Facebook noscript imageMigrationsverkets interna rapport: Många uppehållstillstånd beviljas felaktigt

Prenumeration

Välkommen att prenumerera på Bulletin, för att kunna läsa alla våra artiklar.
Bulldog logotypbild
Fokus
låsaMigrationsverkets interna rapport: Många uppehållstillstånd beviljas felaktigt
Stora brister framkommer i en tidigare ouppmärksammad intern rapport. Många av de beviljade uppehållstillstånden bygger på felaktigt beslutsunderlag.
Stora brister framkommer i en tidigare ouppmärksammad intern rapport. Många av de beviljade uppehållstillstånden bygger på felaktigt beslutsunderlag.

En tidigare ouppmärksammad intern kvalitetsrapport visar på mycket stora brister i beslutsgången i de beviljade uppehållstillstånden i framför allt anknytningsärenden, men även tillstånd för studier och arbetstillstånd. Åtta procent av de beviljade ärendena har felaktig utgång och ytterligare åtta procent har inte tillräcklig data för att bedöma huruvida det var ett korrekt beslut.