Facebook noscript imageSjölander: Tillit och tvivel är sidor av samma mynt

Prenumeration

Välkommen att prenumerera på Bulletin, för att kunna läsa alla våra artiklar.
Bulldog logotypbild
Jakob Sjölander
Krönikörer
låsaSjölander: Tillit och tvivel är sidor av samma mynt
Det är klart tveksam att vi klarar oss utan vare sig tvivel eller tillit. Foto: MissLunaRose12 (CC BY-SA 4.0)
Det är klart tveksam att vi klarar oss utan vare sig tvivel eller tillit. Foto: MissLunaRose12 (CC BY-SA 4.0)

”Utan tvivel är man inte klok” skaldade en gång Tage Danielsson, men samma sak gäller även tillit: Den som avfärdar alla utsagor är lika vilse som den som godtar samtliga. Både tillit och tvivel är nödvändiga för att orientera sig i världen, skriver Jakob Sjölander.