Facebook noscript imageSöderhamn avslår 114 planerade vindkraftverk – efter tvärvändning från S och C
Ekonomi
Söderhamn avslår 114 planerade vindkraftverk – efter tvärvändning från S och C
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Söderhamns kommunfullmäktige avslog två ansökningar om vindkraftsetableringar ute till havs. Socialdemokraterna och Centern tvärvände i frågan och röstade för användandet av det kommunala vetot.

De två ansökningar som lämnats in av WPD offshore och Svea vind offshore stoppades igår av Söderhamns kommunfullmäktige. Ledamöterna använde sig av det kommunala vetot för att blockera de 114 havsbaserade vindkraftverken som planerades.

Detta skedde sedan Socialdemokraterna och Centern – kommunens två största partier med 14 respektive 11 mandat – båda tvärvänt i frågan efter dialog med berörda invånare. Sverigedemokraterna och Moderaterna med 8 respektive 7 mandat har tidigare motsatt sig projekten.

”Sverigedemokraterna har alltid varit negativa till kustnära vindkraft. Att placera längre ut är mycket bättre. Gällande Gretas klackar tycker vi också är för nära. Det ligger nästan i folks bakgård”, skriver Daniel Persson (SD) i ett inlägg på Sverigedemokraterna Söderhamns Facebooksida.

WPD offshores ansökan gällde 52 vindkraftverk drygt en mil från fastlandet vid Storgrundet. Svea vind offshores ansökan avsåg 62 vindkraftverk drygt 2,5 mil utanför kusten vid Gretas klackar.

De bägge avslagna projektens totala kapacitet ligger på runt 5,5 terrawattimmar. En genomsnittligt svensk kärnreaktor alstrar årligen 7,8 terrawattimmar el.

”Nog kände SD vindpustarna i ryggen; medborgarmöten, kommunala enkäter, C-avhopp och en stormig insändardebatt bekräftade motståndet. Moderaterna, som inte direkt gjort sig kända för att vara vindkraftskramare, hängde på”, enligt ett annat inlägg på Sverigedemokraterna Söderhamn Facebooksida.

Läs även: Regeringens plan: Stora vindkraftsparker till havs ska lösa elbristen i södra Sverige

Folkomröstning om vindkraft på gång i Söderhamn

Kommunfullmäktige röstade också enhälligt för att väcka ett ärende om folkinitiativ för folkomröstning om vindkraft på Storgrundet, skriver kommunen på sin hemsida. Drygt 3 700 namnunderskrifter lämnades in, rapporterar Hela Hälsingland.

Det krävs minst tio procent av de röstberättigade kommunmedborgarna för att räknas som ett folkinitiativ för folkomröstning. Kommunen hade 2019, när det senaste valet hölls [till EU-parlamentet], lite över 19 000 röstberättigade, enligt Valmyndigheten.

Efter beredning tas ärendet åter upp i kommunfullmäktige. Folkomröstningen kommer att ske vid de allmänna valen i september, enligt Centerpartiet i Söderhamn.

Folkomröstningen ska inte specifikt handla om WPD offshores ansökan, utan mer generellt om vindkraft på Storgrundet.

Läs även: Omstridd vindkraftspark halveras

Dorothée Enskog