Facebook noscript imageDEBATT: Vi måste ha ordning och kunskapsfokus i skolan
Debatt
DEBATT: Vi måste ha ordning och kunskapsfokus i skolan
Dagens debattör Daniel Lönn vill se en återgång till katederundervisning. Foto: Anna Lena Blomkvist / Heiko Junge/NTB scanpix/TT
Dagens debattör Daniel Lönn vill se en återgång till katederundervisning. Foto: Anna Lena Blomkvist / Heiko Junge/NTB scanpix/TT

Dagens svenska skolpedagogik bygger på pseudovetenskap, och utan fokus på kunskaper finns inget att tänka kritiskt kring, skriver dagens debattör Daniel Lönn (SD), och argumenterar för en återgång till katederundervisning.

Den svenska skolan befinner sig, sedan länge, i en djup kris. Kunskapsraset är ett faktum och skolans pedagogik baseras på pseudovetenskap. Den traditionella lärarrollen blir alltmer underminerad ju längre tiden går.

Dagens lärare skall inte vara en auktoritet i klassrummet, en person som leder eleverna mot kunskapsinhämtning, utan mer fungera som ett stöd. Traditionell katederundervisning är helt utfasat ur svensk skola och lärare över hela landet ratar densamma.

Det är djupt beklagligt att se pseudovetenskapen och okunskapen tillåtas strömma fritt genom skolväsendet medan kunskapsraset fortgår och ordning och disciplin ses som något föråldrat.

Det är problematiskt ur ett vetenskapligt perspektiv, detta då bl.a. rapporten ”The Case for Fully Guided Instruction”, författad av Richard E. Clark, Paul A. Kirschener och John Sweller, visar att katederundervisningen är den metod som på bästa sätt utvecklar kunskaper hos eleverna.

Läs även: Gudmundson: Systemfelen i skolan blir kvar

Trots detta präglas den svenska skolans pedagogik av utvecklingen av bl.a. kritiskt tänkande och problemlösning och lägger därmed mindre vikt på själva faktakunskaperna. Men det är trots allt faktakunskaperna som ligger till grund för att utveckla dessa färdigheter. För att citera Isak Skogstad i hans gästkrönika i GP den 14 april 2017: ”Men den som resonerar utan att kunna något svamlar bara.”.

Just det citatet sätter någonstans huvudet på spiken när det gäller svensk skola. Dagens lärare har blivit alltför fokuserade på färdigheter och värdegrund att man tappat grundfundamentet som bygger dessa. Jag anser att detta är ett svek mot dagens barn och ungdomar som tvingas fostras under dessa förhållanden.

Läs även: DEBATT: Elever från Mellanöstern behöver en annan pedagogik i skolan

Svensk skola skall präglas av trygghet, ordning och kunskap, och det bästa sättet att åstadkomma det är just genom katederundervisning. Att dagens lärare och pedagoger verkar avvika helt från det vetenskapliga innebär enorma konsekvenser för Sveriges framtid.

Om inte våra barn och unga erbjuds en stimulerande och kunskapsinriktad skoltid kommer framtiden att bli lidande, det är trots allt de yngre generationerna som kommer att bära vårt land in i framtiden.

Läs även: Dahlman: De röda vill inte stoppa kaoset i skolan

Slutligen vill jag poängtera att dagens lärare gör underverk trots enorma nedskärningar i skolan, men för att Sverige ännu en gång skall bli en ledande nation inom skolväsendet krävs det att vi sätter vetenskapen och kunskapen i fokus och återgår till en traditionell katederundervisning.

För barnens, lärarnas och landets bästa.

Daniel Lönn
Sekreterare SD Dalarna och vikarierande lärare
-----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!