Facebook noscript imageMattias Lindberg: På cykeltur med Sarnecki
Mattias  Lindberg
Krönikörer
Mattias Lindberg: På cykeltur med Sarnecki
Jerzy Sarnecki Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Jerzy Sarnecki Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Sverige har numera en gängbrottslighet som är i en helt annan liga än närliggande länders. Jerzy Sarnecki, vår kanske mest kände kriminolog, presenterar i dagarna ny forskning som på intet sätt kan förklara Sveriges unika utveckling i vårt närområde. Det torde vara uppenbart för de flesta att han pratar i nattmössan eller är ute och cyklar.

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki har nyligen presenterat tidiga resultat från ett nytt forskningsprojekt. Sarnecki konstaterar att andelen invandrare som begår dödligt våld ökar och att andelen infödda som gör detsamma minskar. Han hävdar att anmälda brott inte har ökat i kommuner med hög invandring i takt med migrationen.

Han framför återigen tanken att infödda svenskars minskande brottslighet är kopplad till invandrarnas ökande andel av densamma. Sarneckis arbetshypotes är att invandrarna hamnar “längst ner i samhället” och därigenom “lyfts de som varit längst ner tidigare, den svenska underklassen, uppåt”, och att de senare därför begår färre brott.

Men Sarnecki verkar ha missat att göra en så kallad “sanity check” innan han presenterade sina resultat. Det är nämligen inte bara i Sverige som brott minskar hos medel- och arbetarklass. Det är en trend som syns i hela västvärlden. Det verkar alltså inte behövas någon invandring för att förklara minskad brottslighet hos infödda. Det finns dock en viktig skillnad mellan utvecklingen i Sverige och närliggande länders, nämligen att det grova våldet har vänt uppåt i Sverige, medan det minskar i våra grannländer.

Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik för dödsskjutningar på 20 år. Förra året hade vi 48 dödsskjutningar i landet, att jämföra med våra grannländer som har ett eller ett fåtal sådana per år.

Läs även: Lindberg: Dags för kriminologerna att be om ursäkt

Även utvecklingen för dödligt våld har varit oroande de senaste åren. År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige. Det är det högsta antalet sedan mätningens start 2002. Norges motsvarande siffra var 31 mord förra året, med ungefär hälften så stor befolkning som Sverige. Norge har numera ungefär hälften så många mord per capita som Sverige har.

Sarnecki intervjuades i samband med att Brå släppte en rapport om sexualbrottsutvecklingen 2019. Även då hade man undersökt om invandring till kommuner påverkat den studerade brottsutvecklingen, men inte hittat samband. Sarnecki påstod då att “rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott”.

Detta följdes av hård kritik av flera forskare. Professorn i medicin Agnes Wold kommenterade till exempel att det tillhörde grundkursen i statistik att veta att frånvaro av belägg inte är belägg för frånvaro av effekt, utan att man då har “en för trubbig metod för att kunna säga någonting”. Nationalekonomen Tino Sanandaji menade att de studerade brotten var få i många kommuner och att Brå:s metod därför var full av brus och lätt missade samband. Det verkar vara en liknande metod och bortförklaring av samband mellan invandring och brott denna gång i Sarneckis nya forskningsprojekt.

Svenska kriminologer i allmänhet och Jerzy Sarnecki i synnerhet har gång på gång misslyckats med att förutsäga och förklara varför det grova våldet har utvecklats så mycket värre i Sverige än i våra grannländer.

Läs även: Lindberg: Vi måste sluta med att skylla på samhället

Vilken trovärdighet har Sarnecki nu när han återigen förnekar att den stora migrationen har varit en avgörande faktor till den för vår del av världen unika utvecklingen av gängkriminalitet? Detta trots att sunt förnuft säger att invandringen måste vara en viktig faktor då utrikes födda är kraftigt överrepresenterade just för de slag av grova brott som ökat så mycket.

För de allra flesta människor, antingen de är forskare eller vanligt folk, torde det vara uppenbart att den kände kriminologen återigen är ute och cyklar.

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg är krönikör i Bulletin. Han är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik, och arbetar som programmerare och leder en grupp programmerare i Stockholm. Lindberg är en borgerlig debattör som bland annat skrivit debattartiklar för Expressen Debatt och GP Debatt.