Facebook noscript imageDEBATT: Klassiskt liberala partiet vill aggressivt lämna medborgaren i fred
Debatt
DEBATT: Klassiskt liberala partiet vill aggressivt lämna medborgaren i fred
Klassiskt liberala partiets partiledare Magnus Jönsson. Foto: Privat / Skärmavbild KLP:s hemsida
Klassiskt liberala partiets partiledare Magnus Jönsson. Foto: Privat / Skärmavbild KLP:s hemsida

Inför valet 2022 har Bulletin bjudit in ett antal mindre partier som inte ofta får komma till tals. Klassiskt liberala partiet presenterar här grunderna i sin politik. De vill se radikalt sänkta skatter, självförsörjande migration, fokus på statens kärnområden och ett utträde ur EU, skriver partiledaren Magnus Jönsson.

Klassiskt liberala partiet har inför det kommande riksdagsvalet flera viktiga områden där ett genomslag för vår politik skulle innebära en betydligt större frihet för alla svenskar, dessa är:

  • Sänk skatterna och avreglera
  • Självförsörjande invandring
  • Trygghet och säkerhet - statens kärnuppgifter
  • Låt privata alternativ avlasta den offentliga vården
  • Förenkla för friskolor, helprivata alternativ och hemskolning

Ytterligare områden som prioriteras högt av Klassiskt liberala partiet är SWEXIT, Nej till Nato-medlemskap och en ordnad avreglering av energimarknaden för att trygga Sveriges energiförsörjning med den i särklass säkraste metoden av dem alla, kärnkraft.

Läs även: DEBATT: En politik för socialistiska skattesänkningar

Radikalt sänkta skatter och mindre byråkrati leder ofelbart till att människor får större frihet att bestämma själva över sina liv, vilket är den viktigaste principen i vår politik. Att människor själva får bestämma över sina intjänade pengar kommer att leda till att pengarna hamnar där de ska, inte i det slukhål som statsförvaltningen utgör.

En mycket viktig princip för KLP är att utöka det lokala självstyret genom att överföra ansvar från stat till kommun. Det kommunala utjämningssystemet ska skrotas och centralbyråkratiska myndigheter som Socialstyrelsen och Försäkringskassan blir kommunernas ansvar.

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Den bygger i stället på att människor bjuds in av arbetsgivare eller människor som annars kan stå för migrantens försörjning under vistelsen i landet. Det senare bör för övrigt inte vara ett problem när stora summor pengar frigörs i och med att skatterna sänks. Om så inte är fallet kan vi bara konstatera att det stämmer att det inte finns något som är så enkelt som att vara godhetsivrare när någon annan står för betalningen.

En av statens kärnuppgifter är att skapa trygghet för medborgarna, på det nationella planet gäller det att kunna värna vår territoriella integritet och nationella suveränitet. Kommunerna ska vara ansvariga för den vardagliga polisverksamheten, med lokalt valda polischefer, samt stärkt rätt till självförsvar för medborgarna. Rätten till självförsvar är central för KLP, vi är odelat positiva till ”Stand Your Ground”-lagar och ”Castle-doctrine”. Här kommer också Natofrågan in. Klassiskt liberala partiet kommer aldrig dagtinga med uppfattningen att svensk säkerhetspolitik sköts bäst av oss svenskar ensamma, utan inblandning från andra länder.

Vi vet av erfarenhet att vård och socialism är en dålig kombination. Senast kunde vi konstatera det under covid-pandemin. Sverige ligger i botten av Europaligan beträffande antalet tillgängliga intensivvårdsplatser, äldrevården används som krockkudde i det ständigt pågående ”integrationsprojektet” och regionernas verksamhet är så politiskt toppstyrd och diversifierad att man till och med sponsrar kulturprojekt om japansk rep-bondage. På sikt anser Klassiskt liberala partiet att regionerna måste avskaffas.

Läs även: DEBATT: Med vilken rätt försvaras abort?

Staten ska inte uppfostra dina barn. Det är föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, och välja lämplig utbildning. Den allvarligaste invändningen mot dagens utbildningssystem är att det bygger på statliga diktat om vad som anses rätt och fel, därefter kommer invändningen att systemet är skattefinansierat. Det finns ingenting som på något sätt talar emot att vuxna människor är kompetenta nog att välja vad som är rätt för sina barn. Det nuvarande utbildningssystemet förnekar medborgarna rätten att uppfostra sina barn och måste göras om i grunden för att frigöra medborgarna från statligt förtryck. KLP vill avskaffa skolplikten och i stället införa samma princip som vårt grannland Finland, läroplikt.

SWEXIT är centralt för att återta beslutsmakten till svenska folket. Vi kan konstatera att länder inte går under av att de lämnar EU, de ligger där de ligger och lever och frodas. Att detsamma inte skulle gälla för Sverige måste hållas för otroligt. Det enda problemet som går att identifiera i samband med SWEXIT är egentligen att svenska politiker inte kan ha EU som en enorm brasklapp när den organisationens klåfingriga beslut måste tillämpas i Sverige.

Självklart kan inte Klassiskt liberala partiet stå bakom ett Natomedlemskap. Det avhänder oss rätten att vara herrar (och förvisso även damer) i vårt eget hus. Att lämna över det ansvaret till andra är helt främmande för oss. Vi kommer aldrig dagtinga med uppfattningen att svenska säkerhetsintressen kommer i första rummet för oss, vad andra länder gör får stå för dem.

Klassiskt liberala partiet vill skapa förutsättningar för att hela Sverige har en stabil och av yttre omständigheter oberoende tillgång till energi. Till skillnad från många andra politiska partier bejakar vi det faktum att Sverige inte ligger bekvämt placerat under sådana förhållanden att solen ständigt skiner och en lagom bris för jämnan blåser. Vi gör den mycket rimliga bedömningen att kärnkraft passar bäst för vårt klimat och vill underlätta kraftigt för befintliga kärnkraftverk och nybyggnation.

Till ovan nämnda områden tillkommer givetvis behovet av att hantera notoriskt integrationsresistenta grupper i det svenska samhället. Klassiskt liberala partiet kommer aktivt att driva repatrieringsfrågan och frågan om bidragsmigranters kriminalitet. Vill man inte anpassa sig så har man helt enkelt inte i Sverige att göra, detta faller väl in i den icke vålds-princip som Klassiskt liberala partiet alltid kommer hävda. Människor som aktivt väljer att leva i ett notoriskt utanförskap begår nämligen våld mot våra skattepengar och den svenska kulturen, dessa kan Sverige klara sig bättre utan.

Läs även: DEBATT: Distributionen av valsedlar ett demokratiproblem

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Klassiskt liberala partiet på aggressivast möjliga sätt kommer arbeta för att återta makten i nationella frågor till svenskarna. När det gäller den enskilda medborgaren är det vår målsättning att på aggressivast möjliga sätt lämna denne ifred att sköta sitt liv på det sätt som passar bäst. Vi är nämligen det enda partiet i Sverige som vet att medborgarna i Sverige är vuxna nog att klara sig själva!

Magnus Jönsson
Partiledare för Klassiskt liberala partiet
Verksam inom den privata delen av svensk hälso- och sjukvård

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu