Facebook noscript imageDEBATT: Rödgröna vanföreställningar äventyrar Sveriges energiförsörjning
Debatt
DEBATT: Rödgröna vanföreställningar äventyrar Sveriges energiförsörjning
DEBATT: Rödgröna vanföreställningar äventyrar Sveriges energiförsörjning

Regeringen vill nu satsa på vindkraft till havs, men placeringen spelar ingen roll. Det finns skäl till att väderkvarnar inte överlevde ångmaskinen. Sverige måste satsa på utbyggd kärnkraft, skriver Fredrik Lundell (M).

Det är ingen slump att det inte byggdes fler väderkvarnar efter att ångmaskinen hade slagit igenom. Det ska också framhållas att väderkvarnen var ett sistahandsalternativ. De byggdes bara på platser som låg verkligt långt bort från närmaste strömmande vattendrag.

Att som regeringen nu föreslagit satsa på havsbaserad vindkraft löser inte problemet med Sveriges elförsörjning. Vindkraft är och förblir en opålitlig och icke planerbar energikälla, där det alltid och omedelbart måste finnas tillgång till lika mycket reglerbar kraft. Detta för att upprätthålla spänning och frekvensstabilitet i elnätet, som annars riskerar att kollapsa.

Läs även: Experten: Inte ens hälften av den planerade vindkraften till havs blir av

Och eftersom vindkraften är både opålitlig och dyr måste någon annan, elkonsumenterna eller skattebetalarna, vara med och finansiera satsningen på medeltidsteknologin. Det är nämligen inte tänkt att ledningarna in till land för den havsbaserade vindkraften ska bekostas av dem som bekostar projekten i övrigt, vilket naturligtvis hade varit det rätta. Men, nej, nej, det är istället tänkt att här ska vi alla, elkonsumenter och skattebetalare, vara med och betala.

Dessvärre verkar det som om Miljöpartiet fortfarande styr. Och då blir det den obefogade rädslan för koldioxid, och den så kallade ”klimatkrisen”, som får ligga till grund för politiken. Men nu förhåller det sig som så att det inte finns någon klimatkris. Förvisso har den globala medeltemperaturen stigit någon dryg grad sedan 1850, det år sedan vilket människans utsläpp anses kunna spela någon roll. Som av en händelse markerar även 1850 slutet på lilla istiden.

Annorlunda uttryckt har det skett en återhämtning av den globala medeltemperaturen, och detta inte bara sedan slutet av lilla istiden. Som kallast under lilla istiden var det på 1600-talet, vilket var när Karl X Gustav tågade över de danska Bälten med manskap och kanoner. Så egentligen har det skett en återhämtning av temperaturen de senaste 400 åren. Sett över längre tidsperspektiv har det tvärtom blivit kallare de senaste 6 000 åren, sedan slutet av det holocena värmeoptimat, den flertusenåriga värmeperiod som följde strax efter istiden.

Läs även: Lidström: Vindkraft kunde aldrig fungera

Förutom att vindkraften är opålitlig är den inte heller ”klimatsmart”, om man nu är rädd för koldioxidutsläpp. Utifrån livscykelperspektiv genererar den 4–5 gånger mer koldioxidutsläpp än kärnkraften per producerad mängd energi.

Förutom den under de senaste decennierna politiskt torgförda uppfattningen att det skulle finnas en klimatkris vill jag i sammanhanget även avfärda vanföreställningen om att det skulle finnas någon skillnad mellan fossil koldioxid och ickefossil koldioxid. Det gör det inte. Alldeles oavsett dess ursprung, fossilt eller icke fossilt, är koldioxid en växthusgas.

Läs även: DEBATT: Det finns ingen klimatkris – däremot en politiskt orsakad energikris

Som jag tidigare framfört har vi en politiskt orsakad energikris, och då är det synnerligen oklokt att ytterligare förvärra den genom mera av samma som orsakat den, det vill säga vindkraft. Säkra Sveriges energiförsörjning, bygg mer kärnkraft. På köpet bli det även mindre koldioxidutsläpp än med vindkraft.

Fredrik Lundell
Ersättare i regionfullmäktige Östergötland (M)

----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu