Facebook noscript imageDEBATT: Friheten förpliktar även för troende
Debatt
DEBATT: Friheten förpliktar även för troende
Dagens debattörer Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED). Väst erbjuder frihet till såväl gudsdyrkan som hädelse – Rasmus Paludan brukar den sistnämnda friheten. Foto: MED/ Johan Nilsson/TT
Dagens debattörer Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED). Väst erbjuder frihet till såväl gudsdyrkan som hädelse – Rasmus Paludan brukar den sistnämnda friheten. Foto: MED/ Johan Nilsson/TT

Den som väljer friheten i Väst måste välja inte bara sin egen utan allas frihet: Såväl friheten att dyrka som att häckla det heliga. Sverige måste börja ställa krav på migranter att acceptera detta, skriver dagens debattörer Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).

När uppretade muslimer i Indien brände Salman Rushdies Satansverserna och skapade våldsamma upplopp, ifrågasatte den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen varför boken nödvändigtvis måste översättas. Han menade att de bildade klasserna ändå kunde läsa den på engelska, men att göra den tillgänglig även på lokala språk direkt hade bidragit till att folk hade dödats på gatan av mobben. Man borde kanske ha avstått för att inte bli medskyldig till detta, ansåg han, och fick mycket kritik för en oförblommerad elitism i detta resonemang. Måste outbildade troende överbeskyddas? Skulle inte alla ha möjlighet att ta del av innehållet i en känd och kontroversiell bok?

Läs även: Altstadt: Är svensk välfärd heligare än koranen?

Det borde förstås alla ha, särskilt för att kunna delta i en saklig debatt – och man kan inte anklaga dem som står för upplysning genom spridning av litteratur för att orsaka våld och död. Å ena sidan belyser fallet Rushdie eller för den delen Vilks, att en del muslimer gärna bränner misshaglig litteratur eller konst. Ofta samma muslimer som vill förbjuda att man bränner deras egna skrifter. Allas lika värde gäller tydligen inte här. Å andra sidan förbryllar det val sådana fundamentalistiska grupper gör, när de flyttar från länder med hädelselagar till sekulariserade länder i Väst, där såväl yttrande- som religionsfrihet råder.

Om man vill slippa möta rondellhundar, Satansverser eller folk som avskyr ens religion och öppet demonstrerar detta, så ska man inte bosätta sig i samhällen där detta är självklara medborgerliga rättigheter. Man kan inte söka sig till friheten för alla dess fördelar för att sedan vilja förneka den för andra. Inte minst är ju denna frihet förutsättningen för det välstånd som skapats i Väst och som många eftertraktar att få ta del av. Men då fungerar det inte att fortsätta att leva efter normer och regler som förhindrar samhällen från att blomstra kulturellt, vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt.

Det är vanskligt att tro att människor i dagens värld inte förstår vad man ger sig in i, när de tar steget från mer teokratiskt styrda samhällen till demokratier med stora friheter och rättigheter. Detta oaktat är det med ännu större förvåning man kan konstatera att integrationen så kapitalt har misslyckats med att ge grundläggande information på dessa punkter – det är som om man varit helt omedveten om att dessa kulturskillnader faktiskt existerar.

Och är man själv född i landet är saken ännu mer uppseendeväckande, om man inte har tagit till sig vad som gäller i en västerländsk sekulär kultur, där den enes tro inte tillåts begränsa andras liv. Här blir behovet av samhällskunskapsprov för långvarigt uppehållstillstånd och medborgarskap uppenbart. Ett krav borde också ställas att respektera och efterleva västerländskt samhällssystem med dess normer redan vid asylansökan, så att uppehållstillståndet omedelbart hävs för den som genom hot och våld bryter mot detta.

Läs även: Gustavsson: Rasmus Paludan som yttrandefrihetsslampa

Redan i Flyktingkonventionen från 1951 förutsätts i princip att de som kommer för att etablera sig i ett nytt land också anpassar sig väl där med målet att naturaliseras. Allvarligare kulturella konflikter med majoritetsbefolkningen föresvävade då ingen i Europa och hade sannolikt omöjliggjort ett sådant avtal. Att andra generationens invandrare skulle bära med sig och vidareföra sådana motsättningar med uttalat hat mot den välkomnande nationens polis- och rättsväsende var ännu mer otänkbart.

Sverige har under decennier bedrivit en huvudlös migrationspolitik utan reella motkrav på de individer som kommit. Samtidigt har alla försök till diskussion runt vad en stor invandring från diametralt skilda kulturer får för konsekvenser i mottagarlandet, skambelagts och undertryckts. Facit på den strategin fick vi bland annat under påskhelgens upplopp runt om i landet. En tragisk utveckling som hade kunnat undvikas om det funnits besinning inom migrationspolitiken och om vissa frågeställningar i tid hade kunnat dryftas öppet och fritt.

De individer som deltog vid upploppen under förra veckan och som inte är svenska medborgare eller har dubbla medborgarskap bör efter identifiering utvisas ur landet. Övriga deltagare bör dömas till längsta möjliga straff. Vi måste visa genom handling att det angrepp mot vår rättsstat och demokratiska friheter som begicks inte ses med blida ögon. Vi behöver överge det kravlösa samhället och visa att med frihet kommer ansvar och ömsesidig tolerans gentemot – om än inte nödvändigtvis respekt för innehållet i – andras åsikter.

Läs även: Ahmed: Bränn Sverige men inte koranen

Medborgerlig Samlings tydliga och grundläggande uppfattning är att såväl religionsfriheten som yttrandefriheten är avhängiga av att varje överträdelse mot andras rätt att uttrycka sig måste beivras och ge kännbara konsekvenser. Ordet måste alltid vara fritt och skyddas mot det fysiska våldet mot människor. Inte minst bör den som vill utöva sin tro inse värdet av detta.

Åsa Tallroth
Vice partiordförande – Medborgerlig Samling

Staffan Gunnarson
Talesperson integrations- och migrationsfrågor – Medborgerlig Samling

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu