Facebook noscript imageNytt beslut: Migrationsverket börjar kräva svenskt medborgarskap för medarbetare
Fokus
Nytt beslut: Migrationsverket börjar kräva svenskt medborgarskap för medarbetare
Migrationsverkets säkerhetschef Patrik Salino uppger att det kommer att ställas medborgarskapskrav på anställda som arbetar med medborgarkapsärenden. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT; Pressbild
Migrationsverkets säkerhetschef Patrik Salino uppger att det kommer att ställas medborgarskapskrav på anställda som arbetar med medborgarkapsärenden. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT; Pressbild

Efter Bulletins reportage och krönikor: Nu beslutar Migrationsverket att säkerhetsklassa personal som arbetar med, och fattar beslut om, medborgarskapsärenden och att endast tillåta svenska medborgare i dessa befattningar. ”Klarar man inte säkerhetsprövningen kan man inte ha tjänsten”, säger säkerhetschef Patrik Salino.

Efter att Bulletin uppmärksammade att Migrationsverket inte kräver generell säkerhetsklassning av personalen som arbetar på medborgarskapsenheten, har myndigheten nu fattat ett nytt beslut, som Bulletin har tagit del av. Alla som arbetar som handläggare, beslutsfattare och befattningshavare rörande medborgarskapsärenden kommer att säkerhetsklassas i säkerhetsklass två (Säpos klassificering) och det kommer att ställas krav på svenskt medborgarskap. Arbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas vara klart före årsskiftet.

– Jag har i egenskap av säkerhetschef fattat detta beslut, och beslutet lyder att berörd personal ska placeras i säkerhetsklass med krav på svenskt medborgarskap. Det gäller cirka tio enheter, där man arbetar med medborgarskap. Det gäller samtlig personal som bedöms delta i verksamhet, och som har befogenhet att fatta beslut, rörande medborgarskapsärenden, säger Patrik Salino till Bulletin.

Bulletin publicerade i april en artikel med rubriken Ingen match för den som vill infiltrera Migrationsverket där det framkommer att det inte ställs något generellt krav på säkerhetsklassning av anställda på Migrationsverket och att man inte behöver vara svensk medborgare för att arbeta som beslutsfattare med medborgarskapsärenden.

Migrationsverkets säkerhetschef Patrik Salino intervjuades i en senare artikel och sade då att han var ”medveten om hoten” som det innebär att en stor del av personalen som arbetar som beslutsfattare på Migrationsverket inte är säkerhetsklassad. Han medgav också att man inte behöver vara svensk medborgare för att arbeta med medborgarskapsärenden.

Medarbetare kan behöva omplaceras

Det nya beslutet innebär således att de som arbetar med medborgarskap nu måste vara svenska medborgare. Patrik Salino tror inte att det kommer att bli några problem om det finns utländska medborgare som i dag arbetar med medborgarskapsärenden.

– Rent teoretiskt är det så att om man inte klarar en säkerhetsprövning så kan man inte ha den tjänsten. Då får man en annan arbetsuppgift som passar bättre. Precis som på andra myndigheter. Men min uppfattning är att vi inte har det problemet i dag. Sedan kan jag inte gå in och precisera vilka medborgarskap våra medarbetare har, säger Patrik Salino.

Varför påbörjas detta säkerhetsarbete nu och varför har det inte gjorts tidigare?

– Jag tillträdde min tjänst som säkerhetschef för drygt ett och ett halvt år sedan. Det första man ska titta på då är säkerhetsskyddsanalysen. Utifrån den har jag gjort vissa prioriteringar vad myndigheten ska jobba med och detta var en av de viktigaste frågorna. Jag kan inte svara på varför det inte har gjorts före min tillsättning, men jag tror att det har funnits olika förutsättningar genom åren vilka möjligheter man har haft till detta.

Bulletin har skrivit om frågan under våren och därefter har frågan också kommit upp i riksdagen. Har det påverkat ert beslut?

– Det är inte drivet av det, eftersom vi har varit på bollen tidigare. Men jag kan säga att er rapportering är kvitto på att det är ett viktigt och angeläget område. Jag har läst era artiklar och tycker att det är jättebra att ni följer upp frågan, säger Patrik Salino.

Har det inträffat någon incident som har lett fram till att ni behöver påskynda ert arbete?

– Nej, det är inom ramen för det löpande arbetet, säger Patrik Salino.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik intervjuades i Bulletin i juni om säkerhetsfrågan kring personalen. Han menade då att ”Det är inte medborgarskapet i sig som är problematiskt. Det kan ju vara en svensk medborgare som är en högriskperson, och det kan vara en utländsk medborgare som är en liten risk”.

Generaldirektör Mikael Ribbenvik sade i en tidigare intervju i Bulletin att det inte är medborgarfrågan i sig som är problematisk. Men nu har Migrationsverket beslutat att inte tillåta icke-svenska medborgare att fatta beslut som rör medborgarskapsärenden. Foto: Henrik Montgomery/TT.

På frågan om det inte finns skäl att reflektera över den frågan på ledningsnivå svarade han då bland annat: ”Vi håller också på att göra översyn av vilka befattningar som bör vara säkerhetsklassade”.

Även den fristående skribenten Merit Wager, tidigare medarbetare på Bulletin, skrev en krönika i februari i år med rubriken ”Otillräckliga säkerhetskontroller på Migrationsverket”, där det framkom att anställda på medborgarskapsenheten inte säkerhetsklassas.

Bulletins artikel var uppe i riksdagen

Artikeln fick till resultat att riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M) lämnade in en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson (S) den femte februari i år. Hon skrev bland annat att ”nättidningen Bulletin tog nyligen upp frågan om säkerhetsklassning av tjänster på Migrationsverket” och frågade avslutningsvis om ministern avsåg att utöka säkerhetsklassningen av tjänster inom Migrationsverket.

Merit Wager, som även har lång erfarenhet av flykting- och migrationsfrågor i sin roll som asylombud i många år, välkomnar beslutet.

– Det var på tiden. Detta har varit en osäkerhet i systemet under lång tid, säger hon.

Tipsa journalisten Henrik Sjögren, henrik@bulletin.nu. Du har grundlagsskyddad rätt att förbli anonym.

Läs även: Merit Wagers blogg. Merit Wager har i många år skrivit om Migrationsverket, där hon har intervjuat anonyma källor om de problem som finns på myndigheten.

Läs även: Otillräckliga säkerhetskontroller av personalen på Migrationsverket

Läs även: Ribbenvik: Vi tvingades höja vår förmåga något enormt

Läs även: Mängder av olovliga slagningar på Migrationsverket

Läs även: Ingen match för den som vill infiltrera Migrationsverket

Läs även: Migrationsdomstolarna: Rekordstort antal säkerhetsmål

Har du tips? Mejla journalisten Henrik Sjögren, henrik@bulletin.nu. Du har grundlagsskyddad rätt att förbli anonym.

Henrik Sjögren

Reporter.