Facebook noscript imageStudie: Religiösa texter kan öka stödet för våld

Prenumeration

Välkommen att prenumerera på Bulletin, för att kunna läsa alla våra artiklar.
Vetenskap
låsaStudie: Religiösa texter kan öka stödet för våld
Panel A visar genomsnittlig andel av studiedeltagarna i samtliga länder som stöder religiöst våld. Panel B visar samma andel land för land. Control (C): de deltagare som inte exponerades för en våldsbejakande text. Treatment (T): de deltagare som exponerades för en våldsbejakande text. Vita staplar avser samtliga deltagare, svarta kristna, mörkgråa judiska och ljusgråa muslimska. Källa: Koopmans m.fl. (2021), Journal of Ethnic and Migration Studies, 47:7, 1498-1516.
Panel A visar genomsnittlig andel av studiedeltagarna i samtliga länder som stöder religiöst våld. Panel B visar samma andel land för land. Control (C): de deltagare som inte exponerades för en våldsbejakande text. Treatment (T): de deltagare som exponerades för en våldsbejakande text. Vita staplar avser samtliga deltagare, svarta kristna, mörkgråa judiska och ljusgråa muslimska. Källa: Koopmans m.fl. (2021), Journal of Ethnic and Migration Studies, 47:7, 1498-1516.

En studie av 8 000 judar, kristna och muslimer i sju länder visar att våldsbejakande religiösa texter ökar stödet för användandet av religiöst våld. Effekten observeras i alla grupper, men är starkast hos muslimer. Fundamentalism tycks vara en viktig faktor som ökar stödet för religiöst våld i allmänhet och hos muslimer i synnerhet.