Facebook noscript imageJustitiekanslern kommenterar skadeståndet till Damir Al-Ali
Nyheter
Justitiekanslern kommenterar skadeståndet till Damir Al-Ali
Justitiekansler Mari Heidenborg och dubble våldtäktsmannen Damir Al-Ali. Genrebild. Foto: Pressbild/Polisen/Anders Wiklund TT
Justitiekansler Mari Heidenborg och dubble våldtäktsmannen Damir Al-Ali. Genrebild. Foto: Pressbild/Polisen/Anders Wiklund TT

Reaktionerna på dubble våldtäktsmannen Damir Al-Alis skadestånd på 840 000 kronor har varit massiva i sociala medier. Många har haft synpunkter om att beloppet hade kunnat sänkas på grund av det grova brottet. Justitiekansler Mari Heidenborg, som fattade beslutet, säger till Bulletin att man i beslutet vägt in det grova brottet.
– Vi har tagit det i beaktande när skadeståndet dömts ut, säger hon.

Frågan om skadeståndet på 840 000 kronor till Damir Al-Ali som våren 2017 brutalt våldtog två kvinnor har lett till en stor diskussion i sociala medier.

Skälet till skadeståndet – som beslutats av justitiekansler Mari Heidenborg – är att Damir Al-Ali dömdes till fängelse i två år för grov våldtäkt men i efterhand fått sin ålder nedskriven till 16 år.

Damir Al-Ali får 840 000 kronor i skadestånd.
Damir Al-Ali 2017. Foto: Polisen

Flera kritiker pekar på att Justitiekanslern med stöd av Frihetsberövandelagen, sjätte paragrafen tredje stycket, hade kunnat sänka skadeståndet/ersättningen för Al-Ali eller helt förvägrat honom den.

Ersättning kan vägras eller sättas ned, om den skadelidandes eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas.

Justitiekanslerns hemsida är en stor majoritet av de senaste årens listade beslut om ersättning för frihetsberövande sänkta eller jämkade till noll med hänvisning till den misstänktes beteende.

Justitiekanslerns schablonersättning för frihetsberövande är 30 000 kronor den första månaden, sedan 20 000 kronor fram till och med den sjätte månaden, 30 000 kronor till månad tolv. Därefter höjs ersättningen ytterligare.

Lista från JustitiekanslernDamir Al-Ali får totalt 840 000 kronor. Ett snitt på 60 000 kronor per månad.

Justitiekansler Mari Heidenborg hänvisar i sitt beslut till att Al-Ali suttit inlåst för ett särskilt grovt brott – det vill säga: att han dömts för grov våldtäkt gör att ersättningen blir högre.

Skadeståndet baseras dessutom på den sista delen (14 månader) av straffet och därför blir det också ett högre belopp.

När Bulletin får tag på justitiekansler Mari Heidenborg är hon på semester. Hon säger att hon följt reaktionerna efter beskedet om skadeståndet till Damir Al-Ali.

En del kritiker, bland annat åklagaren Ludwig Wiröstrand, menar att Heidenborg hade kunnat sänka ersättningen med hänvisning till Frihetsberövandelagen.

Justititiekansler Mari Heidenborg menar att man vägt in att Damir Al-Ali genom våldtäkterna har en mindre rätt till ersättning.

– Vi har tagit det i beaktande när skadeståndet dömts ut. Vi har ju gjort en helhetsbedömning, säger Heidenborg.

Utan det hade det kunnat bli en högre ersättning?
– Ja, säger Heidenborg.

Pelle Zackrisson