Facebook noscript imageDahlman: MP:s huvudlösa optimism om ensamkommande skadar
Carolin Dahlman
Krönikörer
Dahlman: MP:s huvudlösa optimism om ensamkommande skadar
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det vore toppen om alla som invandrat kunde fylla luckor på arbetsmarknaden. Men en mycket stor andel kostar i stället skattebetalarna pengar, i bidrag och subventionerade jobb. Genom att förneka detta trista faktum lär Sverige gå kraftigt minus under lång tid. Öppna ögonen!

KRÖNIKA. I P1 Morgon menade vice statsminister Per Bolund (MP) på torsdagen att det skulle vara till gagn för Sverige om fler ensamkommande får stanna, och ”bidra till det svenska samhället, gå in och ta många av de jobb som vi behöver ha utförda inom välfärd och sjukvård” (19/8).

Åh, vad jag också önskar att de som har kommit till landet kvickt skulle kunna bli undersköterskor, kyltekniker eller kockar. Att de skulle få lön och betala skatt.

Men nu ser det inte riktigt ut så.

Efter ett år med gymnasielagen hade bara 171 av 7 600 klarat kraven att få fast jobb och avklarade studier. Detta enligt siffror från Migrationsverket som redovisades i SVT (23/3).

Redan 2019 menade SKL att få av dem som fick uppehållstillstånd enligt gymnasielagen skulle kunna få ett arbete som uppfyller villkoren. Dessutom menade man att lärare tvingas ta ett orimligt stort ansvar när deras betygssättning och närvarorapportering kan avgöra frågan om uppehållstillstånd. ”Många elever har inte tillräcklig utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska för att klara studierna” (18/10 -19).

Hmmm. Om Bolund vill att de ska bli till gagn för Sverige kommer det att behöva ställas högre krav. Att lärare ser genom fingrarna med språkkunskaper och annat leder knappast till att de unga bidrar till svensk arbetsmarknad.

Tyvärr är det oerhört svårt för många invandrare att komma in där.

I november berättade public service att ”en av tre från flyktingkrisen hade jobb 2019” (9/11). Det lät ju nästan bra. På bara fyra år hade så många fått arbete! Inte fy skam.

MEN skrapade man på ytan såg verkligheten inte så lysande ut. SCB kunde nämligen inte definiera vilken typ av inkomst det handlade om. Om arbetsgivaren hade fått stöd av skattebetalarna för att anställa någon räknades det direkt som löneinkomst.

Dessutom kan man fundera om den som visserligen är förvärvsarbetande, men har en årslön på 96 000 kronor är självförsörjande? Går det att leva på – utan att också få bidrag av andra?

Stiftelsen The Global Village presenterade nyligen läget för svensksomalier och svensksyrier i två rapporter. Det var skrämmande läsning.

Bara cirka 44 procent av svensksyrierna i åldern 20–64 år förvärvsarbetade 2018, vilket kan jämföras med 80 procent av hela befolkningen. Blott drygt en tredjedel var självförsörjande. 44 procent av de syriska kvinnorna och 38,7 av männen var öppet arbetslösa.

48 procent av landets svensksomalier förvärvsarbetade. De öppet arbetslösa plus de i arbetsmarknadspolitiska åtgärder var över 26 procent. Även långtidsarbetslösheten var hög, nästan 9 procent jämfört med under 2 procent i hela befolkningen. Bara 38 procent av 25-64 åringarna var självförsörjande.

Rapporten fann att svensksomalierna hade en stor mängd olika inkomstslag och ersättningar jämfört med svenskarna i allmänhet. Utöver ersättning från förvärvsarbete var det extra många som har inkomster från ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och studiebidrag.

Gruppen har redan i dag låg utbildningsgrad, och tyvärr går det fortsatt dåligt för svensksomalier i skolan. Bara hälften blev behöriga till gymnasiet och på gymnasiet tog bara 42 procent examen efter fyra år.

Det är helt enkelt oerhört svårt för invandrare från Afrika och Asien att få jobb. Sven-Olof Daunfeldt, professor vid Handelns Forskningsinstitut, har räknat ut att det tar uppemot 17 år innan cirka 40 procent av dessa har ett arbete som ger en inkomst på över 20 000 kronor i månaden och kan anses självförsörjande.

Siffror från riksdagens utredningstjänst har visat att det i Sverige finns 675 000 invandrare som i varierande grad är bidragsförsörjda. Vem ska betala deras sjukvård och äldreomsorg? Vem finansierar vägarna de färdas på eller poliserna som skyddar dem?

Ja, mörka moln finns det gott om – och det kommer att bli rejält hageloväder om ingenting görs. För att framtiden ska bli ljusare krävs betydligt högre krav på dem som går arbetslösa. Det måste bli svårare att få stöd. Kontrollerna av studieresultat måste skärpas. Outbildade måste pressas till att studera.

Jag önskar också att de många invandrarna ska bidra och glädja näringslivet genom att ha kompetens som efterfrågas. Det är absolut ingen omöjlighet att många kan börja plugga och bli skattebetalare framöver. De ensamkommande skulle kunna bli en resurs om de tvingas lägga manken till.

Men att, som Per Bolund (MP), låtsas som att hagel egentligen är manna från himlen är grymt. Både mot svenska skattebetalare och alla dem som blir fortsatt fast i utanförskap och bidragsberoende.

Läs även: Dahlman: Miljöpartiet hotar industrin - och därmed jobben, välfärden, miljön…

CAROLIN DAHLMAN
carolin@bulletin.nu
Facebook: Carolin Hanna Dahlman
Twitter: carolindahlman

Carolin Dahlman

Carolin Dahlman är högerliberal krönikör. Hon har studerat fil kand i statskunskap och sociologi samt journalistik för akademiker vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som politisk opinionsjournalist sedan 1997, senast som politisk redaktör för Kristianstadsbladet i sju år. Hon har skrivit böcker och rapporter för Timbro samt krönikor och debattartiklar för ett stort antal medier.