Facebook noscript imageErt engagemang för våldsutsatta kvinnor känns inte genuint och sant
Mattias  Lindberg
Krönikörer
Ert engagemang för våldsutsatta kvinnor känns inte genuint och sant
Anna Hedenmo och Annie Lööf Foto: SVT Sofia Sabel/Pressbild Centerpartiet
Anna Hedenmo och Annie Lööf Foto: SVT Sofia Sabel/Pressbild Centerpartiet

Annie Lööf och Anna Hedenmo ger en felaktig bild av utvecklingen för mord av kvinnor i nära relationer. Gängmord har tiofaldigats de senaste 30 åren, medan mord av kvinnor i nära relationer minskar. Det är oseriöst av Hedenmo att ta upp jämförelsen av dessa mord utan att vara påläst, och Lööf upplevs hycklande när hon står bakom en oansvarigt hög migration och samtidigt larmar om mycket våld mot kvinnor, skriver Mattias Lindberg.

Annie Lööf larmar i sociala medier om en akut våldsspiral mot kvinnor: ”Bara de senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats” och efterlyser samtal på partiledarnivå i frågan. Anna Hedenmo tar upp frågan i SVTs Agenda och menar om relationsmorden av kvinnor att ”det här är brott som pågår år ut och år in. Gängbrottsligheten den kommer och går, och den är värst nu kanske."

Läs även: ”Vår utrikesminister Ann Linde är naiv när det gäller Kina”

Återgivningen av verkligheten i Lööfs och Hedenmos uttalanden haltar. Mord av kvinnor i nära relationer är hemska brott, men dessa har inte ökat över tid, till skillnad från gängmorden som har ökat stadigt och tiofaldigats under de senaste 30 åren.

Sveriges nationella centrum för kvinnofrid har sammanfattande information (bland annat från BRÅ) om utvecklingen av dödligt våld i nära relationer. De redovisar att dödligt våld mot kvinnor har minskat med cirka 20 procent sedan början av 2000-talet. 

Det stämmer alltså inte som Annie Lööf vill påskina att det råder ett akut läge vad gäller utvecklingen av kvinnomord i nära relationer. Enligt BRÅ har i genomsnitt 13 kvinnor dödats i Sverige av en före detta eller nuvarande partner varje år under perioden 2008–2013. Det är visserligen 13 för många, och relationsmord är särskilt upprörande, men utvecklingen är åtminstone inte ökande över tid.

Det dödliga våldet totalt har gått upp kraftigt i Sverige de senaste åren. År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige, vilket är det högsta antalet sedan mätningens start 2002. Det var en ökning med 13 fall sedan 2019. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall, vilket var 3 fall färre än 2019. 

Anna Hedenmo får tittarna att fundera på om det brukar fluktuera vilket av gängmord eller relationsmord som är vanligast för tillfället. I början av 90-talet var det visserligen bara ungefär 4 dödsskjutningar per år i gängmiljöer. Men dessa mord har ökat stadigt under de tre senaste decennierna. De senaste åren har dödsskjutningar i kriminella miljöer legat på cirka 40. Enligt BRÅ skedde inte mindre än 48 dödsskjutningar 2020. 

Det har alltså skett en ökning med en faktor 10 av gängskjutningar i kriminella gäng de senaste 30 åren. Det var länge sedan det var fler mord av kvinnor i nära relationer än gängmord. Detta faktum är inget som varierar år från år, som tittarna lär tro efter att ha lyssnat på Hedenmo i Agenda.

Läs även: Larmade polis från toaletten – man attackerad av berusad kvinna

Det är oseriöst av Anna Hedenmo att jämföra relationsmord och gängmord på bästa sändningstid i Agenda utan att vara ordentligt påläst. Många tittare kanske blev vilseledda att tro att gängmord bara tillfälligt ligger på höga nivåer, vilket knappast kräver så mycket hantering, medan kvinnomord i nära relationer kontinuerligt ligger på en jämförelsevis hög nivå och kräver brådskande åtgärder. 

Det finns en koppling till utländsk bakgrund och mord i Sverige. Det finns en tydlig koppling mellan ökande dödsskjutningar och migrationen. Enligt en studie från 2017 var gärningsmän födda utomlands kraftigt överrepresenterade även för dödligt våld i nära relationer. Ungefär 43 procent av gärningspersonerna i relationsmord under perioden 2006-2013 var födda utomlands. Enligt en granskning av Aftonbladet hade 6 av 16 kvinnor som mördats av sin man eller ex-man under 2016 levt som längst tre och ett halvt år i Sverige. 

Inte sällan anas ideologiska motiv bakom viljan att utmåla utvecklingen av relationsmord som mer oroande än utvecklingen för gängmord. Det finns en tendens hos vänster och vänsterliberala att vilja flytta fokus från gängmord, vars ökning de fattat troligen har med migrationen att göra, till relationsmorden, som de allmänt ser som en viktig feministisk fråga. Men jämförelser för utvecklingen dessa mord emellan bör göras sakligt av journalister. Dessutom blundas det för att hedersmord är en andel som ökar vad gäller dödligt våld i nära relationer.

Det kanske inte är så konstigt att Annie Lööf vill föra bort fokus från Federley-affären och engagera sig i något annat. Men Lööfs engagemang för våldsutsatta kvinnor haltar här. Centern har, med sin extrema position i migrationspolitiken, bidragit till en politik som ökat gängmord, men också försämrat situationen för våldsutsatta kvinnor i form av ökande hedersförtryck och hedersmord. Dessutom står högeroppositionen redan bakom en uppstramning av hela kriminalpolitiken, inklusive våldsbrott mot kvinnor.

Hedersmord, som i princip enbart begås av gärningspersoner med utländsk bakgrund, har ökat. Eftersom män med utländsk bakgrund är överrepresenterade i alla slags mord bidrar Centerns migrationspolitik även sett för sig till att öka antalet kvinnomord i nära relationer, liksom till våld och förtryck överlag mot kvinnor i Sverige. Om Annie Lööf istället stod för en ansvarsfull migrationspolitik så kunde hennes engagemang för våldsutsatta kvinnor tas på allvar.

Läs även: Nu har det blivit dags för den miljöpartistiska pyramiden

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg är krönikör i Bulletin. Han är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik, och arbetar som programmerare och leder en grupp programmerare i Stockholm. Lindberg är en borgerlig debattör som bland annat skrivit debattartiklar för Expressen Debatt och GP Debatt.