Facebook noscript imageBulletins ledarsida är en rak höger
Annika Borg
Ledare
Bulletins ledarsida är en rak höger
Bulletins politiska chefredaktör Annika Borg.
Bulletins politiska chefredaktör Annika Borg.

Sverige behöver ett friskare samtalsklimat, färre klåfingriga politiker och fler medier som ställer de självklara frågorna och följdfrågorna. Bulletins ledarsida kommer att vara en blåslampa för den förändringen, för det skifte vårt land så väl behöver för att kunna vara en fri och trygg nation, skriver Bulletins nya politiska chefredaktör Annika Borg. 

I dag på 1 maj är det premiär för Bulletins nya ledarsida. Det är symboliskt att det är just 1 maj som vi lanserar en ny frihetligt konservativ ledarsida. En sida som kommer att nagelfara den vänsterpolitiska agenda som genomsyrat vårt land så länge, och så till den grad, att vänsteråsikter har förväxlats med normaltillstånd och godhet. Vi ska rucka på det och förändra Sverige.   

Receptet för att återupprätta en hårt ansträngd rättsstat, för att bryta igenom vänsterns tolkningsföreträde – och se medborgarna som ansvariga individer – och stoppa slöseriet med våra gemensamma skattepengar, innehåller många ingredienser. 

Allt i ett demokratiskt samhälle och i mänsklig utveckling börjar med utbildning och bildning. Men så länge elevens egna ansvar faller i skymundan och pedagogisk experimentlusta utan evidens fortsätter få gehör, kan inte skolans potential som utbildningens högborg förverkligas. 

Och när universiteten behöver inrätta intellektuella kuddrum och det kan vara riskabelt för karriären att tänka fritt och förutsättningslöst, då är den akademiska friheten hotad. Politiseringen av forskningsråd och andra för den högre utbildningen beslutande organ, har bidragit till att ”rätt” värdegrund prioriteras framför den vetenskapliga kärnan: Fri forskning, fritt tänkande, fritt prövande. Bulletins ledarsida kommer att stå upp för den akademiska friheten.

Läs också: Outtalade normer, dogmer, tabun och förbud styr universiteten

Flera andra av våra grundläggande fri- och rättigheter är hotade. När Lagrådet för andra gången ger svidande kritik mot pandemilagens inskränkningar i våra i regeringsformen garanterade och fundamentala rättigheter, finns det anledning till oro. Att, som Lagrådet påpekat, samhällets grundläggande institutioner i princip behövde avge svar om frihetsinskränkningarna med vändande post, är mer än oroväckande – det är alarmerande. Men, inte ens liberala ledarsidor eller liberalkonservativa partier har höjt tonläget och stampat ned klackarna i marken och protesterat. Vem ska kompromisslöst försvara rätten att leva, tänka, tycka, tala och skriva fritt? Det kommer Bulletins ledarsida att göra.

Vem kommer att ställa de tuffa frågorna och följdfrågorna till politikerna och inte, som i skattefinansierade public service, låta dem komma undan med modererade samtal? Det ska Bulletins ledarsida göra.

Vem kommer att nagelfara hur stad och landsbygd glidit isär och att människor i olika delar av Sverige inte får den service de har rätt till, ska kunna förvänta sig och redan har betalt för? Den granskningen är en prioriterad uppgift för Bulletins ledarsida.

Bulletins ledarredaktion med politiska chefredaktören Annika Borg i mitten flankerad av Cecilia Blomberg och Per Gudmundson. Foto: Anton Enerlöv

Vem kommer att sätta fingret på – och hålla kvar det på – den djupa orättvisa som finns i att välfärdssystemets försäkringar systematiskt betalar ut pengar till dem som aldrig har eller kommer att bidra till det? Att detta, för samhällskontraktet demoraliserande förfarande, vare sig är humanism eller rättvisa, utan orättvisa, kommer vi att visa.

Vem kommer envist att peka på den kapital- och kunskapsdestruktion som decennier av nedrustning av statens kärnfunktioner, som Försvarsmakten, Smittskyddsinstitutet, Styrelsen för psykologiskt försvar för att bara nämna några, inneburit och kräva ansvar, förändring och en framtid präglad av klokskap? Det kommer Bulletins ledarsida göra. 

Vi kommer att omändra den förenklade och förklenande syn som unisont ställer frågan om vad samhället kan göra för oss och istället vrida den till spörsmålet om vad vi kan göra för vårt land. 

Vi kommer att borra i vad som är rätt och fel, gott och ont – och gråskalorna däremellan – bortom fluffretoriken och de blinda godhetssyndromen. I Bulletins Sverige ska inga äldre människor ligga ensamma på äldreboenden och försmäkta utan syrgas. Att myndighetssverige och politiker i decennier vetat hur situationen och bristerna på äldreboenden sett ut, kommer vi att visa och utkräva ansvar för.

Politiker och beslutsfattare har en sammanhållen uppgift: att värna det land det har fått förtroendet att tjäna och att ta eget ansvar. Det kommer Bulletins ledarsida att fordra.

Snart är det valår, men innan dess är det kyrkoval till Svenska kyrkan. Vi kommer därför att påbörja vår valbevakning redan i år – och självklart även granska institutioner som Svenska kyrkan och vad som händer med vårt judisk-kristna kulturarv.

Bulletins ledarsida är förnuftets och samvetets röst. En rak höger. 

Vi har levt i kappvändarnas rike, i de uteblivna följdfrågornas tidevarv. 

Det får vara slut på det nu.

Håll med oss, säg emot oss, följ med oss! 

I morgon söndag läser ni Cecilia Blomberg här på ledarsidan. Missa inte det.
 

Läs också: Sluta tramsa om SD

Annika Borg

Annika Borg är politisk chefredaktör för Bulletin. Hon är teologie doktor och präst i Svenska kyrkan. Annika är en driven skribent, som medverkat på flera av landets ledarsidor: i exempelvis SvD, GP, Sydsvenskan, Kyrkans tidning och Barometern. Hon är fast krönikör i Axess och har ofta förekommit i samhällsdebatten i radio och tv. År 2002 sommarpratade hon och direktsände under decennier Tankar för dagen i P1. Annika var en av initiativtagarna till den uppmärksammade Facebookgruppen Mitt Kors och har studerat religionshistoria samt hebreiska i Jerusalem. Förutom artiklar, ledare, essäer och rapporter, har hon även skrivit ett flertal böcker om livsfrågor. Hon har innehaft chefspositioner på M-kansliet i Stockholms stadshus. annika@bulletin.nu