Facebook noscript imageDEBATT: Det saknas en liberal och frihetlig debatt om vaccinpass
Debatt
DEBATT: Det saknas en liberal och frihetlig debatt om vaccinpass
Debattörerna Lena Malmberg och Pia Rundkvist (MED). Foto: MED / Janerik Henriksson/TT
Debattörerna Lena Malmberg och Pia Rundkvist (MED). Foto: MED / Janerik Henriksson/TT

I en replik på Torbjörn Nilssons SvD-artikel ”Covidpassen visar på utrotningshotad art” fortsätter dagens debattörer Lena Malmberg och Pia Rundkvist (MED) diskussionen om vaccinpass och behovet av sakliga offentliga samtal.

Nyligen skrev Torbjörn Nilsson en artikel i Svenska Dagbladet om den frånvarande liberala oppositionen i svensk politik. Han beskriver den som en ”utrotningshotad art”, där covidpasset får vara rekvisitan för hans tes.

Det är definitivt värt att peka på några viktiga poänger som Torbjörn Nilsson gör i artikeln om hur det liberala och frihetliga inslaget saknas alltmer i den svenska politiken och samhällsdebatten.

Parti för parti redogör Nilsson för hur de olika riksdagspartierna valt att förhålla sig inte bara till statens maktutövande över individen i allmänhet, utan vad gäller de så kallade covidpassen i synnerhet. Artikelförfattaren exemplifierar och understryker avsaknaden av en debatt i ämnet. Gott så.

Det är något som vi i Medborgerlig Samling också vill se. Det saknas definitivt ett frihetligt och äkta liberalt inslag i den här debatten. Faktum är att det inte ens funnits en spänstig debatt värd namnet. Istället har den ökända svenska konsensuskulturen mer eller mindre fått samtliga partier att ställa sig i samma led, utan tecken på kritiskt och eget tänkande. I dessa dagar föga förvånande. Det blir liksom enklast så för dem. Minsta motståndets lag är det som gäller.

Nilssons efterlysning av ett liberalt och frihetligt tänkande är viktig men tyvärr gör han samtidigt några kullerbyttor när han klumpar ihop Medborgerlig Samling med helt fel sällskap. MED är ett uttalat liberalkonservativt parti och har drivit de frihetliga och liberala frågorna angående covidpass. Precis det som Nilsson efterfrågar.

Läs även: Saknade vaccinpass – hotade skjuta vakt

Medborgerlig Samling som liberalkonservativt parti är emot covidpassen på frihetliga grunder. Vaccinationsgraden är hög i Sverige och har uppnåtts på frivilliga grunder. Både vaccinerade och ovaccinerade kan bära smitta. Ett faktum inte ens ett covidpass kan förhindra. Det saknas således fog för statliga ingrepp i individens friheter och för hur samhället ska organisera sig utifrån ett covidpass.

Varje myndig människa ansvarar för sin egen hälsa. Så länge sjukvården klarar belastningen ska största möjliga öppenhet och normalitet i samhället eftersträvas. Med tanke på att en stor andel av befolkningen redan har vaccinerat sig, är sannolikheten stor att antalet allvarligt sjuka som är ovaccinerade även framgent kommer att hålla sig på kontrollerbara nivåer. Och skulle det vara så att även vaccinerade i ökande omfattning börjar söka sjukhusvård, framstår inte covidpass som lösningen heller. Av dessa skäl säger Medborgerlig Samling nej till krav på covidpass.

Det är samtidigt mycket viktigt att understryka att Medborgerlig Samling inte är emot vaccinationer. Tvärtom. MED är positiva till att det nu finns vaccin så att samhället kan vara så öppet som det går under en pandemi, genom att begränsa antalet sjukdomsfall. Hög vaccinationsgrad är således eftersträvansvärt, men ska ske på frivilliga grunder.

Det är framför allt den debatt som vi saknar i svensk politik nu, en debatt om att kunna ge uttryck för betänkligheter kring covidpass och samtidigt vara positiv till frivillig vaccinering. Båda aspekter utifrån ett liberalt och frihetligt perspektiv. Debatten i frågan har dessvärre blivit så polariserad att covidpass och vaccination inte sällan blandas ihop som om det handlade om samma sak, vilket i sin tur omöjliggör en balanserad debatt. Den debatt Torbjörn Nilsson efterfrågar och som han själv omöjliggör genom att klumpa ihop Medborgerlig Samling med andra rörelser som ligger långt ifrån MED.

Just bristen på balanserad debatt illustrerades tydligt i veckan som gick, när en riksdagsledamot från Vänsterpartiet meddelade omvärlden på Twitter att hon mottagit ett massmejl som innehöll kritik mot covidpass och att mejlet skickats från en person aktiv i Medborgerlig Samling. Vad riksdagsledamoten i hasten inte tog fasta på var att personen, liksom hon själv, var mottagare av mejlet och inte avsändare.

Så infekterad är frågan nu att en riksdagsledamot inte ens kan se skillnad på avsändare och mottagare i ett mejl. Inte ens när misstaget görs uppenbart för riksdagsledamoten rättar hon sig, utan fortsätter istället att driva sin felaktiga tes vidare om avsändaren till mejlet.

Läs även: Restaurangbranschen föredrar vaccinpass framför trubbiga restriktioner

Av precis den anledningen är det nu extra viktigt att påpeka att de mejlbombningar av riksdagsledamöter, som även Torbjörn Nilsson nämner i sin artikel i SvD, inte har någon koppling till Medborgerlig Samling över huvud taget. Något som Medborgerlig Samling skickat ut ett klargörande om till Svenska Dagbladet.

I dessa tider med snabba informationsflöden, medvetna fultolkningar och omedvetna fel samt uppsåtlig ryktesspridning, är det än viktigare att hålla huvudet kallt och inte köpa allt som står på nätet rakt av, utan att först verifiera uppgifterna.

Detta är inte minst viktigt när tonläget i samhällsdebatten höjs och anklagelser, brunsmetningar och andra intellektuellt ohederliga grepp står som spön i backen. Det är då extra viktigt att hålla en uppriktigt ärlig debattnivå för att inte det offentliga samtalet ska hamna i sandlådan. Igen.

I ett samhälle som vilar på liberal grund flödar olika perspektiv, åsikter och idéer fritt med sakfrågan i fokus i en strävan att göra samhället så bra som möjligt utan onödiga statliga ingrepp och utan inskränkningar i individens friheter.

Läs även: 160 000 protesterade mot franskt vaccinpass

Medborgerlig Samling har ett uttalat syfte att vara just en sådan samhällsdebattör och politisk rörelse som står över smutskastningen och istället ägnar debatten åt att syna politiken. Vi hoppas att fler gör oss sällskap.

Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling
Pia Rundkvist, riksdagskandidat för Medborgerlig Samling

-----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu