Facebook noscript imageDahlman: Låt inte politiker komma undan med att skapa bluff-jobb
Carolin Dahlman
Krönikörer
Dahlman: Låt inte politiker komma undan med att skapa bluff-jobb
Dahlman: Låt inte politiker komma undan med att skapa bluff-jobb

I public service kunde vi nyligen höra att 40 personer i Borlänge ”får jobb”. Men först när arbetslösa får riktiga arbeten finns skäl att tjoa och skryta. Så länge skattebetalarna betalar lönen måste det kallas bidrag.

KRÖNIKA. ”Ahlam en av 40 som får jobb i Borlänges nya satsning”, berättade P4 Dalarna häromveckan (3/6).

Men jobb skulle jag knappast kalla det. Snarare ett sätt för kommunen att flytta kostnader från sin egen budget till statens. Syftet var att bidragsberoendet skulle minska, men vad är subventionerade jobb om inte bidrag som ges med viss motprestation?

Handläggaren på kommunen som jag bollade med förklarade att det handlade om ”9 Extratjänster, 15 Nystartsjobb, 16 Introduktionsutbildningar”. Dessa ”arbetsmarknadspolitiska anställningar” hade inte utannonserats via Platsbanken, vilket ju tyder på att de faktiskt inte fyller något behov. Det kallas på byråkratiska ”ingen undanträngningseffekt”, vilket krasst sett betyder att jobben är påhittade. En del av tiden skulle dessutom läggas på att lära sig svenska.

Kostnaden för Borlänge kommun blir 10 miljoner under 2021. ”I det ingår då löner för 2 handläggare på arbetsmarknadsenheten som följer upp och vägleder”.

De 40 fick sysselsättning på lite olika ställen: ”13 på förskola, 5 i kök, 4 vaktmästeri, 2 i sporthall, 3 äldreomsorg, 7 i skola, 1 IT”. Jag kan tänka mig att detta gör att redan anställda i kök och äldreomsorg då måste lägga värdefull tid på att leda och utbilda. Vad är det värt i pengar?

Ahlam hade via projektet fått jobb med barn, och sa på skröplig svenska till P4: ”Jag lära på försaskolan och jag tycker om där jag jobbar. Bra för mig.” Det kanske är bra för henne, och hon är kanske toppenfin med barnen, men ska vuxna i förskolan verkligen inte kunna språket bättre än så?

För kommuner med höga kostnader för ekonomiskt bistånd är det såklart en fiffig lösning att låta arbetslösa få subventionerade jobb. Den som får extratjänst ersätts av Arbetsförmedlingen med 100 procent av lönekostnaden. När det gäller introduktionsjobb får kommunen 80 procent.

Men det är förrädiskt, för det är ju ändå folk som lönearbetar som får betala.

Läs även: Skogkär: En perfekt ond cirkel

Jag har full förståelse för att det kommer att kosta att slussa hundratusentals asylinvandrare in i jobb. De behöver ofta utbildning i både språk och yrkeskompetens, och att göra ”ingenting” håller dem fast i bidrag livet ut, vilket blir dyrt. Men det måste vara effektiva insatser.

Smarta integrationsinsatser är nödvändiga för att lösa budgetar i nuet, men kanske främst för att hantera de framtida.

”Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb”, skrev Janerik Larsson, tidigare vice vd Svenskt Näringsliv, på Di Debatt i helgen (13/6). Han uppmärksammade att Entreprenörskapsforum varnat för att låg självförsörjningsgrad hos utrikes födda beräknas påverka statsutgifterna väsentligt.

”Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2017) till elva miljarder 2030 för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder. Enligt prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent av BNP”.

Frågan är viktig. Enligt en utredning från riksdagens utredningstjänst, beställd av Moderaterna, lever 675 000 invandrare i varierande grad på bidrag. Fler måste i självförsörjning omedelbart. Annars kommer deras inkomst att behöva dras från lönearbetares konton, vilket antingen leder till högre skatter eller mindre välfärd.

Larsson undrade varför detta perspektiv är som bortblåst ur svensk politisk debatt.

Jag kan instämma i hans förvåning, men med tanke på hur personer som larmar hängs ut som rasister och attackeras från vänster är det kanske inte så konstigt. Debattklimatet är skruvat, och tystar.

Kanske är det därför public service i stället för att ifrågasätta, gräva fram fakta och avkräva ansvar glatt tjohooooar om att folk ”får jobb” fast de egentligen är lika arbetslösa som innan.

Låt nästa generation ta smällen liksom. Carpe diem-journalistik av värsta sort…

Läs även: Dahlman: M och KD måste ha en plan för SD-samarbetet

CAROLIN DAHLMAN
carolin@bulletin.nu
Facebook: Carolin Hanna Dahlman
Twitter: carolindahlman

Läs även: Rödgröna vill dölja nyanländas arbetslöshet

Carolin Dahlman

Carolin Dahlman är högerliberal krönikör. Hon har studerat fil kand i statskunskap och sociologi samt journalistik för akademiker vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som politisk opinionsjournalist sedan 1997, senast som politisk redaktör för Kristianstadsbladet i sju år. Hon har skrivit böcker och rapporter för Timbro samt krönikor och debattartiklar för ett stort antal medier.