Facebook noscript imageDEBATT: Sverige behöver en ny folkräkning
Debatt
DEBATT: Sverige behöver en ny folkräkning
Dagens debattör Matts Willborg vill se en ny folkräkning. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT / Privat
Dagens debattör Matts Willborg vill se en ny folkräkning. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT / Privat

Regeringen tycks bestämt sig för att illegala invandrare ska skickas hem. Men för att detta ska ge effekt måste vi få till en ny folkräkning, och polisen måste ges större befogenheter, skriver dagens debattör Matts Willborg.

Regeringen har nyligen lagt ett förslag om att personer som olagligen befinner sig i Sverige ska omhändertas och sändas åter till sina hemländer. Det är ett bra förslag som sent omsider kommer från regeringen, efter press från oppositionen, och som dessutom med stor sannolikhet har en majoritet av väljarna bakom sig. Vi får väl hoppas att förslaget efter utredning inte urvattnas till en tandlös symbollag?

Regeringen bör i sammanhanget också lämna en proposition om en ny omedelbar folkräkning. Den senaste företogs 1990, alltså för drygt trettio år sedan. Regeringen har dock hittills vägrat att ens utreda frågan. Är man rädd för (obehagliga) fakta, vilka de nu kan vara?

Läs även: Lindberg: Kattregister och plastpåseskatt – men obegränsat med samordningsnummer

En ny folkräkning kunde fungera som startblock för att klara ut vilka människor som uppehåller sig lagligt eller olagligt i Sverige, på vilka adresser de vistas, vilka bidrag de uppbär och andra viktiga faktorer som påverkar det pågående och groteskt misslyckade integrationsprojektet. Kanske i positiv riktning.

Hur då? Jo, för att kunna sätta in fungerande åtgärder mot diskriminering, kriminalitet och kvinnoförtryck behövs riktade insatser. Inte allmänna, statliga och luddiga rekommendationer om att vi ska vara snälla mot varandra. Men däremot kan data från en folkräkning i kombination med uppgifter från kriminalvård, polis, tull, skolor och andra instanser specifikt visa var och hur problemen effektivt kan tacklas.

Läs även: Debatt: Biometriska data kan rädda välfärdssystemet

Det förutsätter naturligtvis att regeringen radikalt omprövar de regler som finns för hur myndigheter och förvaltningar får utbyta data och information sinsemellan om personer och företag. I dagsläget råder närmast vattentäta skott mellan myndigheter och mellan en kommun och en annan; man får helt enkelt inte dela betydelsefull information. Fenomenet begränsar naturligtvis i hög grad brottsbekämpningen och förhindrar staten att komma ikapp maffia och klaner som glatt utnyttjar systemets mjäkighet.

Ytterligare ett steg för regeringen att bekämpa maffia, gängbrottslighet, klanvälden och flyktingsmuggling är att modernisera lagstiftningen med avseende på polisens möjligheter att visitera personer och avkräva dem legitimation.

Polisen bör bemyndigas att spontant få kräva att människor de stöter på kan legitimera sig med godkända id-handlingar. De som saknar id-bevis ska tas in för att lämna foto, fingeravtryck och DNA-profil och därefter eventuellt få gångbara fina id-kort för fortsatt vistelse i Sverige. I den processen kan vi vänta oss att många både väldigt rika och väldigt fattiga illegala migranter fastnar. De ska enligt Morgan Johanssons förslag skickas hem till sina hemländer.

Läs även: Morgan Johanssons vändning om att utvisa kriminella utlänningar

Problemet är att flera av dessa stater vägrar att ta emot sina medborgare. Men Sverige betalar godtroget miljoner dollar till dessa regimer. Den fickpengen måste naturligtvis stoppas eller begränsas om de berörda staterna inte erkänner internationell rätt för envar att återvända till sitt hemland.

Matts Willborg
Sociolog

-----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu