Facebook noscript imageDEBATT: Björn Söder: Låt militären bekämpa gängen
Debatt
DEBATT: Björn Söder: Låt militären bekämpa gängen
Björn Söder sitter i riksdagen för SD och är ledamot av försvarsutskottet. Foto: Pressbild / Johan Nilsson/TT
Björn Söder sitter i riksdagen för SD och är ledamot av försvarsutskottet. Foto: Pressbild / Johan Nilsson/TT

Regeringen signalerar att Försvarsmakten kan få möjlighet att bekämpa grov brottslighet. Det är en utmärkt idé eftersom staten med nödvändighet måste återupprätta sitt våldsmonopol i utsatta områden, och då försvaret besitter ett våldskapital de gängkriminella bara kan drömma om, skriver Björn Söder (SD).

Regeringen har nu genom justitieministern signalerat att man för en diskussion om att Försvarsmakten eventuellt ska kunna bistå polisen med att bekämpa grova brott. Efter en lag från 2006 har polisen haft möjlighet att be Försvarsmakten om stöd vid terrorsituationer och efter 2015 finns inga hinder kvar för militär att hjälpa polisen vid ett terrorangrepp. Nuvarande begränsningar i förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet behöver ändras.

Läs även: Gustavsson: Gängvåldet ökar innan det blir bättre

Att nu möjliggöra för att militär ska kunna bistå polisen i kampen även mot den grova brottsligheten välkomnas. Redan i oktober 2016 motionerade jag i riksdagen om att Försvarsmakten fullt ut skulle ges laga stöd att assistera polisen i upprätthållandet av lag och ordning vid extraordinära situationer.

En stat bygger på vissa fundamentala byggstenar. En av de absolut viktigaste av dessa är upprätthållandet av våldsmonopolet. Äger inte staten våldsmonopolet kan rättsstatens funktion inte säkerställas. Det har tyvärr gått så långt att svenska statens våldsmonopol numera är utmanat i vårt land. Idag finns det flera områden där ordningsmakten över tid misslyckats med upprätthållandet av våldsmonopolet och därmed också misslyckats med uppgiften att skydda laglydiga medborgare från kriminellas inflytande och våld. Skjutningar och sprängningar runt om i landet tillhör numera vardagen i Sverige.

Att Försvarsmakten ges laga stöd att assistera polisen även i kampen mot den organiserade brottsligheten är välkommet. Men även vid andra extraordinära händelser bör Försvarsmakten kunna bistå polisen.

Polisens fördjupade rapport kring de så kallade utanförskapsområdena påvisar att polisen saknar förmåga att över längre tid påverka de kriminellas möjligheter att utöva sitt inflytande i området.

Utöver detta sprider sig religiös extremism. Detta har nu lett till att delar av vårt samhälle blivit inrikes konflikthärdar.

Läs även: DEBATT: Ungdomsförbund och kriminella gäng liknar varandra

De områden som definieras som särskilt utsatta områden av Noas rapporter ska pacificeras av de båda myndigheternas gemensamma ansträngningar. I ordets fullständiga mening. Försvarsmakten äger förmåga att understödja polisen med hantering av kravaller, bevakning av objekt, eskort/skydd av brandkår, ambulans, bevakning av polispatrullers bilar och skydda andra offentliga aktörer som påverkas av de kriminella.

Försvarsmaktens närvaro kommer dessutom minimera risken till eskalering från de kriminellas sida. Försvarsmakten har en helt annan skyddsnivå och dessutom ett betydligt högre våldskapital än vad de kriminella gängen har eller någonsin kan förvärva.

Förra vårens omfattande kravaller, som var en direkt effekt av den omfattande massinvandringen som skett till Sverige i decennier, får aldrig mer upprepas. Under dessa kravaller retirerade polisen och lät våldsverkarna ta över polisbilar och polisuniformer. Iklädda dessa uniformer körde de runt med polisbilar och slog sönder områdena, kastade sten mot polis som gick på defensiven. Här kan militären göra stor skillnad för att bemöta de kriminella och bekämpa dessa.

Det finns inga skäl till att vänta med att genomföra dessa lagändringar. Nuvarande begränsningar i förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet behöver ändras, Ju förr, ju bättre. Svenska folkets säkerhet och trygghet måste åter sättas i främsta rummet.

Björn Söder (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

Läs även: Skogkär: Att gängvåldet skenar är inte ett olösligt mysterium

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu