Facebook noscript imageVåldtog kvinna i nära 17 timmar – får tre gånger större skadestånd än sina offer: 840 000 kronor
Nyheter
Våldtog kvinna i nära 17 timmar – får tre gånger större skadestånd än sina offer: 840 000 kronor
Damir Al-Ali får 840 000 kronor av staten i skadestånd efter beslut av Justitiekanslern. Foto: Polisen/Anders Wiklund/TT
Damir Al-Ali får 840 000 kronor av staten i skadestånd efter beslut av Justitiekanslern. Foto: Polisen/Anders Wiklund/TT

Syriern Damir Al-Ali kidnappade tillsammans med sin bror en kvinna och våldtog, förnedrade och misshandlade henne i nästan 17 timmar. Några veckor dessförinnan våldtog han ytterligare en kvinna under brutala former. Nu får Al-Ali 840 000 kronor i skadestånd av staten för att han suttit fängslad – mer än tre gånger så mycket som sina offer.

I april 2017 kidnappade Damir Al-Ali och hans bror Mohammad Al-Ali en kvinna och höll henne fången i nära sjutton timmar i en källare i Malmö. Där våldtogs hon upprepade gånger, förnedrades och misshandlades. Bröderna bjöd också in andra personer att förgripa sig på kvinnan.

Några veckor dessförinnan, i mars 2017, bröt sig Damir Al-Ali tillsammans med medbrottslingen Adam Hamlaoui in och våldtog en annan kvinna under brutala former.

Malmö tingsrätt skriver:

Våldet har bestått i att Adam Hamlaoui och Ali Al-Ali (Damir Al-Alis tidigare namn, red:s anm.) tidigare utdelat flera knytnävslag som träffat målsägandens överkropp och upprepade gånger tagit strypgrepp om målsägandens hals. För att få målsäganden att sära på benen har Adam Hamlaoui utdelat slag mot målsägandens mage och Ali Al-Ali dragit henne i fötterna. I samband med att Ali Al-Ali vid ett av tillfällena då han greppat målsägandens hals har han samtidigt dragit i målsägandens hår för att få henne att vara stilla. Adam Hamlaoui och Ali Al-Ali har utdelat flera sparkar som träffat målsägandens kropp och huvud.

Hoten har bestått i att både Adam Hamlaoui och Ali Al-Ali gjort uttalanden med innebörden att de skulle döda målsäganden om hon inte var tyst och att de skulle skjuta henne om hon inte betalade dem pengar. Hotet har förstärkts genom att Adam Hamlaoui sagt att han hade en pistol.

Adam Hamlaoui dömdes till fängelse i fem år för grov våldtäkt. Med den svenska tvåtredjedelsfrigivningen blev han frigiven efter drygt tre år.

Damir Al-Ali dömdes i både tingsrätt och hovrätt för grov våldtäkt. I hovrätten skärptes straffet men med den svenska ungdomsrabatten stannade det på fyra år och sex månader.

Damir Al-Ali får nu 840 000 kronor i skadestånd från staten. Det är drygt tre gånger mer än vad hans offer fick – 275 000 kronor respektive 225 000 kronor.

Skälet till skadeståndet – som beslutats av Justitiekanslern – är att Damir Al-Ali fått sin ålder nedskriven och bedöms ha varit 16 år vid tillfället för våldtäkterna. Därför bedöms det sannolikt att han istället för fängelse skulle ha dömts till sluten ungdomsvård.

Initialt gjorde både tingsrätt och hovrätt bedömningen att Al-Ali var över 18 när han våldtog kvinnorna. Bland annat hänvisade man till en rättsmedicinsk undersökning.

Men Högsta domstolen gjorde en annan bedömning sedan det inkommit bland annat ett födelsebevis som Nationellt forensiskt centrum, NFC, bedömt som ”i viss grad äkta” och som pekar på att Al-Ali var 16 år.

Med Högsta domstolens beslut i ryggen fattade hovrätten ett nytt beslut som innebär att Al-Alis ålder sattes till 16 år.

Att Damir Al-Ali själv till två olika personer skickat meddelanden där han uppgett han var 19 år kort före våldtäkterna är inget som hovrätten fäster större vikt vid.

Damir Al-Ali våldtäktsman som får 840 000 kronor
Foto på Damir Al-Ali under våren 2017, när han våldtog sina offer. I efterhand har myndigheterna kommit fram till att Al-Ali är 16 år vid tillfället. Foto: Polisen

Hovrätten skriver:

Det har inte har presenterats någon utredning som på ett konkret sätt talar för att de nu aktuella handlingarna skulle vara felaktiga i betydelsen att de är förfalskade eller innehåller felaktiga uppgifter. Det förhållandet att Damir Al-Ali i två olika konversationer på Facebook Messenger har uppgett att han skulle fylla 19 år i februari 2017 har i sammanhanget begränsat värde och påverkar inte bedömningen.

Justitiekanslern skriver i sitt beslut att ”en skälig ersättning för den överskjutande tiden kan bestämmas till 840 000 kr. Vid bestämmandet av beloppet har beaktats
att frihetsberövandet och domen avsett särskilt allvarlig brottslighet.”

Både Damir Al-Ali och hans bror Mohammed Al-Ali ansökte om asyl i Sverige 2014 och fick permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Uvisningsbeslutet för Damir Al-Ali ligger fast men har inte verkställts.

Pelle Zackrisson