Facebook noscript imageDahlman: Media måste sluta överdriva klimathotet
Carolin Dahlman
Krönikörer
Dahlman: Media måste sluta överdriva klimathotet
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

Rapportering kring miljöfrågan är alltför ofta alarmistisk och pessimistiskt vinklad. Men det finns risker med att reportrar väljer fakta i linje med Greta Thunbergs panik.

KRÖNIKA. ”Media skapar en atmosfär av förestående undergång”, sa professorn i meteorologi, Lennart Bengtsson, i en intervju i Kvartal. Detta apropå att det spridits skräckbilder av tänkbara framtida havsnivåhöjningar, trots att sådana inte är ett jättehot i Sverige, samt att översvämningar är helt normala.

Han fortsatte: ”Det ligger i medias natur att larma. Det ligger en attraktion i detta. Och en enkel förklaring är alltid uppskattad” (28/9).

Korrekt. Vi journalister vill ofta påvisa det avvikande. Gärna det farliga, som människor bör se upp med. En annan drivkraft för alarmismen är sannolikt klimataktivisten Greta Thunberg, som ju är så arg att hon kokar när hon spänner ögonen i oss och säger ”How dare you?”

Samtidigt misstänkliggörs de som har en avvikande åsikt. Om man invänder mot det rådande ses man som Trump. Högerextrem. Eller bara dum… Åsiktskorridoren är snäv. På Chalmers tekniska högskola finns till och med ett forskningscenter om klimatförnekelse.

Tyvärr tycks etablerade medier – kanske på grund av allt detta – totalt tappa huvudet i den här frågan, och frångå god publicistisk sed.

I ett inslag på nyheterna i SVT beskrevs exempelvis den franska vinskörden vara hotad på grund av extremväder, orsakad av klimatförändringar. Ingen källa till att extrema väderår blir vanligare angavs. Om detta rapporterade Näringslivets medieinstitut, NMI, som frågade meteorogen Lennart Bengtsson om saken. Han sa: “Det finns inga observationer på att så kallat extremväder skulle ha ökat. Eller att de oväder som drabbar oss under den kalla årstiden blivit värre än tidigare, kanske snarare tvärtom. Vädret är ganska våldsamt och det har alltid varit så” (23/9).

Men han intervjuades inte av SVT.

NMI presenterade i september en granskning av 40 artiklar om skogsindustrin i Dagens Nyheter, som i samma anda fann att skogsindustrins kritiker – Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen – aldrig ifrågasattes.

DN valde att ensidigt presentera forskning som visade det negativa med skogsbruk, men berättade inte att både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömer att aktivt skogsbruk är bäst för klimatet. Man lyfte att svenskt skogsbruk hotar biologisk mångfald, trots att forskarna inte är eniga kring detta. Och i flera artiklar lyftes att den gamla skogen var hotad, men DN nämnde inte att mängden gammal skog faktiskt ökat sedan 90-talet.

I vintras granskade NMI även SVT:s olika nyheter om skogsbruk och fann att de i huvudsak var negativa (17/3). Inget inslag lyfte fram att skogens klimatnytta faktiskt maximeras när den brukas.

Också Sveriges Televisions dokumentär ”När skogen tystnar”, som sänts nu i höst, ansågs av många vara partisk. ”Medierna” i Sveriges Radio kritiserade den för att bara ge den ena sidans argument om bevarande av skogen. Man såg det också som problematiskt att dokumentären gjorts i samverkan med WWF, det vill säga en av miljörörelsens starkaste lobbygrupper (12/9).

Före detta DN-journalisten Andes Bolling intervjuade för en krönika en chef för belgiska CRED, som samlar ihop data om naturkatastrofer. Hon berättade att många blev sura när hennes institut inte kunde leverera ett ökande antal väderextremer. ”Anders, nobody wants good news” (22/9).

Nej, ingen vill ha goda nyheter. Så ser medieklimatet ut. Räddast vinner.

Problemet blir att skrämseljournalistik driver politiker till både ineffektiva och rättighetskränkande åtgärder. Exempelvis varnade 21 forskare för att en panikartad inställning till klimatrisker drivit fram ett förslag från EU-kommissionen om långtgående förändringar för aktiebolag, i syfte att styra kapitalflöden till hållbara investeringar.

Och häromdagen presenterade regeringen förslag om att våra pensionspengar ska förvaltas med hållbarhetskrav, och inte enbart tänka på avkastning för pensionärerna. Detta eftersom vi, enligt finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) ”befinner oss i en akut klimat- och miljökris” (13/10).

Sannolikt har hon tittat på public service-TV.

CAROLIN DAHLMAN
carolin@bulletin.nu
Facebook: Carolin Hanna Dahlman
Twitter: carolindahlman

Carolin Dahlman

Carolin Dahlman är högerliberal krönikör. Hon har studerat fil kand i statskunskap och sociologi samt journalistik för akademiker vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som politisk opinionsjournalist sedan 1997, senast som politisk redaktör för Kristianstadsbladet i sju år. Hon har skrivit böcker och rapporter för Timbro samt krönikor och debattartiklar för ett stort antal medier.