Facebook noscript imageDEBATT: WHO och vägen till hälsodiktatur
Debatt
DEBATT: WHO och vägen till hälsodiktatur
Dagens debattör Margareta Skantze höjer ett varningens ord inför World Health Assembly den 21–30 maj. Foto: Privat / Skärmavbild WHO
Dagens debattör Margareta Skantze höjer ett varningens ord inför World Health Assembly den 21–30 maj. Foto: Privat / Skärmavbild WHO

Vid World Health Assembly den 21–30 maj 2023 kommer man att besluta om organisationens styrdokument, och eventuellt ge WHO karaktären av överstatligt organ med mycket långtgående befogenheter. Dagens debattör Margareta Skantze riktar ett varningens ord till de som har att besluta om saken.

Ett varningens ord till er som ska deltaga vid World Health Assembly den 21–30 maj 2023 i Genève och fatta beslut om de föreslagna förändringarna av International Health Regulations det juridiska styrdokumentet för WHO, avsedda att träda i kraft i maj 2024.

Har ni förstått vad dessa förändringar innebär? Har ni förstått att WHO:s uppdrag ska övergå från att vara rådgivande till att bli ett överstatligt organ med rättsligt bindande direktiv i 196 länder?

Läs även: Hjort: Vill Åkesson sätta ett lås på EU?

Har ni förstått att generaldirektören för WHO, utan hörande av experter, får mandat att på egen hand utropa ett så kallat internationellt nödläge och att detta ger GD diktatoriska befogenheter? Och att det till och med räcker med hotet av ett kommande nödläge för att dessa befogenheter ska gälla?

Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att tvinga Sverige att ge ”nödvändigt bistånd, såväl ekonomiskt som materiellt” åt andra länder och organisationer? Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att påtvinga alla svenska medborgare medicinska undersökningar och vaccin?

Är ni beredda att med er röst ge WHO mandat att definiera och förbjuda vad WHO anser vara desinformation och därigenom sätta den svenska tryckfrihetsförordningen, världens äldsta, ur spel?

Läs även: DEBATT: Alla etniska ojämlikheter kommer inte av rasism

Ovanstående utgör bara ett axplock av de många föreslagna förändringarna som kommer att ge WHO möjligheten att skapa en världsomspännande hälsodiktatur.

Inser ni att WHO till åttio procent finansieras av läkemedelsbolagen och diverse organisationer med ekonomiska intressen i den sanslöst lönsamma vaccinbranschen?

Om ni ställer er bakom de föreslagna förändringarna innebär det att ni är villiga att åsidosätta Sveriges grundlagsstadgade fri- och rättigheter och att avtvinga svenska medborgare rätten till sin egen kropp, så som den definieras i Helsingforsdeklarationen.

Är ni verkligen beredda att axla detta oerhörda ansvar inför oss svenskar som lever nu och inför kommande generationer?

Läs även: DEBATT: Lägg ner Svenskt Näringsliv och klimathysterin

Margareta Skantze
Kulturskribent

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu