Facebook noscript imageNorell: Fred mellan Israel och Irak?
Magnus Norell
Krönikörer
Norell: Fred mellan Israel och Irak?
En hängglidare över staden Irbil, i KRG. Foto: Gustav Mårtensson / Hadi Mizban/AP Photo/TT
En hängglidare över staden Irbil, i KRG. Foto: Gustav Mårtensson / Hadi Mizban/AP Photo/TT

En konferens i september i den i kurdiskstyrda delen av Irak skapade ilskna reaktioner, och efteråt är frågetecknen många. Men att konferensen alls hölls inger ett visst hopp, skriver Magnus Norell.

Fredagen den 24 september 2021 hölls en väldigt speciell konferens i den kurdiska staden Irbil i norra Irak. Irbil är också säte för det kurdiska självstyret Kurdish Regional Government (KRG), ett självstyre som åtnjuter hög grad av självständighet gentemot centralregeringen i Bagdad.

Något som möjligen kan förklara konferensorganisatörernas val av plats. Konferensen var nämligen en sammankomst med över 300 deltagare från hela Irak där det öppet proklamerades för att Irak borde upprätta normala förbindelser med Israel, som Irak formellt ligger i krig med. Lagar i Irak stipulerar stränga straff för individer som har kontakt med israeler och att propagera för normalisering med Israel kan innebära livstid i fängelse.

Konferensen organiserades av amerikanen Joseph Braude (som har judiskt-irakiskt påbrå) och hans organisation Center for Peace Communication, en organisation som i flera år arbetat för normalisering mellan Israel och arabländer.

Läs även: Norell: Antisemitism som vapen i Mellanösternkonflikten

Detta eldfängda ämne ledde också omedelbart till våldsamma protester i Irak med krav på att deltagarna skulle fängslas eller mördas. I det läge Irak befinner sig i, med en synnerligen bristfällig juridisk struktur, torde det vara det senare hotet som är mest akut. Ledaren för en av de större politiska grupperingar som huserar i landet (och som stöds av Iran), Muqtada al-Sadr (som också leder en milis med det osannolika namnet Peace Brigade Militia) var till exempel snabbt ute och hotade deltagarna. En annan milisgrupp med stöd av Iran, och som flera gånger attackerat Kurdistan, med det mer passande namnet Guardians of the Blood Brigade, sällade sig även de till kören av fördömanden och klargjorde i ett uttalande att deltagarna var legitima mål.

En konsekvens av det massiva motståndet mot konferensen och deltagarna blev också att några av dessa i efterhand tagit avstånd från sin medverkan och påstått att de blivit lurade till att medverka. Något som knappast är trovärdigt med tanke på att flera av dem, i filmklipp från konferensen, kan ses läsa upp uttalanden och manifestationer om normalisering med Israel och vikten av fred med landet.

Läs även: Ärkebiskopen till regeringen: Israel-Palestinakonflikten underblåser hat mot både judar och muslimer

Även den kurdiska regeringen sade sig vara ovetande om konferensens innehåll i förväg, vilket även det får betecknas som synnerligen osannolikt.

Så vad ska man tro om hela detta spektakel? Braudes organisation har, som sagt, under lång tid propagerat och arbetat för normalisering och fred för att lösa konflikter, så där finns inga oklarheter. Att konferensen gick av stapeln i Irbil är heller inte så konstigt. Ända sedan Saddam Husseins tid har det funnits förbindelser mellan kurderna och Israel. Jag har själv rest till Irbil med israeliska stämplar i mitt pass, och efter etableringen av KRG har dessa förbindelser varit mer eller mindre öppna hemligheter.

Att konferensen alls ägde rum i Irak är intressant, men tyder på att de idéer som funnits, och stärkts, under flera år i det arabiska Mellanöstern om behovet och nyttan av att normalisera förbindelserna med Israel, numera är en integrerad del av den politiska diskursen. Det våldsamma och upphetsade talet från Iranstödda grupper i Irak handlar mer om en insikt om att de förlorar mark till mer pragmatiska krafter och mindre om en utbredd motvilja att skapa fred med Israel.

En första signal om denna konferens möjligen kan vara början på något nytt lär komma med det nyligen avklarade parlamentsvalet i Irak. Ett val som framflyttats som ett resultat av de protester som bröt ut på hösten 2019, och som möttes med brutalt våld av den Shiadominerade regeringen. De första rapporterna talar om ett mycket lågt valdeltagande med skepsis, för att inte säga cynism, hos en stor del av väljarna som inte ser valet som en reell möjlighet till förändringar med mindre korruption och minskat beroende av Iran. Trots detta kan ändå valet bli en faktor som på sikt kan lösa upp idag tämligen fastlåsta positioner vad gäller Iraks regionala intressen.

Läs även: Sundeen: Det hatade Israel 2.0

Inget av detta innebär dock att fred ligger runt hörnet. De krafter som styr Irak i dag är i hög grad beroende av Iran och dominerar både det politiska och militära rummet. Men att en sådan konferens som denna alls kunde äga rum, och platsen där det hände, säger något som de förändringar i Mellanöstern som redan har inträffat. De så kallade Abraham Accords (där Bahrain, Förenade Arabemiraten, Marocko och Sudan upprättat diplomatiska förbindelser med Israel) är en tydlig manifestation av dessa förändringar i regionen. Och i detta ligger i alla fall ett embryo till ett fredligare Mellanöstern.

Magnus Norell
Adjunct scholar vid The Washington Institute och Senior policy advisor vid European Foundation for Democracy (EFD) i Bryssel.

Magnus Norell

Adjunct scholar vid The Washington Institute och Senior policy advisor vid European Foundation for Democracy (EFD) i Bryssel.