Facebook noscript imageDebatt: Grön omställning kräver kärnkraft
Debatt
Debatt: Grön omställning kräver kärnkraft
Kärnkraftverket i Forsmark och dagens debattörer Eric Lindgren och Albin Svensson. Foto: Robert Gabrielsson/Vattenfall / Privat
Kärnkraftverket i Forsmark och dagens debattörer Eric Lindgren och Albin Svensson. Foto: Robert Gabrielsson/Vattenfall / Privat

Sverigedemokraterna har länge varnat för riskerna med den förda energipolitiken, och de skenande elpriserna har gett oss rätt. Det är hög tid att rösta för en annan energipolitik, skriver dagens debattörer från Ungsvenskarna.

Elpriserna i november månad förra året går till historien som den hittills dyraste månaden någonsin. Under en period var priserna i elzon fyra hela sju gånger (!) så höga som vid motsvarande period förra året. Redan då påtalade vi sverigedemokrater och ungsvenskar riskerna med dagens förda energipolitik. Vi har år efter år fått rätt i flera sakfrågor och får således även rätt i denna.

I vanlig ordning är det vanligt folk som i slutändan får betala priset för regeringens misslyckanden. Exempelvis tog elföretaget Tibber fram en rapport där de slog fast att det under en vecka detta år uppnåddes skillnader i elpris på 137 procent mellan de södra och de norra delarna av landet. Således splittar dagens energipolitik vårt avlånga land i två delar. Det är oacceptabelt och inte hållbart.

Läs även: Gustavsson: Elpriserna lär sänka Socialdemokraterna – bara vänta

Att ifrågasätta dagens höga elpriser och bränsleskatter handlar inte om att vara klimatförnekare. Det handlar heller inte om att miljö- och klimatfrågorna inte är viktiga även för Sverige. Snarare handlar det om långsiktig hållbarhet. En grön omställning är önskvärd men för att den ska vara hållbar och rättvis kan den inte forceras till vilket pris som helst. Sverige kan göra mycket, men för att vi ska göra verklig nytta i ett globalt perspektiv krävs mindre politiskt motiverad symbolpolitik och mer hänsyn till förutsättningarna för landets medborgare och näringsliv.

Ett instabilt energisystem är givetvis den viktigaste orsaken till höga elpriser och är en direkt följd av att kärnkraft länge varit en vital del av landets energimix. När kärnreaktorerna nu släcks ner en efter en börjar konsekvenserna, som vi sverigedemokrater alltid påtalat skulle komma, visa sig. Kostnadsökningen på elräkningen medför lägre disponibla inkomster, vilket drabbar fattiga hushåll i högre utsträckning än rika.

Särskilt utsatta är barnfamiljer på landsbygden som också måste räkna med skyhöga drivmedelspriser när de ska ta bilen till jobb och skolor. Att elbristen är så omfattande att den förhindrar nyetablering av företag på flera håll i vårt land är därtill anmärkningsvärt och djupt skadligt för svensk konkurrenskraft. En hållbar omställning ska inte generera högre arbetslöshet och stigande konsumentpriser, det gör enbart livet svårare för människor med redan dåliga förutsättningar.

Konjunkturläget präglas fortsatt av coronakrisen och vi observerar nu en stigande inflation, både som en följd av krisen och den stimulanspolitik som följt i dess spår. Om det blir nya nedstängningar i omvärlden och påföljande ökning av inflationen kommer köpkraften hos samtliga svenska hushåll att eroderas.

Läs även: Elprisstödet kan sänka vårvinterns fakturor

Mitt i denna globala ekonomiska turbulens väljer regeringen att skapa en energikris som leder till sämre förutsättningar för återhämtning både hos medborgare och i näringslivet. Detta är den verklighetsfrånvända politik dagens och tidigare socialdemokratiska regeringar fört under mandatperioden och som i dag har gjort situationen ohållbar. Att medborgare och företag påpekar att denna skadliga samhällsutveckling pågår verkar inte röra regeringen i ryggen.

För att övergången till ett mer grönt samhälle ska vara långsiktigt hållbar krävs en stabil energiförsörjning och överkomliga priser på el. En grön omställning ska inte skapa ökade ekonomiska klyftor, sämre konkurrensmöjligheter för svenska företag och en lägre levnadsstandard.

Läs även: Gustavsson: Gärna elprissubvention – men först en rejäl reform

Vi ungsvenskar ser tillgången till en stabil energimix som en fundamental förutsättning för att ingen, inte en enda medborgare, ska behöva drabbas av konsekvenserna av en bristfällig energiförsörjning.

I ett allt mer elektrifierat land krävs kärnkraft. För medborgares privatekonomi och företagens möjlighet att skapa ekonomisk tillväxt och anställa. Kort och gott för att Sverige som land ska leva och samtidigt klara av en grön omställning. En röst på Sverigedemokraterna i nästa val är en garant för allt detta.

Eric Lindgren
Miljö- och energipolitisk talesperson för Sverigedemokratisk Ungdom
Albin Svensson
Ekonomipolitisk talesperson för Sverigedemokratisk Ungdom.

----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu