Facebook noscript imageSkärpta straff för terrorbrott föreslås
Nyheter
Skärpta straff för terrorbrott föreslås
Foto: Marko Säävälä/TT
Foto: Marko Säävälä/TT

Utlänningar som anses utgöra ett säkerhetshot ska lättare kunna sättas i förvar och övervakas. Straffen för olika terrorbrott ska skärpas.

Det är innebörden i två lagrådsremisser som regeringen nu är klar med.

Den ena lagrådsremissen innebär att nuvarande lag om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag – lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Regeringen är också klar med en lagrådsremiss om en ny terrorbrottslagstiftning som bland annat syftar till att vara mer överskådlig och tydlig jämfört med dagens olika lagar på området.

– Vi har sedan gammalt haft en terroristlagstiftningen som varit uppdelat i olika delar. Så det finns skäl att modernisera den, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

– Men vi gör också substantiella förändringar. De allra flesta straffen skärps.

Det handlar till exempel om rekrytering och uppmaning till terrorism, och om samröre med terrorism.

Läs även: ADHD och gängkriminalitet hänger ihop

TT Nyheter