Facebook noscript imageMoment Groups Otto Drakenberg: ”För lite och för sent”
Fokus
Moment Groups Otto Drakenberg: ”För lite och för sent”
Otto Drakenberg, tillförordnad vd för nöjeskoncern Moment Group. Foto: TT/Berit Roald
Otto Drakenberg, tillförordnad vd för nöjeskoncern Moment Group. Foto: TT/Berit Roald

Den nya pandemilagen väcker känslor, bland annat hos Otto Drakenberg, tillförordnad vd för nöjeskoncern Moment Group. ”Bra att regeringen kommer med en pandemilag som verkar ha fattats på 10 000 meters höjd långt bort från verklighetens behov. Vi kommer att jobba aktivt med lobbying för att få regeringen att hjälpa oss mer”, säger Drakenberg. 

Lagen har skyndats på av riksdagen och är tänkt att träda i kraft de närmaste dagarna. Men den är inte okontroversiell. Något förslag på ersättningar till de verksamheter som kan drabbas av nedstängningar finns inte i lagförslaget. 

Lagförslaget ger regeringen rätt att stänga gym, gallerior, varuhus och platser för privata sammankomster, med undantag för viss verksamhet. Även antalet besökare kan begränsas i offentliga lokaler. Det finns också ett konsekvensavsnitt i förslaget om att lagen berör till exempel frisörsalonger. 

– Restriktionerna slår urskillningslöst, de är för trubbiga. Stöden som ska kompensera för restriktionernas negativa påverkan på intäkterna är för dåliga, vilket vi har framfört till Kulturdepartementet och vår samrådsgrupp, säger Drakenberg.

– Restriktionerna har haft som mål att riskminimera smittspridningen. Men de har skapat absurda tillstånd: Varför tillåta en restaurang att vara fullsatt, däremot när en sångare ställer sig upp så måste alla gå hem.

Tror du att det är så att mat anses vara mer viktig än nöjen?

– Redan innan pandemin slog till lydde restauranger endast under lagen för allmän ordning medan våra teatrar lydde under lagen om allmänna sammankomster. Detta har lett till en kraftig snedvridning av förutsättningarna, till restaurangernas fördel. Jag tror inte att de styrande tycker att restauranger är viktigare än nöjen, snarare är det en följdeffekt av rådande lagstiftning före pandemin.

Nu verkar det som om pandemilagen kommer att tillåta bland annat nöjesfält att öppna för ett begränsat antal personer – vad tycker du om det? 

– De styrande har inte talat med branschaktörerna tillräckligt mycket. Om olika verksamheter ska kunna öppnas med ett så begränsat antal gäster att driften går med förlust, måste staten betala för mellanskillnaden. Vi kan inte köra Ebberöds bank. Ta Chinateatern, den är bara lönsam att hålla öppen när det är minst 850 gäster i salongen.

Moment Group, som bland annat äger Hamburger Börs, Intiman och Lisebergsteatern, är hårt drabbat. Koncernen hade en omsättning på en miljard kronor 2019. De tre första kvartalen 2020 nästan halverades omsättningen jämfört med samma period 2019, och då var bara sju av nio månader påverkade av pandemin.

– Normalt gör vi all vår vinst det fjärde kvartalet, och i år har vi nästan inte haft någon omsättning alls. Vi har lidit av för små pandemibidrag som kommit för sent, säger Drakenberg som tillträdde som vd i maj förra året. 

Ett 80-tal myndigheter, kommuner, fackföreningar, intresseorganisationer som Svenska Fotbollförbundet, Svenskt Näringsliv, Riksidrottsförbundet och Småföretagarnas riksförbund fick förslaget till pandemilag på remiss per e-post i början på veckan. Promemorian var daterad den 30 december 2020, men många myndigheter fick den inte förrän på tisdagen på grund av helgerna, det vill säga samma dag som remissvaret skulle vara inne hos Socialdepartementet. Regeringen har fattat beslut och idag blev det en proposition som riksdagen röstade igenom och som träder i kraft den 10 januari. 

– Svenska regeringen borde agera som den danska eller den norska, som varit mycket mer tydliga och generösa mot de anställda och mot bolag i underhållningsbranschen. Där har staten ersatt dem som permitterats med full lön och bolagen har sluppit hela lönekostnaden.

– Det svenska permitteringsstödet räckte från den 1 augusti till årsskiftet och innebar att arbetsgivarna ändå fick betala 40 procent av lönen. Staten betalade resten upp till 95 procent av lönen.

Moment Group hade drygt 540 anställda, men har idag inte kvar mer än 130 stycken. Drakenberg förklarar detta med att restriktioner slagit hårt mot koncernens teatrar som lyder under lagen om allmänna sammankomster. Han säger att flera anställda kommer att få lämna i början av 2021.

Är nöjeslivet nödvändigt? Är det inte viktigare att rädda liv? En väninna som bowlade har inte fått tillbaka sitt luktsinne på åtta månader.

Politiker över alla gränser tycker att två av de viktigaste samhällsfunktionerna är idrott och kultur, dessa behövs för att bygga folksjälen.

Vore det en lösning att drabbade verksamheter fick tillbaka pro rata i förhållande till den skatt dessa har betalt in genom åren?  

Vi har betalt in enorma mängder skatt under de 33 år som koncernen funnits, en del är att betrakta som en försäkringspremie mot extraordinära samhällshändelser och då måste denna försäkring lösas ut. I förhållande till detta tycker vi att stöden är för dåliga och kommer för sent.

Du är ju gammal fäktare, du kom åtta i Olympiska spelen 1988 och fyra i Världsmästerskapen 1989, kalkylerar inte du med risker ibland? Borde inte just din verksamhet vara mer riskmedveten?

Den kommersiella kulturbranschen är riskfylld redan från början – det är en lågmarginalbransch, det finns inget samlat i ladorna, inget att ta ifrån. Det beror på att vi konkurrerar med en subventionerad offentlig kultur i Sverige som håller nere biljettpriserna. Det påverkar oss på privata sidan, vi kommer aldrig att kunna uppnå Broadway-siffror på grund av att våra priser hålls nere artificiellt.

 

FAKTA | Restaurangernas branschorganisation Visita  

2020: 181 000 förvärvsarbetande (det vill säga de som hade en inkomst under november på mer än 99 kronor) och företagare i bolag med mer än 5 anställda
20 571 varslade i företag med mer än 5 anställda mellan mars och december
Mer än 60 864 korttidspermitterade i företag med mer än 5 anställda 

FAKTA | Branschorganisationen Svensk scenkonst 

Privat och offentlig verksamhet (teater-, konsert- och dansarrangemang och nycirkus)
2019: 15 000 anställda, inklusive projektanställda
2019: 6 000 årsverkare

De flesta medlemmarna i Svensk Scenkonst är offentliga institutioner och får inte permittera eller varsla. De som drabbats är ofta frilansare.

TEXT: Margaret von Platen

Margaret von Platen

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!