Facebook noscript imageVi kan inte censurera fram sanningen om covid-19
Benjamin Kalischer Wellander
Krönikörer
Vi kan inte censurera fram sanningen om covid-19
Djurmarknaden i Wuhan Foto: Gilles Sabrie NYT/TT
Djurmarknaden i Wuhan Foto: Gilles Sabrie NYT/TT

Först lyckas Benjamin Kalischer Wellander övertyga oss om att covid-19 nog beror på en labbläcka i alla fall. Sedan för han fram alla argument mot det. Men slutsatsen blir att med censur lär vi aldrig komma sanningen på spåren.

Misstankarna om att coronapandemin härrör från en labbläcka avfärdades i samma stund som de populariserats av den amerikanske president som trott att man kan bota covid-19 genom att injicera blekmedel. Facebook flaggade inlägg om labbläcka som desinformation och bedrev skuggcensur. Men sedan Joe Biden gått ut med avsikten att utreda misstankarna kan det hela inte längre avfärdas som grundlösa konspirationsteorier. Oavsett vad du anser i frågan lär du bli provocerad av det jag nu tänker visa dig.

Om jag för två år sedan hade berättat för dig att en coronavirus-pandemi skulle bryta ut med start i Kina, skulle du då ha blivit förvånad? Förmodligen inte, särskilt inte om du kände till att nya virussjukdomar uppstår i kontakter mellan djur och människa, och att försäljning av vilda djur i Kina är omfattande och oreglerad med avseende på biologiska risker.

Möjligen känner du även till att kinesiska fladdermöss är ursprungliga värddjur för en ofantlig mängd coronavirus, varav åtminstone ett redan har visat sig kunna hoppa över till människa i form sars-epidemin 2003? Mot bakgrund av detta är du nog benägen att tro att det handlar om en naturlig händelse.

Men om jag berättar för dig att fladdermössen med snarlika coronavirus inte finns i närheten av Wuhan, utan hundratals mil bort, att det inte finns några fladdermusgrottor i närheten av Wuhan och att en import av viruset utifrån måste ha skett spårlöst eftersom inga fall utanför Wuhan upptäckts före utbrottet – är du då fortfarande benägen att tro att det hela skett på naturlig väg?

Läs även: Danmark skänker vaccindoser till Ukraina: ”Vi har en bra och nära relation”

Du kanske invänder att det är irrelevant, eftersom alla vet att viruset först hoppar över till ett intermediärt värddjur, muterar ett antal gånger, och slutligen tar klivet över till människor. En infekterad myrkotte från den fladdermusbemängda provinsen Yunnan kan väl ha startat eländet?

Om jag då berättar för dig att den superspridande myrkotten än så länge bara är ett fantasifoster – för det virus som hittats bland myrkottarna är ju en för människan harmlös kusin till det nya coronaviruset och inte dess anfader – vad säger du då? Vad säger du om jag berättar att någon mellanvärd överhuvudtaget inte har kunnat identifieras?

Och vad säger du om jag berättar att det bara tog fyra månader att hitta det intermediära värddjuret när sars bröt ut, och att man där tämligen enkelt kunde rekonstruera virusets evolutionshistoria, eftersom gamla varianter fortfarande fanns i omlopp bland värddjuren?

Vad säger du om jag berättar för dig att SARS-CoV-2 bröt ut på ett genetiskt långt mer enhetligt sätt än vad man kunde ha väntat sig vid ordinär evolution? Att det första viruset saknade de syskon och kusiner som en slumpartad mutationsprocess borde ha framkallat?

”Sak samma”, kanske du säger. ”Vi har ändå ingen bättre förklaring. Ingen är så dum att den försöker skapa ett biovapen som garanterat kommer att slå tillbaka på den egna, högst sårbara, befolkningen.” Om jag då berättar för dig att av alla laboratorier i jättelandet Kina, så är det som är mest specialiserat på studiet av coronavirus – och det enda laboratorium av den högsta säkerhetsklassen BSL-4 – beläget i just staden där epidemin först bryter ut? Av alla städer i det enorma landet, av alla tänkbara epicentra, så startar allting i samma stad som detta världsunika laboratorium är beläget.

Läs även: Ordkrig mellan USA och Kina om mänskliga rättigheter

”Ja, men det måste fortfarande vara en slump”, vidhåller du. ”Varför skulle de vilja släppa ut detta?” Om jag då berättar för dig att modern virologi sysslar med så kallade gain of function-experiment, vilket innebär att förstärka ett virus förmåga att infektera människor för att kunna förekomma naturligt uppträdande pandemier med läkemedel och vaccin, och att det inte är första gången ett virus slinker ut från ett laboratorium, vad säger du då?

Vad säger du om jag berättar att det är känt att de sysslade med sådan gain of function just på laboratoriet i Wuhan?

”Det är ju logiskt att förlägga laboratoriet till en miljonstad där forskare hellre vill bli bofasta än på vischan och det gamla sars bröt ju inte ut i närheten av en fladdermusgrotta utan i en miljonstad”, invänder du, och fortsätter: ”Gain of function låter lite läskigt men var är bevisen för att viruset är manipulerat?”

Då berättar jag om det så kallade furin-klyvningsstället. Det är en kedja av basiska aminosyror som utgör bindningsställe för det mänskliga enzymet furin, vilket klyver coronavirusets spikprotein i två delar, varpå det kan smälta ihop med värdcellens membran och tömma sin infekterande arvsmassa i riktning mot värdcellens interna proteinmaskiner. Furin-klyvningsstället saknas helt i SARS-CoV-2:s genetiska subgrupp, så kallade sarbecovirus, men är väl känt för vetenskapen som ett infektivitetsökande anlag. Räcket inte detta för att väcka misstankar om att någon har stoppat in sekvensen?

Lyssna även: Helgintervjun: Inga-Britt Ahlenius: Alternativa medier utmanar åsiktskorridoren

Virus och mänsklig arvsmassa består av så kallade kodon, tre nukleotider i rad som kodar för en viss aminosyra. CGG är ett kodon som hos människor ofta kodar för aminosyran arginin. Just arginin brukar dock kodas med andra kodon i coronavirus. Vad som är ännu mer förbryllande är att den förekommer dubblerad form i SARS-CoV-2 (CGG-CGG). Denna kombination, argumenterar vissa forskare, är mycket ovanlig och förekommer inte hos andra betacoronavirus, vilket enligt dem stärker hypotesen om att viruset manipulerats i ett laboratorium.

Professorerna Birger Sørensen och Angus Dalgleish har i refuserade vetenskapliga artiklar konstruerat en alternativ genealogi utgående från premissen om sagda manipulation. Med hänvisning till publikationshistoriken för Wuhan-virologen Dr. Shi argumenterar de för att kunskap om hur fladdermusvirus i laboratorier kan adapteras till människor gradvis byggts upp sedan år 2008.

Av särskilt intresse är en artikel från 2015 då ett chimeriskt virus med fladdermursprung konstrueras, med förmåga att infektera mänskliga luftvägsceller. Anklagelser riktas dessutom om att dylik gain of function-forskning bedrivits i laboratorier med en biologisk säkerhetsklass som motsvarar en tandläkarmottagnings.

I en slutligen accepterad forskningsartikel argumenterar Sørensen och Dalgleish att den starka positiva laddningen längst ut på spikproteinet, som gör viruset benäget att enkelt fästa vid negativt laddat cellmembran och andra strukturer, är en medveten konstruktion. Eftersom de positivt laddade aminosyrorna repellerar varandra är det osannolikt att fyra stycken skulle länkas i följd vid naturlig evolution, menar de.

Läs även: Fem nya länder i FN:s säkerhetsråd – Förenade arabemiraten tar plats

Någonstans här har nog ditt motstånd nötts ner. Det sista du har att sätta emot är att de flesta virologer ändå verkar överens om att ett naturligt ursprung fortfarande är mer sannolikt. Då ler jag illmarigt och spänner ögonen i dig:

– Tror du inte att dessa virologer har något att förlora på att läckan uppdagas? Vad tror du skulle hända med alla som fått forskningsanslag för något som ens påminner om det som lett fram till denna katastrof? Forskare är idag ofta beroende av anslag för att ens kunna betala ut sina egna löner. Inget sanningsanspråk är så starkt som egenintresset.

Exempelvis var forskaren Peter Daszak tidig med att mobilisera kollegor till ett forskningsbrev i The Lancet i vilket virusets naturliga ursprung bedyrades. Daszak fick även ingå i WHO-kommittén som reste till Kina med uppdraget att utröna pandemins härkomst. Problemet är att Daszak mottagit finansiering från amerikanska NIAID, och sedan kontrakterat Dr. Shi för att för dessa pengar utföra just gain of function-forskning på coronavirus i Wuhan.

