Facebook noscript imageModeraterna: Slopa bidrag till etniska föreningar
Politik
Moderaterna: Slopa bidrag till etniska föreningar
Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery/TT.

I dag lägger Moderaterna fram ett förslag om att sluta ge offentliga medel till etniskt definierade föreningar. Istället vill man prioritera organisationer som främjar integration.

Moderaterna vill avskaffa bidraget till etniska föreningar och ersätta det med bidrag till föreningar som arbetar för ökad integration. Förslaget är ett av dem som kommit ur den integrationskommission som partiet tillsatte för två år sedan.

– I arbetet med kommissionen har det blivit uppenbart för oss att de etniska bidrag som staten betalar ut, och som till och med är reglerade i en helt egen förordning, bör tas bort, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson till Bulletin.

I den nu gällande förordningen står det bland annat att ”Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället”.

Dessa bidrag kan ges till organisationer som ”till övervägande del har medlemmar med utländsk bakgrund” och har en rikstäckande organisation samt minst 1 000 betalande medlemmar.

Det är en felanvändning av skattebetalarnas pengar

Moderaterna vill nu avskaffa dessa bidrag som ett led i att stärka integrationen. Elisabeth Svantesson hoppas att det här förslaget och flera av de andra som kommit ur integrationskommissionen är något som andra partier kan ställa sig bakom.

– Förordningen är ett feltänk från början för det gynnar knappast integrationen utan tvärtom förstärker segregationen och det är ingenting som skattebetalarna ska vara med och finansiera. Att landsmän eller personer med samma etnicitet vill organisera sig eller umgås på olika sätt är inget konstigt, tvärtom, men det är ingenting som skattebetalarna ska finansiera, det måste man betala själv.

Bidrar inte till integrationen

Elisabeth Svantesson menar att etniska föreningar förvisso kan fylla en viktig roll för nyanlända men att de inte bidrar till integrationen. Hon säger att det finns gott om exempel på föreningar som främjar integrationen i samhället, inte minst idrottsföreningar där barn från olika bakgrunder kan förenas i sporten.

– Möjligheten till integration blir mycket större om man istället prioriterar stöd till civilsamhällets delar som till exempel handlar om idrott eller kulturutövning, när det är ett annat intresse som står i fokus än att man har samma etniska bakgrund. Ska man komma in det svenska samhället så är det andra typer av insatser som staten ska vara med och finansiera.

Hon förtydligar att Moderaterna inte har något emot att etniska föreningar existerar men menar att de måste finansieras på annat sätt, till exempel genom medlemsavgifter. Eftersom föreningar måste ha fler än 1 000 medlemmar för att kunna få bidraget så borde en sådan lösning gå att få till, menar Svantesson.

TEXT: Saga Elgenstierna

Nyhetsredaktionen

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!