Facebook noscript imageDEBATT: Åtalet mot Jan Sjunnesson och likheten inför lagen
Debatt
DEBATT: Åtalet mot Jan Sjunnesson och likheten inför lagen
Jan Sjunnesson (t.v.) åtalas, vilket väcker frågor enligt dagens debattör Åke Thunström (infälld). Foto: Johan Nilsson/TT / Fredrik Sandberg/TT / Privat
Jan Sjunnesson (t.v.) åtalas, vilket väcker frågor enligt dagens debattör Åke Thunström (infälld). Foto: Johan Nilsson/TT / Fredrik Sandberg/TT / Privat

Åtalet mot ordföranden för föreningen Yttrandefrihetsombudsmannen ställer i skarp relief det faktum att svenskar, trots att de räknas som folkgrupp, inte skyddas av rikets hetslagstiftning, skriver dagens debattör Åke Thunström. 

Jan Sjunnesson, ordförande för ideella föreningen Yttrandefrihetsombudsmannen YO, tillika krönikör på Bulletin, står åtalad för att ha delat en Omnis-artikel om åldringsrån, och till tweeten skrev han tre ord som kommentar. Domstolsförhandling 1 mars 2023.

Läs även: Gustavsson: Centerpartiet går på identitetspolitisk knock med Demirok

De tre orden handlade om en etnisk grupp som har åldringsrån som specialitet. Anmälan gjordes av näthatsgranskaren Tomas Åberg som gjort det till sin sak att anmäla svenskar som uttrycker sig negativt om folkgruppers vandel.

Paragrafen om hets mot folkgrupp lyder så här:

8 § Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Läsaren bör komma ihåg ordet missaktning. Det är alltså ett lagbrott att uttrycka sig missaktande om folkgrupper – oavsett om det är sant.

I sammanhanget måste man ha klart för sig att ingen någonsin har dömts för hets mot folkgruppen svenskar. Detta framgår av ett frågesvar från advokatfirman Lawline som i mars 2019 på nätet angav att ingen dömts för hets mot svenskar. I samma svar anger de att svenskar rent juridiskt anses vara en folkgrupp. De skriver vidare:

I förarbeten och lagkommentarer till BrB kan man dock se att avsikten varit att skydda de folkgrupper som har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen.

Dåvarande JK Göran Lambertz har även han argumenterat för den tågordningen: hets mot svenskar ska inte räknas:

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.

Lambertz och domstolarna har därmed åsidosatt principen om likhet inför lagen vilket är en del av de mänskliga rättigheterna och som enligt Lawline blivit en lagsak att uppfylla enligt följande:

Rättsväsendets agerande betyder att man begår ett brott mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och likheten inför lagen. Eller som det formuleras på Wikipedia:

Sedan tecknandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är likhet inför lagen enligt traktaten bindande för svenska myndigheter och domstolar. Sedan tecknandet av Europakonventionen är avsteg från likhet inför lagen i avseenden som berör konventionen att betrakta som konventionsöverträdelser.

Läs även: Sjölander: Migrationen som diktaturernas säkerhetsventil

Undertecknad gjorde en JO-anmälan 2021 i min egenskap av ordförande för föreningen Medborgarperspektiv.se där jag är ordförande avseende en afrosvensk rappare som sluppit åtal trots att denne i en video på Youtube hetsat mot svenskar och uppmanat andra afrosvenskar att begå hemskheter mot vita:

Såsom de här vita tog oss som slavar, vi ska ta dem som slavar. Vi ska behandla dem ännu värre.
Vi ska ta deras bitches, vi ska ta deras pengar, vi ska bli den helt ärligt bästa rasen någonsin.
Black power! Black power!
Om någon vit kille eller vit tjej fucking snackar skit om dig nuka dem. Om de snackar skit om din familj skjuta dem.

Åklagaren motiverade sitt beslut att inte väcka åtal med att:

Det går inte att bevisa att den som varit misstänkt har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Denna övertydligt råa hets mot folkgruppen svenskar – svenskar är formellt en folkgrupp enligt ovan – kan lämpligen nu jämföras med sakpåståendet Sjunnesson förmedlade i sina tre ord. Den som så vill kan uppfatta hans tre ord som slängiga eller elaka, men det finns sakskäl att hävda att den folkgrupp det handlade om är klart överrepresenterade vid åldringsrån, vilket inte är samma sak som att hävda att flertalet av dem ägnar sig åt dem.

En fällande dom skulle alltså bli direkt skandalös i jämförelse med rapparens åtalsbefrielse för uppenbart hatiska kommentarer och uppmaningar till våld mot svenskar. Det skulle visa på ett rättsväsende som skadar sin egen ursprungsbefolkning genom att tillåta invandrare att hetsa mot majoritetssvenskar.

Lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948 som en reaktion på Hitlers förskräckliga judeförföljelser. Det finns dock nu skäl att fråga sig om lagen kan ha blivit kontraproduktiv: kritik får ej föras fram mot folkgrupper vilket rimligen hindrar dem från att anpassa sitt beteende till det bättre sett ur omvärldens ögon. Lagen bidrar på så sätt till splittring och segregation.

Just att den ideelle Yttrandefrihetsombudsmannen nu blir åtalad är ett tillfälle att på allvar diskutera lagstiftningen som sådan som begränsar yttrandefriheten, men också för att gå till rätta med ett rättsväsende som bestämt att hets mot svenskar räknas, vilket direkt strider mot EU-kravet på likhet inför lagen.

Det kan också vara så att lagen är kontraproduktiv och hindrar olika invandrade grupper från att få klart för sig vad som gäller i Sverige, och på så sätt ge dem en möjlighet att faktiskt integreras i sitt nya land.

Läs även: Gästkrönika: Hedinfallet och frågan om likhet inför lagen

Åke Thunström
Pensionär som tidigare arbetat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaserade stadsnät. Sedan barnsben intresserad av politik och ordförande för Föreningen förMedborgarperspektiv.se

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu