Facebook noscript imageDEBATT: Avskaffa elskatten
Debatt
DEBATT: Avskaffa elskatten
Dagens debattörer Mikael Ståldal och Pia Rundkvist (MED). Foto: Robert Gabrielsson/Vattenfall /Privat /Medborgerlig Samling
Dagens debattörer Mikael Ståldal och Pia Rundkvist (MED). Foto: Robert Gabrielsson/Vattenfall /Privat /Medborgerlig Samling

All elproduktion har en miljöpåverkan, men hur mycket beror helt på produktionstyp. Och miljöfrämjande åtgärder som byte till elbil eller övergång från olja till el i industrin drabbas även de av elskatten, skriver dagens debattörer från Medborgerlig Samling.

Regeringens hantering av Sveriges elkris bär tydliga tecken på
desperation. Nu meddelar regeringen att hushåll med höga elräkningar
tillfälligt under december-februari ska få kompensation. Systemet är så
komplicerat att regeringen först bad att få återkomma med “den tekniska
lösningen för kompensationen”. Nu kom beskedet att lägsta förbrukning
för att få kompensation är 700 kWh per månad, och att kompensationen
trappas upp till 2000 kWh per månad. Det är fortfarande oklart när
kompensationen kommer att betalas ut. Detta gör det inte enklare för
pressade hushåll att planera sin ekonomi.

Läs även: DEBATT: Energikrisen är politikens fel

Oppositionen (M, KD, SD) är inte mycket bättre, de vill tillfälligt
avskaffa elskatten januari-februari.

Sveriges elkris är inte tillfällig, och den kommer inte att blåsa över
av sig själv till våren. Det finns förvisso tydliga säsongseffekter i
elpriset, elen är dyrare på vintern än på sommaren, och vi kan vänta oss
att priserna i sommar kommer vara lite lägre än nu på vintern. Men
mycket tyder på att priserna har parkerat på en permanent högre nivå.
Priserna i sommar lär vara högre än vad vi tidigare var vana vid från
tidigare somrar. Dessutom blir det vinter nästa år också, och nästnästa.

Det enda raka är att avskaffa elskatten permanent, vilket skulle
innebära sänkt elkostnad med 45 öre per kWh, för alla och hela tiden.
Medborgerlig Samling föreslog detta redan för två år sedan, innan
elpriserna blev rekordhöga. Nu har Timbro föreslagit samma sak.

Läs även: Elpriset steg över 500 procent för villor med direktvärme i elprisområde 3

Elskatten är nämligen feltänkt från början. All el har förvisso någon
form av miljöpåverkan, men hur stor den är varierar kraftigt beroende på
hur elen produceras, och att ha samma skatt på all el är ett mycket
trubbigt instrument för att minska miljöpåverkan. Dessutom kan
elanvändning minska miljöpåverkan om man byter en bensinbil mot en
elbil, eller om industrin använder el istället för olja eller kol.

Magdalena Andersson hävdade när hon var finansminister att elskatten
bidrar till effektivare energianvändning. Märkligt att hon nu som
statsminister släpper fram denna kompensation som får rakt motsatt effekt.

Läs även: Skogkär: Tysk energipolitik en lekstuga för vuxna

Det är inte rimligt att hushåll och företag får bära hela bördan av att
hantera elproduktionens miljöpåverkan, och drabbas av höga och volatila
priser. Sverige behöver en ny energipolitik som ger oss gott om billig
el med låg miljöpåverkan.

Befintlig planerbar elproduktion måste värnas.

Slutförvaret för kärnavfall måste snarast godkännas, och omprövningen av
vattenkraftens tillstånd ske med största försiktighet. Vi behöver
möjliggöra utbyggnad av kärnkraft så fort som möjligt, och innan dess få
fram mer el ur befintliga kraftvärmeverk.

Mikael Ståldal
Energipolitisk talesperson Medborgerlig Samling
Pia Rundkvist
Riksdagskandidat Medborgerlig Samling

----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu