Facebook noscript imageAnalys: Elpriserna 30–45 procent lägre i södra Sverige om kärnkraft inte hade lagts ner
Ekonomi
Analys: Elpriserna 30–45 procent lägre i södra Sverige om kärnkraft inte hade lagts ner
Elräkningen hade kunnat vara uppemot 45 procent lägre om södra Sverige producerade mer el. Foto: 	Henrik Montgomery / TT
Elräkningen hade kunnat vara uppemot 45 procent lägre om södra Sverige producerade mer el. Foto: Henrik Montgomery / TT

Elpriserna i södra Sverige hade kunnat vara så mycket som 45 procent lägre om Ringhals 1 och 2 varit i drift under hösten, enligt forskningsföretaget Energiforsk. Hade de två reaktorerna ersatts med havsbaserad vindkraft skulle det ha kunnat ge samma genomsnittspris – men med större variationer inom perioden.

”En ökad kapacitet att producera el i södra Sverige skulle sannolikt ha sänkt [el]priserna betydligt under hösten 2021” enligt en analys från Energiforsk, ett företag som bedriver forskning och ägs av bland andra Svenska kraftnät.

Elpriserna i södra och mellersta Sverige – elprisområden SE3 och SE4 – hade hypotetiskt kunnat vara 30–45 procent lägre mellan september och november 2021 om kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 fortfarande varit i drift, skriver Energiforsk.

De två kärnreaktorerna söder om Göteborg stängdes av i förtid 2019 respektive 2020. Deras tekniska livslängd bedömdes sträcka sig till 2025 och 2026, enligt Ringhals vd Björn Linde.

Med en extra kapacitet på 3,5 gigawattimmar havsbaserad vindkraft i södra Sverige hade elpriserna under samma period kunnat vara 35–50 procent lägre än de som observerades i SE3 och SE4, men med större prisvariationer, tillägger Energiforsk.

Den massiva utbyggnaden av havsbaserad vindkraft som regeringen aviserat går dock inte som smort – i synnerhet inte i södra och mellersta Sverige där elen behövs.

Vindkraftsbranschen klagar på att den nuvarande tillståndsprocessen hämmar den fortsatta utbyggnaden. Mellan 2014 och 2019 avslogs nästan hälften av alla vindkraftverk på grund av det kommunala vetot, artskyddskäl och att Försvarets intressen krockar med projekten.

”Tillväxttakten [i vindkraftsetableringar] kommer troligen att avta på grund av brist på tillstånd, särskilt i sydligaste anbudsområdet, SE4”, varnar Svensk vindenergi i sin kortsiktiga prognos.

I veckan avslog Söderhamns kommun till exempel två havsbaserade vindkraftsparker och meddelade att en folkomröstning kommer att hållas i detta ärende under hösten.

Läs även: Söderhamn avslår 114 planerade vindkraftverk – efter tvärvändning från S och C

Södra Sverige behöver akut extra elproduktionskapacitet i GW-nivå

Elpriserna i södra och mellersta Sverige steg med drygt 200 procent under 2021, enligt elbörsen Nord Pool:s data.

”Tillförandet av ny elproduktionskapacitet i stor skala [gigawattnivå] i södra Sverige skulle sänka konsumentpriserna avsevärt, åtminstone på kort sikt. Detta gäller både för kärnkraft och vindkraft, och sannolikt även för biomassaproduktion, även om detta inte analyserats i den här studien”, skriver Energiforsk.

Företaget vill se följande åtgärder:

  • en påskyndad och proaktiv utbyggnad av ny elproduktionskapacitet i södra Sverige,
  • en stärkt inhemsk elnätskapacitet, samt att de internationella förbindelserna görs mer robusta,
  • politiska åtgärder som tar hänsyn till berättigade farhågor om kortsiktiga ekonomiska konsekvenser av de tillfälligtvis höga elpriserna,
  • incitament för investeringar och andra åtgärder som förbättrar flexibiliteten och energieffektiviteten.

Läs även: Elpriset steg över 500 procent för villor med direktvärme i elprisområde 3

Dorothée Enskog