Facebook noscript imageHackades verkligen Svenska Institutets twitterkonto?
Fokus
Hackades verkligen Svenska Institutets twitterkonto?
Skrämdump av tweeten som Svenska Institutet retweetade.
Skrämdump av tweeten som Svenska Institutet retweetade.

Den 14 september retweetade Svenska Institutet ett inlägg där en person kallar svenskar dumma i huvudet och högerpartierna för putinister. Dagen efter hävdar SI att kontot blev hackat. Men var det verkligen så? Bulletin har grävt djupare i den underliga historien.

Svenska Institutet är en statlig, skattefinansierad myndighet som har i uppdrag att främja bilden av Sverige utomlands. Den ska vara politiskt oberoende och opartisk.

Den 14 september retweetade Svenska Institutets twitterkonto @Sweden ett inlägg av en person som uttalar sig om höstens valresultat. Personen i fråga hade skrivit ”Det verkar som att inte ens svenskar är immuna mot dumhet. Låt oss nu se hur nära Sverige kommer att spela Putin i händerna. Gå inte för långt bort, Magdalena Andersson. Sverige kan behöva dig förr än de anar”. Detta retweetade således Svenska Institutets twitterkonto.

SI var snabba med att nästa dag gå ut med en förklaring efter att klagomål började ramla in: ”Vi kan konstatera att kontot blivit hackat. Vi har nu bytt alla lösenord och står i kontakt med twitter för att ta reda på vem som ligger bakom. Vi kommer givetvis även att polisanmäla detta. Vi beklagar det inträffade och ser mycket allvarligt på intrånget.”

Detta möttes av skeptiska kommentarer som “Bullshit”, “Bra försök” och sarkastiska kommentarer som “En mycket trovärdig förklaring” och “Jo säkert”. SI följde tweeten med en förklaring att man anmält detta till både polisen och MSB.

Inget polisiärt ärende

Bulletin har varit i kontakt med polisen sedan september för att följa hur förundersökningen utvecklats. Polisen beslöt i november att lägga ner ärendet. Dels handlar det om att polisen har andra brådskande ärenden, dels att Twitter inte lämnar information till polisen om ett konto de inte har fullmakt över. Därför har polisen bett Svenska Institutet att själv föra ärendet vidare, då endast det kan få ut den information som behövs av Twitter, bland annat IP-adresser och på så vis ta reda på vem som hackade kontot.

Bulletin har varit i kontakt med Svenska Institutet angående vilka åtgärder som vidtagits efter att polisen lagt ner undersökningen eftersom SI självt måste kontakta Twitter. Pressansvarig på Svenska Institutet svarade att man sedan upptäckten av retweeten sett över och infört nya säkerhetsrutiner, varit i kontakt med Twitter för att få tillgång till data och polisanmält händelsen samt incidentrapporterat till MSB.

Nu hävdar SI att det inte fått ut data från Twitter. Det inväntar fortfarande svar från mediejätten och hoppas att polisen via fullmakt kan begära ut uppgifterna från Twitter och slutföra utredningen, något som inte går ihop med att polisen lagt ner ärandet och sagt att det bara är SI som kan få ut den nödvändiga informationen av Twitter.

Frågan som inställer sig är givetvis om Svenska Institutet verkligen utsattes för en hackning vars enda resultat var en retweet av tveksamt slag. Använde en ansvarig för sociala medier på SI av misstag institutets konto i stället för sitt eget? Men om så är fallet måste ju slutsatsen vara att de nu en längre tid ljugit om hackningen och då alldeles i onödan blandat in polisen för att utreda ärendet.

Om detta kan man bara spekulera. Men man kan nog konstatera att Svenska Institutet helst sett att hela historien glömdes bort. Det är just därför Bulletin fortsatt att ställa frågor till både polisen och Svenska Institutet.

Gabriella Mait

Statsvetare med inriktning på krishantering och säkerhet. Insatt i Mellanösternpolitik och svensk samt spansk utrikespolitik. Tips mottages via gabriella@bulletin.nu.