Facebook noscript imageKalischer Wellander: Tegnell ville beställa en egen munskyddsstudie
Benjamin Kalischer Wellander
Krönikörer
Kalischer Wellander: Tegnell ville beställa en egen munskyddsstudie
Anders Tegnell svarar Benjamin Kalischer Wellander om den föreslagna munskyddsstudien på presskonferens.
Anders Tegnell svarar Benjamin Kalischer Wellander om den föreslagna munskyddsstudien på presskonferens.

För att ”slippa tjat” försökte Anders Tegnell beställa en egen studie om munskydd, uppenbarligen för att bevisa att de inte fyllde någon funktion. Studien som han tackade nej till visar däremot att de spelar stor roll för att minska smittspridning.

Som jag tidigare har kunnat avslöja struntade statsepidemiologen Anders Tegnell i ett forskningsförslag om munskydd. Propån kom från en Yale-professor med inriktning på utvecklingsekonomier. Ansatsen bakom förslaget var att så tidigt som möjligt fastslå den eventuella effekten av en åtgärd som är genomförbar och ekonomiskt hållbar, inte minst i utvecklingsländer.

Läs även: Kalischer Wellander: Tegnell missade forskningsförslag om munskydd - verkar inte ha läst mailet

Nu kan jag avslöja att Tegnell ett halvår senare försökte ta initiativ till en liknande studie, men med syftet att motbevisa att munskydd fungerar, eller som hans pressekreterare skrev i ett mejl ”slippa tjat, vilket vore en arbetsmiljöfrämjande åtgärd”.

Den tjugonde november 2020 skrev Sara Rörbecker, pressekreterare på Folkhälsomyndigheten, till Anders Tegnell och frågar om man inte kunde göra en mindre studie om munskydd. Man kunde till exempel undersöka tre gymnasieskolor där munskydd användes och tre där de inte användes och jämföra resultaten. En sådan studie hade nyligen gjorts i Danmark och i Dagens Medicin hade det stått en artikel om den danska studien med förslag om att man borde göra något liknande i Sverige. Gjorde man det skulle man få egna data, bidra till kunskapsläget och, som sagt, slippa tjatet.

Tegnell nappade på idén. Samma dag skrev han till en känd forskare och frågade om denne ville göra studien. I så fall skulle nog Folkhälsomyndigheten kunna sponsra. Forskaren tackade dock nej på grund av tidsbrist.

Läs även: Ansvar måste utkrävas

Uppgifterna har jag fått fram genom begäran om utlämnande av allmän handling. Tegnell har ofta återkommit till den danska studien, som han menar visar att det inte finns något statistiskt säkerställt underlag som visar att munskydd hjälper.

Utfästelsen om finansiering är anmärkningsvärd. När jag frågade Tegnell varför han inte nappade på initiativet från de amerikanska forskarna var svaret att det inte är myndigheten som ”bestämmer vilka studier (som ska göras)”. Ändå kunde han alltså själv beställa en studie och erbjuda finansiering.

Studien som Tegnell tackade nej till genomfördes i stället i Bangladesh och presenterades nyligen i topptidskriften Science. Det är världens första randomiserade experiment om munskyddsanvändning på samhällsnivå. Den visar att allmän munskyddsanvändning dämpar smittspridning i samhället. Det är också den första studien som bedömer de sammanvägda effekterna av att dels skydda bäraren, dels skydda andra från att smittas av bäraren. Som tidigare påpekats har denna studie kommit att kallas den viktigaste forskningen under pandemin vid sidan av vaccinforskningen.

Den kunde ha gjorts i Sverige och bidragit till att förhindra dödsfall här och i andra länder.

Benjamin Kalischer Wellander