Facebook noscript imagePalestinska myndigheten betalar terroristernas lön
Per Gudmundson
Ledare
Palestinska myndigheten betalar terroristernas lön
Foto: Mohammed Zaatari, AP/TT.
Foto: Mohammed Zaatari, AP/TT.

Palestinska myndigheten betalade förra året ut mer än 1,25 miljarder kronor till terrorister och deras familjer. Samtidigt uppgick Sveriges totala Palestinabistånd till 411 miljoner kronor.

Palestinska terrorister och deras familjer fick förra året mer än 1,25 miljarder kronor i betalning från Palestinska myndigheten. För att försvåra insyn gick utbetalningarna via PLO, Palestinska befrielseorganisationen. Det avslöjar Palestinian Media Watch, en israelisk civilsamhällesorganisation som granskar palestinsk propaganda. 

Palestinska myndigheten betalar lön och efterlevandepension till dem som betraktas som kämpar eller martyrer för den palestinska saken. Storleken på utbetalningarna regleras i palestinsk lag och står i proportion till den uppoffring man anser har gjorts. Ju längre fängelsestraff, desto större månatlig utbetalning.

Palestinier som döms till fängelse i upp till tre år, för terroristbrott i Israel, ersätts med vad man kan betrakta som minimilönen för terrorister, motsvarande ungefär 3 500 kronor i månaden. Ett straff mellan tre och fem år ger i stället 5 000 kronor i månaden. Straff mellan fem och tio år resulterar i 10 000 kronor per månad. Däröver stiger tariffen med femårsintervall. Den som ådrar sig ett trettioårigt fängelsestraff eller mer når högsta ersättningsnivån: drygt 30 000 kronor i månaden.

Till familjer med så kallade martyrer, det vill säga palestinier som dött i någon form av strid, utgår ett engångsbelopp om ungefär 15 000 kronor. Därefter utbetalas månatligen en efterlevandepension på 3 500 kronor plus 1 000 kronor per hustru och 500 kronor per barn.

Incitamentsstrukturen är given. En genomsnittlig tjänsteman i Palestinska myndigheten tjänar omkring 7 000 kronor i månaden. Ett fängelsestraff för terroristbrott i Israel kan vara betydligt mer lönsamt.

Alla som får betalning är inte terrorister. I de israeliska fängelserna finns också palestinier som begått andra sorters ersättningsberättigande handlingar, exempelvis spioneri. Men löneutbetalningarna till terrorister är avsevärda.

Ta till exempel Abbas al-Sayed, som planlade massakern på Park hotel i israeliska kuststaden Netanya 2002. Trettio människor mördades, bland annat svenska Perla Hermele. Hamas-terroristen Abbas al-Sayed dömdes 2006 till ett flerfaldigt livstidsstraff, vilket renderar 30 000 kronor i månatlig utbetalning. Under de femton år som gått har han med andra ord fått närmare 5,4 miljoner kronor som belöning av Palestinska myndigheten, givet att myndigheten skött sina åtaganden.

De årliga utbetalningarna utgjorde förra året motsvarande 3,25 procent av Palestinska myndighetens budget, enligt Palestinian Media Watch. Efter återkommande internationell uppmärksamhet har myndigheten dock försökt dölja terroristlönerna. Under 2020 slussades därför medel genom Palestinska befrielseorganisationen, PLO, som fungerar som en officiell paraplyorganisation för de palestinska nationalistiska rörelserna.

Den palestinska statsbudgeten består till 13 procent av biståndspengar (OECD 2018). Sverige tillhör de största givarna. Under 2020 uppgick det totala svenska biståndet i Palestina till 411 miljoner kronor. Det svenska biståndet går huvudsakligen genom multilaterala biståndsorgan, exempelvis via EU eller FN, och riktas till stor del till civilsamhället. En avsevärd del av det svenska biståndet går dock till Palestinska myndigheten. Till exempel går det genom EU direktstöd till Palestinska myndighetens löne- och pensionsutbetalningar. Biståndspengarna går rakt till löner och pensioner för skol- och sjukvårdspersonal. Men därmed frigörs medel för utbetalningar till terrorister.

Det är naturligtvis förkastligt. Svensk biståndspolitik gör oss medskyldiga till statssanktionerad terrorism. Sverige borde upphöra med bistånd till Palestinska myndigheten.

Per Gudmundson

Tidigare medarbetare på ledarsidan. Utbildad vid journalisthögskolan i Stockholm. Bakgrund som journalist vid SVT, SR och kommersiell tv, 13 år som ledarskribent i SvD. Tills nyligen presschef i KD.