar Farmanbar (S), något, men vad han ville ha sagt förblev oklart.

Farmanbar är en av de ansvariga för att genomföra “den gröna industriella revolution” som statsminister Magdalena Andersson (S) lyfter fram som en av regeringens tre viktigaste frågor. Sverige ska enligt Socialdemokraterna vara ett ledande land i klimatomställningen. Allt som går att elektrifiera – och lite till – ska elektrifieras. Klimatomställningen ska skapa massor med jobb i hela landet. Gröna framtidsjobb.

Läs även: Skogkär: Farmanbar fabulerar om kärnkraftens förutsättningar

Allt detta kommer att kräva enorma mängder el. Siffrorna varierar men enligt en analys från branschföreningen Energiföretagen kan det röra sig om en ökning med 120 procent till år 2045, från dagens 140 terawattimmar till 310 TWh. Enbart det omsusade prestigeprojektet Hybrit – en metod för produktion av fossilfritt stål – beräknas kräva 15 TWh under ett år, drygt en tiondel av all el som förbrukades i Sverige under 2021.

Hybrit är ett samarbete mellan ståljätten SSAB, statliga gruvbolaget LKAB och likaledes statliga Vattenfall. Och SSAB:s omställning av sin verksamhet, där Hybrit är en viktig del, beräknas kräva totalt 55 TWh fullt genomförd.

Kärnkraftsreaktorer har avvecklats – fyra stycken under de gångna två mandatperioderna. Två i Ringhals och två i Oskarshamn. Under sina respektive toppår producerade dessa fyra reaktorer sammantaget 21,1 terawattimmar. Det ger en bild av hur stora mängder planerbar el i södra Sverige som försvunnit genom avvecklingen.

Reaktorerna har ersatts av vindmöllor som visserligen kan producera en myckenhet av billig el bara det blåser. Men blåser gör det inte alltid.

Konsekvenstänkandet bakom denna omgörning av den svenska energiproduktionen har varit lika med noll.

Nu hotar elransonering. Svenska Kraftnät drar upp planer för rullande nedstängningar av elleveranserna i mellersta och södra Sverige under hösten och vintern. Det är enligt ansvariga på Svenska Kraftnät inte särskilt sannolikt att så behöver ske, men onekligen är det ett tecken i tiden.

Att elpriserna, särskilt i de två södra elområdena, kommer att nå aldrig tidigare skådade nivåer, står i alla fall klart. Samtidigt, i ett parallellt socialdemokratiskt universum, lovar Farmanbar att “säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag”.

Detta är löften som fullkomlig saknar trovärdighet, det är som ett uselt skämt. Men alla de människor som frågar sig om de kommer att kunna betala vinterns elräkningar lär inte skratta.

Efterfrågan på ved ökar, kaminförsäljare har glada dagar. Att människor skulle återgå till att elda med ved för att hålla sina bostäder varma får nog sägas vara en oväntad följd av Den Stora Klimatomställningen signerad Magdalena Anderssons och Khashayar Farmanbar.

Läs även: Skogkär: I Socialdemokraternas Sverige är stabil elförsörjning en lyx

Mats Skogkär

Utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg. Reporter på TT Nyhetsbyrån i 15 år. Ledarskribent på Sydsvenskan i 15 år.

mats@bulletin.nu