Den iögonfallande intressekonflikten uppdagades först relativt nyligen och under tiden dessemellan tycks Daszak ha låtsats som om det regnat. Det är mer sannolikt att egenintresset förklarade hans selektiva tystnad än att han ska ha varit så naiv att han inte såg den potentiella intressekonflikten.

Dr. Shi har aldrig offentliggjort sina laboratorieloggar, och oberoende utredare har inte fått tillgång till forskningsinstitutets databas. Hur säkra kan vi vara på WHO-kommitténs slutsats om att det mesta talar emot en labbläcka?

Läs även: ”Galet och ansvarslöst” med EU-möte i Strasbourg

Som ett sista obehagligt indicium förmedlar jag dig följande: Redan i november 2019 behövde tre forskare vid virologiska institutet i Wuhan sjukhusvård för influensaliknande symtom, enligt information som amerikansk underrättelsetjänst kommit över. Detta var alltså strax innan utbrottet började, och symtomen skulle alltså kunna härröra från det vi idag kallar covid-19.

Nu ger du upp: ”Ok, ursprunget måste vara en labbläcka. Du vinner.” Du börjar göra dig bekväm i den nya identitet som obekväm sanningssägare och ser fram emot få sprida dina nyvunna insikter. Men så lätt slipper du inte undan. Mitt mål var aldrig att göra dig mer säker, utan precis så osäker, rådvill och förvirrad som en mörkerfamlande varelse på väg mot ljuset som den sanningssökande människan är dömd att vara.

Minns du det där jag sa om att viruset saknade syskon och kusiner? Det stämmer bara delvis. Det var från början mycket välanpassat för människor, men likväl från början uppdelat i två genetiska linjer: A och B. Dessa härrör från olika djurmarknader i Wuhan. Detta indikerar att viruset cirkulerat i en än så länge okänd intermediär värd, innan det delats upp i två linjer med förmåga att infektera människor.

Den intermediära värden är som bekant ännu inte identifierad, men att rekonstruera virussjukdomars genetiska historia är ibland svårt. Vi har fortfarande ingen sådan historieskrivning för hiv eller Ebola, och det tog hela 14 år att hitta det fladdermusvirus som gav sannolikt upphov till sars.

Läs även: Global nedgång av brott under corona – Stockholm och Malmö minskade minst

Den så kallade receptorbindande domänen på spikproteinet visar stora likheter med coronavirus som naturligt förekommer hos myrkottar, även detta talande för naturligt ursprung. Furin-klyvningsstället finns inte hos de mest närbesläktade varianterna, men väl hos andra coronavirus (till exempel mers och vanligt förkylningsvirus). Infekterar två virus ett värddjuret samtidigt, kan det ena plocka upp genetiska sekvenser från det förra genom så kallad rekombination. På till exempel detta sätt skulle furin-klyvningsstället ha tillkommit på naturlig väg.

CGG kodar för arginin i tre procent av fallen hos SARS-CoV-2 men i 5% av fallen för det naturligt evolverade SARS. Och förekomsten av dubbel CGG är i sig inget bevis för manipulation eftersom den kan tillkomma genom slumpen.

Fyra positivt laddade aminosyror i rad är inte heller det ett slutgiltigt bevis. På Twitter påpekar forskare att mänskliga proteiner ibland består av fem på rad följande positivt laddade aminosyror.

Hösten 2019 ska influensan ha härjat i Wuhan och Dr. Shi hävdar att alla i hennes laboratorium har negativa antikroppstest, till vederläggande av misstankarna om att smittade forskare ska ha råkat starta pandemin.

Läs även: Mansgruppen som tar täten i coronademonstrationerna

Kvar står vi alltså bara med de obehagliga faktumen att experiment med att potentiera coronavirus ägt rum några stenkast från pandemins ursprungliga epicentrum, att insynen i de kinesiska förehavandena är starkt begränsad, att motiven till mörkläggning är starka från flera håll och att ingen naturlig utvecklingshistoria ännu har gått att skriva för detta virus. Vi är tillbaka där vi började, med obekväma indicier och frågor utan svar.

Och det är i denna obekväma sits vi måste våga förbli tills vägen ut är funnen. Det är uppenbart att det inte går att censurera sig fram till en sanning. Forskare och underrättelseagenter måste fortsätta leta förutsättningslöst. Antingen finns spåren efter virusets naturliga evolution för den som letar tillräckligt, eller så finns det hemlighållna uppgifter att avslöja. Sanningen om vår tids viktigaste händelse finns där ute. Vi bör inte nöja oss förrän vi fått fram den.

Benjamin Kalischer Wellander

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!