Facebook noscript imageUppsalaprofessor: ”Ryssland kommer att bli som Nordkorea”
Fokus
Uppsalaprofessor: ”Ryssland kommer att bli som Nordkorea”
Ryska presidenten Vladimir Putin med Nordkoreas ledare Kim Jong Un. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT
Ryska presidenten Vladimir Putin med Nordkoreas ledare Kim Jong Un. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT

Bulletin har intervjuat Stefan Hedlund som är professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet. Kriget i Ukraina har resulterat i hårda sanktioner mot Ryssland, sanktioner som nu har börjat bita, och Hedlund ser inte ljust på landets framtid, varken politiskt eller ekonomiskt.
– Ryssland har redan kollapsat, de har ingen ekonomisk framtid.

Sanktionerna mot Ryssland börjar bita. Tidigare har det rapporterats om hur tusentals internationella företag lämnat landet och vägrar bedriva sin verksamhet där. Ryssland blir allt mer utfryst från internationella sammanhang, både politiska och ekonomiska.

Ryssland har med sanktionerna isolerats helt från den internationella marknaden. Det är få aktörer som för en aktiv handel med Ryssland idag, antingen på grund av sin politiska opposition till kriget eller på grund av rädsla att själva exkluderas.

De som aktivt handlar med Ryssland är för närvarande bland andra Kina och Indien. Två aktörer som övertagit EU:s position som de största köparna av rysk olja. Detta kommer dock inte att hålla länge, anser Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet.

– Läget är på väg att försämras väldigt kraftigt för tillfället. Oljeexporten tillför stora inkomster, men det kommer att försämras ganska raskt. Några månader till, sen är det slut på export av olja till EU och även gas.

Enligt Hedlund består Rysslands export av tre huvudområden: olja, gas och vapen. Oljeexporten kommer snart att strypas helt från EU:s håll, samma sak gäller gas. Vapen kommer ingen att köpa från Ryssland, framför allt inte efter Ukrainakriget, menar han.

– De kommer inte att sälja vapen, endast lite gas och lite olja till starkt rabatterade priser till länder som kräver långa transportsträckor. Hur mycket de tjänar på det vet ingen, men bråkdelar är det i alla fall.

Ryska tillgångar utomlands

Hedlund talar även om de ryska tillgångarna utomlands. Närmare 300 miljarder dollar ska Ryssland ha i tillgångar i olika länder, som nu ska vara frysta. Det diskuteras om dessa ska användas, eventuellt överföras till Ukraina.

Enligt Hedlund kan Ryssland inte räkna med sina pengar utomlands, då de med stor sannolikhet inte kommer att komma åt dem någonsin eller i alla fall på en mycket lång tid. Ryssland kommer då att ha sina tillgångar otillgängliga och exportinkomsterna kommer att vara marginella:

– Ryska exporten kommer att strypas och de kommer inte att ha tillgång till sina pengar utomlands, det kommer att göra Ryssland riktigt fattigt.

Utöver detta menar Hedlund att hela Rysslands industri- och transportsektor kommer att försämras. Tidigare har det rapporterats om hur ryska flygbolag, bland annat statsägda Aeroflot, tvingas demontera fullt fungerande flygplan för att plundra dem på reservdelar till sina mest aktiva plan.

Även bil- och tågindustrin kommer att försämras, menar Hedlund. De kommer att sakna de komponenter som krävs för att laga och underhålla fordons- och maskinparkerna och kommer därför att tvingas tillverka bilar och tåg med gammal sovjetisk teknik.

– Ryssland kommer att begränsas och hela deras industrisektor. Det som är kvar kommer att vara på låg nivå. Framtiden för Ryssland kommer att se ut som 1970–80-talen under Sovjetunionen. Bilar som förr, ingen modern elektronik, gamla tåg, med mera.

Farlig utveckling

Stefan Hedlund ser på inte ljust på Rysslands framtid. Landet kommer att gå i in i ett överlevnadsläge:

– Ryssland kommer att ha en överlevnadstandard som utgår från hur det var på 1970–80-talen. Ryssland kommer även att vara avskuret från den internationella finansmarknaden och kommer inte att kunna låna pengar eller få direktinvesteringar från utlandet.

Hedlund menar att för Europa väntar ett läge liktförhållandet mellan Nordkorea och Sydkorea, med Ryssland som Nordkorea och Ukraina som Sydkorea. Kärnvapen på ena sidan, med en ständigt hotfull retorik, och Ukraina och resten av Europa på andra sidan.

Han menar vidare att det ryska folket kommer att uteslutas från omvärlden och landet i praktiken förvandlas till ett jättelikt läger. Putin är den första som kommer att sitta inspärrad. Hedlund menar att Ukrainakriget blir slutet för den ryske ledaren och resultera i ett Ryssland som kommer att bli alltmer likt Nordkorea.

– Det som väntar Ryssland är ett läge likt Nordkorea, lite bättre. Landet fortsätter existera, men på en extremt låg livsnivå. Totalförbud för alla ryssar att resa. Turkiet, Nordkorea, Iran och Dubai kanske tar emot ryssar, men de kommer inte att kunna åka till Europa och Nordamerika.

– Vi kommer att ha ett öppet krig och en konflikt med Ryssland så länge vi lever, avslutar Hedlund.

Gabriella Mait

Statsvetare med inriktning på krishantering och säkerhet. Insatt i Mellanösternpolitik och svensk samt spansk utrikespolitik. Tips mottages via gabriella@bulletin.nu.