Facebook noscript imageLindberg: Strandhäll visar hur lite Sverige värderar kunskap
Mattias  Lindberg
Krönikörer
Lindberg: Strandhäll visar hur lite Sverige värderar kunskap
Foto: Adam Ihse/TT och Bermix studio
Foto: Adam Ihse/TT och Bermix studio

Utnämnandet av Annika Strandhäll som klimat- och miljöminister visar hur lågt Sverige värderar utbildning och fackkunskaper. Hon visade i Aktuellt häromdagen att hon inte hade en susning om hur många kärnkraftverk Sverige har i drift och hur många som stängts ner. Hon kände inte ens till sina många betalningsanmärkningar. Ändå är hon nu minister.

Dagens Industri gjorde en grundlig granskning av utbildningsnivån i Stefans Löfvens regering 2019. Man fann att flera av ministrarna saknade eftergymnasial utbildning, och att flera hade oavslutade utbildningar. Än värre var att regeringen skönmålade informationen om flera ministrar.

Felaktiga påståenden om att Ardalan Shekarabi har en doktorshatt har haft stor spridning i media, detta utan att Shekarabi rättat dessa uppgifter. I verkligheten har han bara fått 15 poäng på en introduktionskurs till en doktorsutbildning.

Företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch gjorde 2019 en jämförelse med den tyska regeringen. Man tog upp att Angela Merkel är disputerad fysiker, att så gott som alla ministrar i den tyska regeringen hade en akademisk examen, varav sex var disputerade.

I Sverige verkar vi alltså värdera formell utbildning ganska lågt. Och inte bara det, det förefaller också som att vi inte fäster någon avgörande vikt vid att man är sanningsenlig då man redogör för sin utbildningsnivå.

Läs även: Lindberg: I utlandet fattar de, men inte i Sverige – knappast en slump

Det har också gjorts jämförelser mellan ledande svenska politikers ålder och ålder på amerikanska toppolitiker. Många politiska ledare i USA är över 70 år. I Sverige fick vi en snittålder på 42 år för våra partiledare 2011 efter att Gustav Fridolin blivit språkrör för Miljöpartiet och Annie Lööf tagit över ledningen i Centerpartiet. Sverige har alltså jämfört med USA en mycket högre acceptans för låg livserfarenhet och svag förankring utanför den politiska verkligheten hos våra politiker.

Annika Strandhäll utnämndes häromdagen till klimat- och miljöminister i Magdalena Anderssons nya regering. Hon framträdde i Aktuellt och fick där bland annat frågan om hur många kärnkraftverk Sverige hade i drift och hur många som stängts ner. Hon gissade att Sverige hade stängt två kärnkraftsreaktorer och att tre var i drift. Istället är det sex reaktorer som stängts ner, och sex som fortfarande är i drift.

Hon fick även frågor om två betalningsanmärkningar. Uppgifterna om dessa obetalda räkningar kom som en total överraskning för henne. Hon påstod trots det att hon hade god ordning på sin privatekonomi. Efter sändningen har det framkommit att hon haft nio betalningsförelägganden hos Kronofogden sedan år 2018. Uppenbarligen har Annika Strandhäll inte valts till minister på grundval av vare sig utbildningsnivå, fackkunskaper i ämnet, eller sinne för ordning och reda.

Läs även: Lindberg: Nedsmutsning – det man tar till när inget annat hjälper

Det är en sak att sakna hög utbildning. Det går att förvärva kunskaper på annat sätt. Men faktiska ämneskunskaper är viktigt och ärlighet i framställningen är en dygd. Det är oroande att sådant värderas så lågt hos svenska toppolitiker.

Anna Dahlberg på Expressen Ledare beskrev nyligen hur Sverige tappat flera av sina tidigare styrkepositioner. Hon nämner den ansvarslösa energipolitiken som minskat det svenska elsystemets driftssäkerhet och utvecklingen av den grova gängkriminaliteten som gjort att Sverige nu toppar listan över dödsskjutningar i Europa.

Sverige har bedrivit en djupt ideologisk och jämfört med grannländerna extrem politik på flera områden. Man undrar om den utveckling vi sett vad gäller gängkriminalitet, segregation, hedersförtryck och islamistisk radikalisering kunnat ske om vi värderat faktiska ämneskunskaper och livserfarenhet högre hos våra ledande politiker än vad vi faktiskt gjort?

Finns hopp om en tillnyktring i politiken när det blir än tydligare att landet i alltför hög grad styrts av ideologiska politiska broilers med låg fackkunskap och svag förankring i verkligheten? Röstar vi bort naiva politiker den dag då vi får svårt med uppvärmningen av våra bostadshus på vintern?

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg är krönikör i Bulletin. Han är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik, och arbetar som programmerare och leder en grupp programmerare i Stockholm. Lindberg är en borgerlig debattör som bland annat skrivit debattartiklar för Expressen Debatt och GP Debatt.