Facebook noscript imageGudmundson: Så låga är kraven att söka jobb
Per Gudmundson
Ledare
Gudmundson: Så låga är kraven att söka jobb
Statsminister Stefan Löfven överdrev kraven på jobbsökande. Foto: Fredrik Sandberg, TT.
Statsminister Stefan Löfven överdrev kraven på jobbsökande. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Arbetslösa ska söka jobb aktivt i hela landet för att ha rätt till ersättning. Så säger regeringen att det fungerar i dag. Men i verkligheten är kraven minimala. Och kontroll förekommer nästan aldrig. Det visar Arbetsförmedlingens interna dokument.

”Det som upprör mig, det är den här synen att människor väljer att vara hemma och gå på bidrag i stället för att jobba. Den som har varit på arbetsmarknaden vet att så fungerar det inte. Du får inte arbetslöshetsförsäkring om du själv inte anstränger dig.” Så sammanfattade den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven arbetsmarknadens funktionssätt i partiledardebatten i söndags.

Men i själva verket är kraven på egen ansträngning mycket låga. Och kontroll förekommer bara undantagsvis. Det visar Arbetsförmedlings interna dokument, som Bulletins ledarsida tagit del av.

Enligt det officiella regelverket ska arbetslösa söka jobb aktivt. Definitionerna är förstås flytande, beroende på jobbtillgången och de arbetslösas hälsotillstånd eller övriga aktiviteter. Finns det inga jobb, så går det ju inte. Och är den arbetslöse sjuk kan man kanske inte ställa några krav. Men de allra flesta arbetslösa är friska och mängden lediga jobb är tämligen god. I förra veckan var 387 494 personer inskrivna som arbetssökande och antalet lediga platser var 111 821.

Arbetsförmedlingen anpassar naturligtvis både krav och stödåtgärder efter läget på arbetsmarknaden och individens förutsättningar. Över tid och beroende på situation kan regeltillämpningen alltså variera. Men generellt definieras ett aktivt jobbsökande som att den arbetslöse söker runt 10 till 20 jobb per månad.

Kraven som faktiskt ställs på den arbetslöse är dock betydligt lägre än så.

Låga krav på att söka jobb. Ur Arbetsförmedlingens matris för förmedlare.

Det allra tuffaste kravet som ställs i dagsläget är att den arbetslöse söker fyra jobb i månaden, det vill säga ett jobb i veckan. Det kravet gäller enbart för arbetslösa som går på a-kassa.

Nivåerna framgår av matrisen i Arbetsförmedlingens instruktion som den enskilde arbetsförmedlaren ska följa. Om en sökande inte uppfyller målet att söka ett visst antal jobb, ska handläggaren meddela enheten Granskning och kontroll på Arbetsförmedlingen, som beslutar om eventuella sanktioner.

För en stor mängd arbetslösa är kraven ännu lägre. Deltagare i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa ska söka ett jobb per månad, liksom deltagare i etableringsprogrammet för nyanlända. Och många behöver inte söka jobb alls, till exempel arbetslösa med pågående praktik eller utbildning.

Detta betyder att merparten av de arbetslösa inte omfattas av något reellt krav att söka jobb.

Ingen kontroll att jobb söks i hela landet eller att uppgifterna är sanna. Ur Arbetsförmedlingens metodstöd till enheten för Granskning och kontroll.

Att de arbetslösa söker jobb i hela landet är vidare inget Arbetsförmedlingen tillser. I instruktionen till enheten för Granskning och kontroll skrivs det uttryckligen att ”I vilken stad eller på vilken ort behöver inte framgå i aktivitetsrapporten”.

Någon kontroll av att de inlämnade uppgifterna är sanna förekommer i praktiken heller inte. Instruktionen till enheten för Granskning och kontroll föreskriver att jobbansökningar ska anses som godkända även om de bara innehåller ”företagsnamn” eller ”kommun”.

Läs även: Arbetsförmedlingen fick som den ville

Statsminister Löfvens påstående om att arbetslösa måste anstränga sig för att få bidrag visar sig alltså inte stämma med hur det faktiskt ser ut. De flesta behöver inte söka några jobb alls. Jobbansökningarna behöver inte vara äkta. Och kontroll förekommer knappt.

Det kan så klart finnas anledningar till att ha lågt ställda krav, eller att ha en funktion för granskning och kontroll som varken granskar eller kontrollerar. Det är inte självklart att Arbetsförmedlingen fungerar effektivare bara för att den bygger ut övervakningsmekanismerna. Och det är inte givet att höga krav hjälper de arbetssökande – om de till exempel helt saknar förutsättningar för arbetslivet.

Men då måste regeringen erkänna att det är så problemen ser ut. Ingen blir hjälpt av att statsministern står i tv och låtsas att arbetsmarknaden fungerar.

Läs även: Subventionerade jobb mest för invandrare

Per Gudmundson

Tidigare medarbetare på ledarsidan. Utbildad vid journalisthögskolan i Stockholm. Bakgrund som journalist vid SVT, SR och kommersiell tv, 13 år som ledarskribent i SvD. Tills nyligen presschef i KD.